BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowski Łukasz (Politechnika Lubelska), Majczak Adam (Politechnika Lubelska), Biały Michał (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Badania emisji spalin pojazdu wyposażonego w bezpośredni wtrysk gazu CNG
Vehicle equipped with CNG direct injection exhaust emission test
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 1619-1628, rys., tab., fot., wykre., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Emisja zanieczyszczeń, Gaz ziemny, Samochody dostawcze
Pollution emission, Natural gas, Delivery trucks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pomiary emisji zanieczyszczeń pojazdu dostawczego GAZ Gazella wyposażonego w silnik Andoria ADCR zasilany dwupaliwowo podczas przejazdu z profilem prędkości z cyklu jezdnego NEDC. Silnik ten jest jednostką o zapłonie samoczynnym, która spełnia normy emisji spalin Euro 4. Podczas badań silnik zasilany był sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz zmniejszoną dawką oleju napędowego, która stanowiła źródło zapłonu mieszanki. Badania przeprowadzono dla wybranych mieszanin oleju napędowego oraz paliwa CNG, zastępując kolejno 25, 50 i 60% ON. Wykonano również badania, kiedy paliwo gazowe wtryskiwano do kolektora dolotowego. Testy jezdne przeprowadzono na hamowni podwoziowej DF4FSHLS produkcji Dynorace. Podczas badań wykorzystano analizator Ecostar produkowany przez firmę Semtech Inc. W artykule zaprezentowano wyniki stężenia poszczególnych związków toksycznych spalin (CO, CO2, NO, NO2, NOX) w czasie trwania testu jezdnego oraz całkowitą masę poszczególnych związków wyemitowaną podczas testu. Przeanalizowano również zadymienie spalin w podczas trwania poszczególnych testów.(abstrakt oryginalny)

This paper presents measurements of vehicle emissions Gazella GAZ engine equipped with dual-fuel powered Andoria ADCR the NEDC driving cycle. This engine is a compression ignition unit, which meets Euro 4, during the test engine was powered by compressed natural gas (CNG) and reduced dose of diesel fuel, which was a source of ignition of the mixture. The tests were performed with the selected mixture of diesel and CNG, replacing the sequence 25, 50 and 60% ON. Test was also performed, when the gaseous fuel was injected into the intake manifold. Driving tests was conducted on a chassis dynamometer DF4FSHLS Dynorace production. During the study used Ecostar analyzer manufactured by Semtech Inc. The article presents the results of the concentration of individual toxic exhaust gases (CO, CO2, NO, NO2, NOx) during the driving test and the total weight of the individual compounds emitted during the test. The exhaust smoke during each test was also analyzed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Wendeker M., Gęca M. Barański G., Sochaczewski R., Badania pojazdu euro 5 przy pełnym obciążeniu silnika, "Autobusy" 4/2012.
  2. Bocheńska A. M., Bocheński C. I., Badania wpływu zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku i stopnia recyrkulacji spalin na toksyczność spalin i zużycie paliwa silnika z zapłonem samoczynnym.
  3. Wannatong K., Siengsanorh S., Akarapanyavit N., DF-PCCI: Concept Development of New Diesel Dual Fuel Technology for Diesel Common-Rail Light Duty Pickup Truck, The 7th International Conference on Automotive Engineering (ICAE-7) March 28 - April 1, 2011.
  4. Dokumentacja pojazdu Gaz Gazelle Long.
  5. Chłopek Z., Biedrzycki J., Lasocki J., Wójcik P., Emisja zanieczyszczeń z silnika samochodu w testach jezdnych symulujących rzeczywiste użytkowanie trakcyjne. "Zeszyty naukowe instytutu pojazdów" 1(92)/2013
  6. A Małek, M Wendeker, J Czarnigowski, P Jakliński, Ł Grabowski: Stanowisko do badań prehomologacyjnych dla pojazdów wyposażonych w układ sekwencyjnego wtrysku gazu LPG, "Silniki Spalinowe" 46, 290-299.
  7. www.sensors-inc.com
  8. Dziubiński I., Świątkowski T. (red.) 1980. "Poradnik matematyczny". Warszawa. PWN. ISBN 83-01-01829-1 ss. 908.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu