BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grandys-Więckowska Ewelina (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Wykorzystanie metod szczupłej rachunkowości zarządczej w działalności logistycznej przedsiębiorstw
The use of lean methods of management accounting in business logistics companies.
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 1629-1637, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Logistyka, Przedsiębiorstwo, Rachunek kosztów docelowych
Management accounting, Logistics, Enterprises, Target costing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja cech charakteryzujących szczupłą rachunkowość zarządczą oraz wskazanie na celowość wykorzystania jej metod w zarządzaniu działalnością logistyczną. Wysoką produktywność i zachowanie odpowiedniej elastyczności całej działalności operacyjnej warunkują dobrze zorganizowane i wykonywane procesy logistyczne. Oferowana klientom dobra relacja jakości do ceny jest efektem konsekwentnych działań związanych z ciągłą eliminacją marnotrawstwa zasobów. Wsparciem dla tego typu działań są metody obliczeniowe zaliczane do tzw. szczupłej rachunkowości zarządczej, która dzieli procesy zachodzące w przedsiębiorstwie na strumienie wartości oraz marnotrawstwo, do którego zaliczana jest większość działań logistycznych. Popularyzacja szczupłego zarządzania przyczyniła się do wzrostu znaczenia jako głównej sfery regulującej przepływ strumieni wartości dla klientów.Przy stosowaniu szczupłej formy zarządzania produkcją lean accounting, upraszcza się wewnętrzny system raportowania, np. poprzez eliminację raportowania o zapasach tym samym zwiększając koszt strumienia wartości VSC.(abstrakt oryginalny)

This article aims to identify the characteristics of lean management accounting and to indicate the advisability of the use of the methods in the management of logistics activities. High productivity and maintain sufficient flexibility throughout the operations are dependent on the well-organized and performed logistic processes. Offered customers a good relation between quality and price is a result of consistent actions related to the continuous elimination of waste of resources. Support for such activities are included in the calculation methods of lean management accounting, which divides processes in the enterprise value streams and waste, which is classified as most logistics operations. Popularization of lean management has contributed to the increase in importance as the main sphere of regulating the flow of streams value for customers. When using the lean form of lean production management accounting, simplifies internal reporting system, eg. By eliminating the reporting of inventory thereby increasing the cost of VSC value stream.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Dembińska I. Rola i miejsce logistyki w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Redakcja naukowa Beata Filipiak Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce, doświadczenia przedsiębiorstw polskich, niemieckich i białoruskich Difin, warszawa 2013
 2. Sobańska I. (2013) Lean accountingintegralny elementlean management, szczupła rachunkowość w zarządzaniu,Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa
 3. Byrne A. (2013) Jak zrewolucjonizować firmę dzięki Lean Management Lean Enterprise Institute Polska ,Wrocław
 4. pl.wikipedia.org/
 5. Mariusz Kruczek, Zbigniew Żebrucki, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej 2008, z.64
 6. Rother M., Shook J. (2009) Naucz się widzieć. Eliminacja marnotrawstwa poprzez mapowanie strumienia wartości, cz. III Co sprawia, że strumień wartości jest "szczupły" The Lean Enterprise Institute Polska, Wrocław
 7. Dobija M. ( 1997) Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 8. Horvath, S. Niemand, M.Wolbold, (1993) Target Costing -State of the Art, Stuttgart
 9. Marecki K. ( 2001) Rachunkowość menedżerska w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa
 10. Nowak E.(2009) Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 11. Sobolewski H.(1997) Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Warszawa
 12. Śliwczyński B.(2007) Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu