BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gesella Grzegorz (Akademia Morska w Gdyni), Szeleziński Adam (Akademia Morska w Gdyni), Murawski Lech (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Monitoring konstrukcji morskich - charakterystyka uszkodzeń połączeń spawanych
Marine structures monitoring - damage characteristics of welded joints
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 1439-1450, rys., fot., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Eksploatacja, Transport morski
Security, Exploitation, Sea transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bezpieczeństwo konstrukcji morskich jest jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na eksploatację. Dotychczas stosowane metody zapewnienia bezpieczeństwa tych konstrukcji nie dają wystarczających rezulatów i wymagają ciągłego udoskonalania. Z tego powodu monitoring połączeń spawanych konstrukcji morskich jest niebywale pożądaną przez armatorów i załogę metodą zwiększania bezpieczeństwa oraz ekonomii eksploatacji. W pracy przedstawiono charakterystykę i przyczyny powstawania pęknięć w połączeniach spawanych. Znając czynniki powodujące destrukcję połączeń spawanych oraz analizując konstrukcję pod względem najsłabszych punktów można z powodzeniem zastosować układy SHM w zagrożonych rejonach. W artykule przedstawiono znaczenie systemów monitorowania połączeń spawanych w konstrukcjach transportu morskiego. Zwrócono także uwagę, że stosowanie tradycyjnych metod NDT w obecnym stadium zaawansowania konstrukcyjnego obiektów morskich jest niewystarczające.(abstrakt oryginalny)

Safety of marine structures is one of the most important factors affecting on the operation. Conventional methods used to guarantee the safety of these structures do not give proper results and they are subject to continuous development. Therefore, the monitoring of welded joints in marine structures is a proper method to enhance the security and economy of operation. This system is extremely desired by shipowners and crew. The paper presents the characteristics and causes of cracks in the welds. Knowing the factors that cause the destruction of welded joints and analysis of the design in terms of the weakest points can be usefull to apply SHM systems in endangered areas. The article presents the importance of monitoring systems in the construction of welded joints of marine structures. It was also noted that the use of traditional methods of NDT in the current stage of the construction of marine objects are insufficient.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Brózda J.,Stale konstrukcyjne i ich spawalność. Skrypt Instytutu Spawalnictw. Gliwice 2009.
 2. Czuchryj J., Papkala H., A. Winiowski: Niezgodności w złączach spajanych. Skrypt Instytutu Spawalnictw. Gliwice 2005.
 3. M. Krawczuk, P. Kudela, K. Majewska, P. Malinowski, M. Mieloszyk, L. Murawski, S. Opoka, W. Ostachowicz, M. Radzieński, T. Wandowski, A. Żak: Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i ocena jej żywotności. Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN. Gdańsk 2012.
 4. Kyzioł L., L. Murawski: Monitoring system of extreme loadings of propulsion system's foundation. Design Assumptions. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 20 No. 1 2013.
 5. Łomozik M. , Metaloznawstwo i badania metalograficzne połączeń spawanych. Skrypt Instytutu Spawalnictw. Gliwice 2011.
 6. Murawski L. , W. Ostachowicz, M. Mieloszyk, K. Majewska: Monitoring Possibility of Sailing Ships' Masts, Structural Health Monitoring 2012, Volume 2 Proceedings of the Sixth European Workshop, edited by Christian Boller.
 7. Rykulak K., Pęknięcia w konstrukcjach stalowych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2000.
 8. Uhl T., Współczesne metody monitorowania i diagnozowania konstrukcji. AGH.
 9. NORSOK M101:2011 Rev.5. Structural steel fabrication.
 10. PN-EN ISO 5817:2014, Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.
 11. PN-EN ISO 6520-1:2009, Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach. Część 1: Spawanie.
 12. PN-EN ISO 1011-2:2009, Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 2: Spawanie łukowe stali ferrytycznych.
 13. DNV Rules for classification of ships, Part 2, Chapter 3, Section 7.
 14. http://pl.wikipedia.org (dostęp z dnia 17.02.2015).
 15. http://gcaptain.com (dostęp z dnia 17.02.2015).
 16. http://tematy.wiadomosci.gazeta.pl (dostęp z dnia 17.02.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu