BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gładysz Anna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Przegląd metod tworzenia ontologii wykorzystywanych do szacowania kosztów wdrożenia systemów informatycznych
An overview of creating ontology methods used to estimate the cost of implementation of IT systems
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 1479-1487, rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Ontologia, Koszty, Oprogramowanie
Computer system, Ontology, Costs, Software
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pierwsze systemy informatyczne klasy ERP dostępne były jedynie dla bardzo dużych przedsiębiorstw. Z czasem producenci wyodrębnili zbiór funkcjonalności, który powtarzał się najczęściej i utworzyli z niego wersję standardową swojego produktu. Jednak podczas sprzedaży systemów ERP zbiór standardowych funkcjonalności musi być rozszerzony i zmodyfikowany o szczegółowe wymagania przedsiębiorstwa. Stąd pojawia się problem określenia kosztów dodatkowych prac wdrożeniowych. Jedna z metod szacowania kosztów oparta jest o ontologiczny model wiedzy o systemie informatycznym, kosztach wdrożenia i wymaganiach klienta dostosowanych do specyfiki działania danego przedsiębiorstwa. W artykule dokonano przeglądu wybranych metod budowy ontologii, zaś przy każdej z nich wskazano wykorzystanie wybranych fragmentów na poszczególnych etapach tworzenia ontologii kosztów wdrożenia. Przedstawiona analiza wskazuje na mocno zróżnicowane propozycje rozwiązań w rozważanym temacie.(abstrakt oryginalny)

The first ERP systems were available only for large enterprises. Over time, the producers have identified a set of functionality that was repeated frequently and formed the standard version of its product. However, when selling a set of standard ERP must be extended and modified for specific requirements of the company. There is a problem of determining the additional costs of implementation work. One method of estimating the cost is based on the ontological model of the knowledge of the IT system, the cost of implementation and customer requirements customized to the specifics of the company. This article reviews some of creating ontology methods, and each of them indicated the use of selected fragments at various stages of the ontology implementation costs. The analysis indicates a strongly varied proposals for the topic under consideration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen P., Frost S., Component-Based Development for Enterprise Systems, Applying the Select Perspective. Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 2. Barker T., Frolick M., ERP Implementation Failure: A Case Study. Information Systems Management 2003, nr 20 (4).
 3. Bassera A., Ontology Engineering. Gazeta IT 2004, nr 2(21).
 4. Bingi P., Sharma M., Godla J., Critical Issues Affecting an ERP Implementation. Information Systems Management 1999, nr 16 (3).
 5. Czarnecki A., Orłowski C., Możliwości zastosowania ontologii do oceny technologii informatycznych. W Komputerowo zintegrowane zarządzanie. tom 2 pod red. Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2007.
 6. Fernandez Lopez M., Overview of Methodologies for Building Ontologies. In: IJCAI-99 Workshop on Ontologies and Problem Solving Methods KRR5, Stockholm, Sweden 1999.
 7. Fernandez Lopez M., Gomez Perez A., Overview and analysis of methodology for building ontologies. The Knowledge Engineering Review 2002, tom 17, nr 2.
 8. Fernandez Lopez M., Gomez Perez A., Juristo N., METHONTOLOGY: From Ontological Art Towards Ontological Engineering. AAAI Technical Report 1997.
 9. Fisher D., Fisher S., Kiang M., Chi R., Evaluating Mid-Level ERP Softwar., Journal of Computer Information Systems 2004, nr 45 (1).
 10. Genesereth M.R., Nilson N.J., Logische Grundlagen der Künstlichen Intelligenz,Vieweg, 1989.
 11. Gliński W., Wybrane metodologie i metody budowania ontologii. W Sosińska-Kalata B., Chuchro E., Daszewski W., Informacja w sieci. Problemy. Metody. Technologie. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2006.
 12. Gomez Perez A., Fernandez Lopez M. , Corcho O., Ontological Engineering: with examples from the areas of Knowledge Management. e-Commerce and the Semantic Web., Springer 2010.
 13. Gruber T. R., A translation approach to portable ontologies, Knowledge Acquisition 1993, nr 5(2).
 14. Gruninger M., Fox M. S., Methodology for the design and evaluation of ontologies. Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing, International Joint Conference on Artificial Intelligence 1995, Montreal, Quebec, Canada 1995.
 15. Hitt L., Wu D., Zhou X., Investment in Enterprise Resource Planning: Business Impact and Productivity Measures. Journal of Management Information Systems 2002, nr 19 (1).
 16. Holsappe C., Joshi K., A collaborative approach to ontology design. Communication of the ACM 2002, nr 45.
 17. Hong K., Kim Y., The Critical Success Factors for ERP Implementation: An Organizational Fit Perspective. Information and Management 2002, nr 40 (1).
 18. Hovy E., Ontologies (SENSUS) and Lexicons. http://www.isi.edu/natural-language/projects/ONTOLOGIES.html, data uzyskania dostępu: 01 03 2014.
 19. Huang S., Hung Y., Chen H., Ku C., Transplanting The Best Practice For Implementation Of An ERP System: A Structured Inductive Study Of An International Company. Journal of Computer Information Systems 2004, nr 44 (4).
 20. Kontio J., Chen S., Limperos K., Tesoriero R., Caldiera G., Deutsch M., A COTS Selection Method and Experiences of Its Use. Twentieth Annual Software Engineering Workshop, Greenbelt, Maryland 1995.
 21. Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Difin, Warszawa 2003.
 22. Maedche, A., Staab, S., Measuring Similarity between Ontologies. In: Proc. of the European Conference on Knowledge Acquisition and Management - EKAW-2002, Madrid, Spain, LNCS/LNAI 2473, Springer 2002.
 23. McConell S., Szacowanie oprogramowania, Microsoft Press, Warszawa 2006.
 24. 24 Plecka P., Selected Methods of Cost Estimation of ERP Systems Modifications. Zarządzanie Przedsiębiorstwem 2013, nr 4.
 25. Relich M., Knowledge acquisition for new product development with the use of an ERP
 26. Scott J., Vessey I., Managing risks in enterprise implementations. Communications of the ACM 2002, nr 45 (4).
 27. Sure Y., Staab S., Studer R., On-To-Knowledge Methodology (OTKM). International Handbooks on Information Systems 2004.
 28. Uschold M., Gruninger M., Ontologies, Principles Methods and Applications. The Knowledge Engineering Review, Cambridge University Press 1996, tom 11, nr 02.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu