BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gondek Stanisław (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie)
Tytuł
Wpływ wybranych parametrów na prędkość ewakuacji pojazdów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
Influence of some parameters on clearance speed of vehicles at signalized intersections
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 1513-1523, rys., tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Badania empiryczne
Road traffic safety, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną są czasy między zielone. Do ich obliczania wykorzystuje się m.in. prędkości ewakuacji pojazdów, które według przepisów należy przyjmować równe prędkości dopuszczalnej na wlocie vdop, lecz nie większe niż 14.0 m/s. W referacie przedstawiono wyniki pilotażowych badań empirycznych prędkości ewakuacji relacji na wprost na 7 skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w Krakowie. Głównym celem badań było sprawdzenie czy wybrane parametry skrzyżowań mają wpływ na rzeczywiste prędkości ewakuacji. Uwzględniono następujące parametry: prędkość dopuszczalna na wlocie skrzyżowania vdop (50 i 70 km/h), organizacja na pasie ruchu (W i WP), stan nawierzchni na tarczy skrzyżowania (występowanie kolein), obecność torowiska tramwajowego, wyniesienie nawierzchni i obecność liczników czasu. Analizy wykazały największy wpływ na prędkość ewakuacji ve,15prędkości dopuszczalnej vdop, bo różnica rzeczywistych prędkości ewakuacji wynosi około 30 km/h dla vdop = 50 i 70 km/h. Obecność kolizyjnej relacji skrętu w prawo na pasie (WP), zły stan nawierzchni, obecność torowiska tramwajowego i wyniesienie nawierzchni obniża prędkość ewakuacji o około 10 km/h, Natomiast zastosowanie liczników czasu wpływa na podniesienie prędkości ewakuacji o 6 ÷ 12 km/h. Należy podkreślić, że rzeczywiste prędkości ewakuacji relacji na wprost dla vdop= 50 km/h (ve,15 = 25 ÷ 40 km/h) są znacznie niższe od wartości zalecanej przez przepisy do projektowania sygnalizacji świetlnej (50.4 km/h).(abstrakt oryginalny)

The main factor determining traffic safety at signalized intersections is intergreen times. In order to calculate them, clearancespeed of vehicles is being used, among other parameters. According to the regulations, clearancespeed of vehicles should be taken equal to the intersection approach speed limit vdop, but not higher than 14.0 m/s. The paper presents the results of a pilot empirical research of through movement clearancespeed at 7 signalized intersections in Krakow. The main aim of the study was to verify whether selected parameters of intersections affect actualclearance speed. Following parameters were analysed: the intersection approach speed limit vdop (50 and 70 km/h), organization of lanes (W and WP), the state of the surface on the intersection (the presence of ruts), the presence of the tramway, the elevation of the surface and the presence of traffic countdown timers. Analyses showed that the approach speed limit vdop had the greatest impact on the clearancespeed, because the difference of actual clearancespeeds was about 30 km/h between vdop = 50 and 70 km/h. The presence of the collision right turn movement on the lane (WP), poor condition of the road surface, the presence of the tramway and the elevation of the surface reduces the clearancespeed by about 10 km/h,while the use of traffic countdown timersincreases the clearancespeedby 6to 12 km/h. It should be emphasized that actual through movement clearance speeds for vdop = 50 km/h (ve,15 = 25 ÷ 40 km/h) are significantly lower than the value specified by the regulations for traffic lightsdesign (50.4 km/h).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Click S.M, Application of the ITE Change and Clearance Interval Formulas in North Carolina. "ITE Journal 22", 2008
  2. Dey P.P., Nandal S., Kalyan R., Queue Discharge Characteristics at Signalised Intersections Under Mixed Traffic Conditions." European TransportTrasport i Europei", Issue 55, 2013.
  3. Gondek S., Prędkość ewakuacji na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną." Logistyka "2/2010, dysk CD, s. 633 ÷ 643.
  4. Gondek S., Prędkość ewakuacji pojazdów na skrzyżowaniach w małych miastach. "Logistyka "6/2014, dysk CD, s. 4015 ÷ 4024.
  5. Łoniewski P.: Badanie prędkości ewakuacji pojazdów relacji na wprost. Politechnika Krakowska, Kraków 2014 (praca dyplomowa).
  6. Roads and Traffic Authority: Traffic Signal Operation. Document no. RTA-TC-106, 2010.
  7. Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.
  8. TRB National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) Report 731: Guidelines for Timing Yellow and All-Red Intervals at Signalized Intersections. Washington, D.C. 2012,
  9. Wolfermann A., Influence of Intergreen Times on the Capacity of Signalised Intersections. TU Darmstadt 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu