BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glinka Marek (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Badanie symulacyjne obciążenia stanowiska obsługowego za pomocą teorii kolejek
Using queuing theory to simulate and test handling system load
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 1472-1478, tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Techniki zarządzania, Badania operacyjne
Transport, Management techniques, Operations research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono jeden ze sposobów badania obciążenia wybranego systemu obsługowego. Analizę przeprowadzono korzystając z teorii kolejek i symulacji.Sformułowane zostało zadanie do rozwiązania. Zaprezentowane zadanie badawcze jest spotykane w realnej rzeczywistości pracujących systemów obsługi. Przedstawiona metoda dotyczy takich przypadków, gdy znane są czasy zgłoszeń jednostek i czasy obsługi tych jednostek. Jest to wymóg, który musi być spełniony. Zaproponowano prosty sposób modelowania opisanego w zadaniu systemu obsługowego. Przedstawiono rozwiązanie zadania. Do przeprowadzenia obliczeń wykorzystano arkusz kalkulacyjny. Pokazano jak w wybranym arkuszu przeprowadzić obliczenia. Jednym z elementów rozwiązania jest zobrazowanie charakterystyk pokazujących pracę punktu załadunkowego zgodnie z upływającym czasem. Wykresy opracowano w arkuszu kalkulacyjnym i pokazano na rysunkach. Celem podjętych działań było zbadanie obciążenia pracą wybranego punktu załadunkowego po to aby w razie potrzeby zaproponować usprawnienia w jego działaniu. Jest to istotne, gdyż zawsze warto się zastanawiać nad tym, czy dany system obsługowy pracuje prawidłowo. Opisany sposób postępowania można zastosować do analizy innych podobnych przypadków.(abstrakt oryginalny)

This paper presents a simple method of testing load of the chosen handling system. The study was conducted using the queuing theory and simulation. The task to solve was formulated. Presented research task can be found in reality. This method applies to such cases where arrival time and service time of these units are known. This is a requirement that must be fulfilled. A simple way of modeling handling system was proposed. The solution of the problem was presented. In order to do these calculations a spreadsheet was used. The method of doing calculations in selected worksheet was presented. One of the part of the solution is to illustrate the characteristics showing the loading bay operations in accordance with the passage of time. Charts were developed in the spreadsheet and wereshown in the drawings. The purpose of taken actions was to examine workload of the freight point so that, if necessary, to suggest improvements in its working. This is important, because it is always worthwhile to think about whether the handling system is working properly. The described procedure can be applied to the analysis of other similar cases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Glinka M., Elementy badań operacyjnych w transporcie. Wydaw. Politechniki Radomskiej. Radom 2009.
  2. Guzik B., Wstęp do badań operacyjnych. Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Poznań 2009.
  3. Ignasiak E., Badania operacyjne. Praca zbiorowa pod redakcją Edmunda Ignasiaka. Wydanie V. PWE Warszawa 2001.
  4. Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWN Warszawa 2005
  5. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PWN Warszawa 2004.
  6. Stadnicki J., Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji z przykładami zastosowań technicznych. WNT Warszawa 2006.
  7. Trzaskalik T., Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem. PWE Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu