BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorączko Marcin (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
O potrzebie i możliwościach budowy nowoczesnego systemu monitorowania hydrologicznego w obrębie Bydgoskiego Węzła Wodnego
On the necessity of establishing a hydrological monitoring system within the Bydgoszcz Water Junction
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 1534-1544, rys., tab., fot., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ruch turystyczny, Drogi wodne
Tourist movement, Waterways
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Bydgoszcz, Bydgoski Węzeł Wodny
Bydgoszcz, Bydgoszcz Water Junction
Abstrakt
Od kilkunastu już lat w obrębie Bydgoskiego Węzła Wodnego trwają prace rewitalizacyjne. Mają one na celu przystosowanie wchodzących w jego skład dróg wodnych do obsługi ruchu turystycznego. W celu zapewnienia bezpiecznego i wygodnego wykorzystania dróg wodnych wskazane jest utworzenie systemu informowania ich użytkowników o bieżących zjawiskach hydrologicznych występujących na rzekach i kanałach. W pracy przedstawiono argumenty uzasadniające budowę automatycznego systemu rejestracji stanów wody o wysokiej częstotliwości pomiaru, wykorzystującego radarowe czujniki poziomu wody. Są one standardowo instalowane na konstrukcjach mostowych. W przypadku Bydgoszczy było by to łatwe, bowiem sieć wodna przebiega przez środek miasta, przez co mosty są tutaj liczne i równomiernie rozłożone wzdłuż cieków. Aktualnie jeden taki czujnik jest z powodzeniem testowany na Brdzie w centralnej części miasta.(abstrakt oryginalny)

For over ten years water ways within Bydgoszcz Water Node have been undergoing various revitalization works, which aim to make them suitable for tourism. In order to provide a safe and comfortable use of these water ways, it is recommended to create a system of informing its users about the current hydrological phenomena occurring on the rivers and channels. In case of city of Bydgoszcz, the water way crosses through the middle of the urban area, therefore bridges on this section of the river are numerous and evenly positioned along the waterway. The article brings forth arguments validating the need for construction of automated system of sensors monitoring, with high frequency, the current level of water. These sensors are typically installed on bridge structures and one of such sensors is currently being successfully tested on Brda River, in the central part of the city.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudek K.(red). Monografia mostów województwa kujawsko-pomorskiego,. Tom II Brda i Kanał Bydgoski, OK-P ZMRP, Bydgoszcz-Grudziądz 2012.
  2. Gorączko M. Powodzie w rejonie Bydgoszczy (część 1). Powodzie zatorowe z lat 1888-1966. "Kronika Bydgoska "2005, Tom XXVI, 95-124.
  3. Gorączko M., Współczesne znaczenie bydgoskiego odcinka drogi E - 70 w sieci dróg wodnych w Polsce, [w:] Rewitalizacja drogi wodnej drogi wodnej Wisła - Odra szansą dla gospodarki regionu, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2008, 28-34.
  4. Gorączko M. Przebieg i skutki wezbrań na Wiśle w rejonie Bydgoszczy w latach 2010-2011, [w:] Marszelewski W. (red.) Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG.Tom.1, UMK, Toruń 2012, 75-84.
  5. Gorączko M. Komentarz do Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50000, Arkusz N-33-108-D, BYDGOSZCZ-ZACH., Gepol, GUGiK 2015.
  6. Habel M., Rabant H., Babiński Z., Szatten D., Marciniak Ż., Gierszewski P. Uwarunkowania budowy portu multimodalnego na dolnej Wiśle w okolicach Bydgoszczy." Logistyka" 2014, nr 6, 4411-4420.
  7. Kubiak-Wójcicka K. Stopień wykorzystania infrastruktury liniowej w żegludze śródlądowej na przykładzie bydgoskiego odcinka międzynarodowej drogi wodnej E-70. "Logistyka" 2014, nr 6, 12820-12832.
  8. Szumińska D. Wpływ istniejącej zabudowy hydrotechnicznej i rozbudowy infrastruktury miejskiej na morfologię koryta Brdy na odcinku bydgoskim. "Journal of Health Sciences" 2013, nr 3, 106-115.
  9. www.hydrometria.pl
  10. www.pogodynka.pl www.ott.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu