BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gużda Arkadiusz (Politechnika Opolska w Opolu), Szmolke Norbert (Politechnika Opolska w Opolu)
Tytuł
Analiza efektywności eksploatacji magazynu, jako jednego z kosztów łańcucha logistycznego
Analysis of the effectiveness of the warehouse operation, as one of the costs of the logistics chain
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 1740-1749, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Magazynowanie, Logistyka, Koszty, Eksploatacyjna analiza, Pompy ciepła
Storage, Logistics, Costs, Operational analysis, Heat pumps
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawione zostało ujęcie kosztów obsługi magazynów, jako integralnej części procesu logistyki. Określono koszty wpływające na cały proces logistyczny, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem odpowiednich warunków temperaturowych w halach magazynowych. Wskazano kilka stosowanych rozwiązań ogrzewania w budynkach magazynowych. Zaproponowano trzy warianty ogrzewcze dla budynku magazynowego, wraz z określeniem założeń przyjętych podczas obliczeń cieplno-ekonomicznych dla każdego z wariantów: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła niskotemperaturowego na olej opałowy oraz powietrznej pompy ciepła typu powietrze-woda. Dokonano analizy nakładów pieniężnych związanych z kosztami inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi. Porównano wszystkie trzy warianty pod względem finansowym podczas okresu 15 lat oraz ustalono wariant uzasadniony ekonomicznie dla zakładanego budynku magazynowego.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the approach of the storage process, as a integral part of the logistic. The paper defines costs which affect the entire logistic process, with particular emphasis on investment and operational costs associated with maintaining proper temperature condition in the warehouses. It also identifies several heating solutions used in the storage buildings. Moreover the paper proposes three options for the warehouse heating system, jointly with the indication of assumptions used in the calculation of thermo-economic data for each of the variants: condensing gas boiler, the boiler low-temperature fuel oil and air heat pump air-water. The expenditure associated with the investment and operating costs was analyzed. All three variants were compared in terms of finance within a period of 15 years, as well as a fixed economically variant for the storage building was defined.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Poznań 1999.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 3. Albers J., Dommel R., Montaldo-Ventsam H., Nedo H., Ubelacker E., Wagner J, Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów, WNT, Warszawa 2007.
 4. Materiały reklamowe firmy Vaillant nt. kotła gazowego VU ecoTEC plus.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej(Dz.U. 2014 poz. 888).
 6. Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi, Warszawa, grudzień 2014.
 7. http://www.vaillant.pl/klienci_indywidualni/dokumentacja-2/Cennik/, dostęp w dniu 16.02.2015r.
 8. http://ladnydom.pl/budowa/1,106579,15541434,Wodne_ogrzewanie_podlogowe___metody_wykonania_i_koszty.html, dostęp w dniu 16.02.2015r.
 9. http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/kotly-olejowe/Vitola-200-stojacy.html, dostęp w dniu 16.02.2015r.
 10. http://www.olej-opalowy.pl/index.php?symbol=olej_opalowy.htm, dostęp w dniu 16.02.2015r.
 11. http://www.petrol.pl/olej-opalowy, dostęp w dniu 16.02.2015r.
 12. http://www.roth-polska.com/51.htm, dostęp w dniu 16.02.2015r.
 13. http://www.biawar.com.pl/pompy-ciepla/powietrzne-zewnetrzne/nibe-ap-aw30, dostęp w dniu 16.02.2015r.
 14. http://www.igg.pl/1/node/91, dostęp w dniu 04.03.2015r.
 15. http://www.tauron-pe.pl/Firma/Ceny-energii-i-taryfy/taryfy/Firma-wygodna/Strony/firma-wygodna-c11.aspx, dostęp w dniu 08.03.2015r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu