BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górecki Jarosław (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Modelowanie logistyki zaopatrzenia budowlanych projektów inwestycyjnych
Modelling of supply logistics in construction-investment projects
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 1573-1581, rys., wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Zaopatrzenie, Zarządzanie projektem, Inwestycje budowlane
Logistics, Supply, Project management, Construction investments
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje problemy logistyki zaopatrzenia w budowlanych projektach inwestycyjnych. Przedstawiono elementy wiedzy teoretycznej w zakresie zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zaopatrzeniowych. Wiedzę praktyczną wyartykułowano na podstawie wyników badania postrzegania logistyki zaopatrzenia przez budowlaną kadrę inżynierską. Ankietyzacją objęto 95 inżynierów związanych z realizacją obiektów kubaturowych lub przedsięwzięć drogowych. Badanie uwidoczniło wrażliwość procesów zaopatrzeniowych na specyfikę przedsięwzięcia.(abstrakt oryginalny)

The paper describes problems connected with logistics of supplies in construction investment projects. It shows some elements of theoretical knowledge in project management, with special attention to supply processes. A practical knowledge was emphasized on the basis of the results of research on perception about logistics of supplies by construction engineering staff. A survey among 95 civil engineers associated with building construction and road projects revealed a sensitivity of supply processes to the specificity of the project.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consultig, Gdynia 2001.
  2. Górecki J., Ryzyko logistyczne budowlanych projektów inwestycyjnych, Logistyka 6/2014.
  3. Hendrickson Ch., Project Management for Construction. Fundamental Concepts for Owners, Engineers, Architects and Builders, Department of Civil and Environmental Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA l52l3, 2003.
  4. Sobotka A., Wrażliwość decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie budowlanym, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2000.
  5. Sołtysik M., Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2000.
  6. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
  7. Wasylko M., Logistyka w gospodarce narodowej, część II, Podstawowe zagadnienia mikrologistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Wyd. I, Łódź 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu