BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Tytuł
Analiza przydatności mobilnych źródeł informacji w systemie RETINA
Suitability analysis for mobile information source in the RETINA system
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 1593-1603, tab., fot., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Źródła informacji, Ruch drogowy, Analiza ruchu drogowego
Information source, Road traffic, Road traffic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem systemu opracowywanego w Zakładzie Telematyki Transportu UTH Rad. jest monitorowanie ruchu wybranych pojazdów drogowych na podstawie zadanych cech dystynktywnych. Źródłem informacji optycznej jest sieć punktów obserwacyjnych, w dotychczas opracowywanej koncepcji - stacjonarnych jednostek (I2CU - czyli Intelligent Interconnected Camera Unit). W niniejszej pracy przedstawiono analizę przydatności mobilnych źródeł informacji w projektowanym systemie. Scharakteryzowano kluczowe dane techniczne obecnie dostępnych wideorejestratorów samochodowych, które w omawianym systemie stanowią istotny element ruchomego punktu obserwacyjnego (LC2U - Low Cost Camera Unit). W artykule przedstawiono również wyniki badań empirycznych przeprowadzonych za pomocą urządzenia Rollei DVR-110 w zmiennych warunkach pogodowych, a także oświetleniowych, wyróżniając wybrane klasy dróg oraz odmienne kąty nachylenia stanowiska badawczego względem badanego obiektu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the Retina system, which is developed in Department of Transport Telematics at the Faculty of Transport and Electrical Engineering at the University of Technology and Humanities in Radom, is the monitoring of the motion of certain road vehicles. These are identified on the basis of given features. The source of visual information is a network of observation units (I2CU - Intelligent Interconnected Camera Unit), which so far have been considered stationary. . In this article, the usefulness of mobile observers as an additional source of information within the developed system is considered. Key parameters of currently available dashcams, suitable as LC2U (Low Cost Camera Unit), have been gathered and discussed. Furthermore, the article contains a first analysis of data acquired by a Rollei DVR-110 dashcam. For selected road types, the influence of varying weather and light conditions on the quality of photographs are studied in dependence on distance and angle between the observation vehicle and the inspected object.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Górska M., Analiza wybranych cech dystynktywnych pojazdów drogowych w systemie RETINA. Czasopismo "Logistyka" 2014, nr 6.
 2. Górska M., Predykcja Bayesowska w systemie RETINA. Czasopismo "Logistyka "2014, nr 2.
 3. Górska M., Podstawy modelowania sieci dróg w Systemie Poszukiwania Pojazdów Drogowych Według Zadanych Cech. Czasopismo "Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2013, nr 3.
 4. Górska M., Jackowski S., Wybrane techniki sieciowej obserwacji ruchu pojazdu drogowego. Czasopismo "TTS - Technika Transportu Szynowego" 2012, nr 9.
 5. Górska M., Metody matematyczne ekstrapolacji trajektorii ruchu pojazdów drogowych. Czasopismo" TTS - Technika Transportu Szynowego" 2012, nr 9.
 6. Górska M., Jackowski J., Analiza wybranych czynników wpływających na trajektorie ruchu poszukiwanych pojazdów. Czasopismo "Logistyka "2012, nr 3.
 7. Górska M., Jackowski S., Optymalizacja sieci inteligentnych obserwatorów. Czasopismo "Logistyka "2011, nr 6.
 8. Górska M., Assessment of observer positions for given behavior of drivers. Czasopismo "Logistyka "2011, nr 6.
 9. Górska M., Tracing multiple mobile objects by a network of intelligent detectors. Czasopismo "Logistyka" 2011, nr 3.
 10. Górska M., Course prediction for mobile object tracing network. Proceedings of the 4th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, Poznań 2011.
 11. High Definition (HD) Image Formats for Television Production, Genewa: EBU Technical, EBU - TECH 3299, Geneva 2010
 12. http://www.rollei.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu