BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaszewska-Kaczan Urszula (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa logistycznego
Corporate Social Responsibility as a tool of creating corporate image
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 1497-1505, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Raporty społeczne, Społeczna odpowiedzialność, Wizerunek przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo logistyczne, Interesariusze
Social reports, Social Responsibility, Company image, Logistics enterprise, Stakeholders
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu budowania wizerunku przedsiębiorstwa. W opracowaniu przedstawiono podstawowe teorie związane z tym zagadnieniem, a więc wyjaśniono istotę wizerunku i instrumentów mających wpływ na jego kształtowanie. W szczególności autorka skupiła się jednak na prezentacji przykładu budowania wizerunku przez wybrany podmiot z branży logistycznej. Zamysłem autorki było wykazanie, iż budowaniu image firmy mogą służyć między innymi działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. Starano się ukazać, iż aktywność prospołeczna może wpłynąć pozytywnie na kształtowanie odbioru przedsiębiorstwa przez jego grupy interesariuszy. W opracowaniu wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu oraz materiały internetowe, a także raporty społeczne publikowane przez wybraną do analizy firmę.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the issue of creating corporate image. The paper presents basic theories on this subject and explains the principle of corporate image and the instruments affecting its creation. The author principally focuses on an example of creating an image by a chosen business from the logistics industry. The author aimed to demonstrate that corporate social responsibility can be one of the means of creating corporate image. The article explained that pro-social activity may positively influence the reception of a firm by its stakeholders. The paper uses available literature on the problem, internet resources and social reports published by the firm examined.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Cenker E., Public relations, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2007.
 2. Dąbrowski J., Reputacja przedsiębiorstwa: tworzenie kapitału zaufania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2010.
 3. Dziennikarstwo i świat mediów, (red.) Bauer Z., I Chudziński E Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010.
 4. http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr/[dostęp 10.03.2015].
 5. http://www.adampolsa.com.pl/o_firmie/adampol_dzisiaj [dostęp 2.03.2015].
 6. http://www.adampolsa.com.pl/o_firmie/aktualnosci/170,ADAMPOL---SUPER-FIRMA-2014 [dostęp 11.03.2015].
 7. http://www.adampolsa.com.pl/o_firmie/aktualnosci/205,WIKTORIA---Znak-Jakosci-Przedsiebiorcow- [dostęp 11.03.2015].
 8. http://www.adampolsa.com.pl/o_firmie/historia_firmy [dostęp 2.03.2015].
 9. http://www.lista500.polityka.pl/rankings/show/industry:159 [dostęp 2.03.2015].
 10. http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/firmy-dobrze-widziane-znamy-laureatow-z-woj-podlaskiego-74488.html [dostęp 11.03.2015].
 11. ISO 26000 http://www.pkn.pl/iso-26000 [dostęp 9.03.2015].
 12. ISO 26000 Odpowiedzialność społeczna http://biznesodpowiedzialny.pl/pliki/normy/discovering_iso_26000PL.pdf [dostęp 10.03.2015].
 13. Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Świat Książki, Warszawa 2000.
 15. Kwiecień A., Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa, AE Katowice, Katowice 2010.
 16. Lisowska- Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym: przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 17. Mańkowski C., Krajowy rynek usług TSL w warunkach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i finansowego. Logistyka 2010, nr1.
 18. Mruk H., Komunikowanie się w biznesie, Wydawnictwo AE, Poznań, 2002.
 19. Podsumowanie i wyniki zestawienia Listki CSR za rok 2013 http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1579635,2,iii-zestawienie-listkow-csr-polityki-w-kierunku-stabilizacji.read [dostęp 11.03.2015].
 20. Raport Społecznej odpowiedzialności biznesu Adampol SA 2013.
 21. Roguska B., Świadomość konsumencka: wizerunek firmy a decyzje konsumenckie [w:] Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, (red.) L. Koralska-Babińska L., Warszawa 2004.
 22. Rozwadowska B., Public relations - teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2002.
 23. Rynek usług logistycznych,(red.) Ciesielski M., Difin, Warszawa 2005.
 24. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Adampol SA 2007-2010. Raport, 2010.
 25. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Adampol SA, 2011, Raport 2011.
 26. Sudoł S., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - koncepcja i jej realizacja, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, (red.) Kaczmarek B., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 27. Ślubowski S., Raport Rynek transportu i logistyki w Polsce, ING, 2007.
 28. Zrównoważony transport. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Adampol SA, 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu