BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Mieczysław (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Zaręba Magdalena (Warsaw University of Life Sciences / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
New Forms of Retail Trade in Large and Small Towns in Poland
Nowe formy handlu detalicznego w dużych i małych miastach Polski
Źródło
Economic and Regional Studies, 2015, vol. 8, nr 4, s. 5-27, tab., wykr., bibliogr. 26 poz.
Studia Ekonomiczne i Regionalne
Słowa kluczowe
Handel detaliczny, Sprzedaż detaliczna, Lokalizacja obiektów handlowych, Centra handlowe, Aglomeracje miejskie
Retail trade, Retail sales, Trade centres location, Shopping centres, Urban agglomerations
Uwagi
Artykuł w języku angielskim i w języku polskim; obydwie wersje językowe publikowane w układzie równoległym na poszczególnych stronach., summ., streszcz.
Abstrakt
Handel detaliczny, będący ważnym sektorem gospodarki oraz szczególnie ważnym elementem przestrzeni i gospodarki miast ulega dynamicznym i głębokim przekształceniom od początku transformacji w Polsce. Celem pracy jest przedstawienie form i rodzajów handlu detalicznego działających zwłaszcza w formie sprzedaży sklepowej w miastach oraz wskazanie na jego rolę jako elementu przestrzeni miasta, jego wizerunku i wypełnianych funkcji. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi nowoczesnych obiektów handlowych w dużych aglomeracjach miejskich oraz w małych miastach do 50 tys. mieszkańców. Praca oparta na literaturze przedmiotu badań oraz na danych statystycznych, raportach firm konsultingowych oraz wynikach badań sondażowych przeprowadzonych przez instytucje publiczne. (abstrakt oryginalny)

Retail trade, being an important sector of the state economics and an essential part of the space and economy of cities, has been changing dynamically and profoundly since the beginning of the system transformation in Poland. The aim of this thesis is to present forms and types of retail trade, which take shape of store sales in cities, as well as to indicate its significance as a part of city space, its image and functions. Particular attention has been paid to the development of modern commercial buildings in big city agglomerations and small towns up to 50,000 inhabitants. The thesis is based on research literature, statistical data, consulting companies' reports, and on the outcomes of surveys carried out by public institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CBRE (2014), Rynek nowych powierzchni handlowych, 2012-2013. Warszawa.
 2. Colliers International Poland (2013, 2014), Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce - raporty i aktualności, Centra handlowe w Polsce. www.collers.com. data dostępu: 28.08.2014.
 3. Domański T. (2005), Strategie rozwoju handlu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Djuck A. (2013), Publiczna przestrzeń ulicy - przekształcenie i ulepszenie tożsamości, Trendy w handlu detalicznym 2013. Czasopismo Techniczne, z. 2-A/2008, s. 140.
 5. Gazdecki M. (2009), Koncentracja handlu detalicznego w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 6. GUS 2003, Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1612.
 7. GUS 2013, Rocznik Statystyczny, Warszawa.
 8. Inquiry Market Research (2013), Raport Profit za 2012, Trendy w handlu detalicznym. Warszawa.
 9. Jakubowska J. (2011), Lokalizacja jako czynnik wpływający na decyzję zakupowe klientów na przykładzie toruńskich hipermarketów Real i Carrefour, Artykuł Zeszyt 404, wyd. 3, Uniwersytet Mikołaja Kopernia w Toruniu, Toruń.
 10. Jones P. (2001), Outlet Shopping Centres and Planning Issues, International Journal of Retail & Distribution Management, Nr 1 (634).
 11. Kaczmarek T. (2011), Handel detaliczny w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miast w Polsce, W: Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Seria "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 15, Poznań, s. 67.
 12. Kłosowicz-Górecka U. (2014), Zmiany w handlu w okresie spowolnienia gospodarczego. Marketing i Rynek, nr 7, s. 2-13.
 13. Łukasik P. (2008), Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi. Wybrane aspekty zachowań nabywców. Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 14. Majer A. (2010), Socjologia i przestrzeń miejska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 141.
 15. Mruk H. (2012), Marketing. Satysfakcje klienta i rozwój przedsiębiorstwa. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 16. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H. (2001), Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych. Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 17. Polska Rada Centrów Handlowych (2013), Raport Retail Research Forum. Warszawa.
 18. Raport, Miejsce Tesco w polskiej gospodarce. Podsumowanie 15 lat Tesco na polskim rynku 1995-2010.
 19. Rosa G. (red.) (2009), Marketing w handlu. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 20. Strzelecki Z. (2008), Gospodarka regionalna i lokalna. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 21. Sławińska M. (red.) (2008), Kompendium wiedzy o handlu. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 22. Szumilak J. (2004), Handel detaliczny. Funkcjonowanie kierunki rozwoju. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 23. Szumilas A. (2011), Rozwój sieci sklepów dyskontowych w Polsce, W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zeszyt V, Warszawa, s. 134.
 24. Szymańska D. (2007), Urbanizacja na świecie. Wydawnictwo PWN, Warszaw.
 25. Sullivan M., Adcock D. (2003), Marketing w handlu detalicznym. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 26. UOKiK Raporty (2011, 2013), Produkty żywności oferowane pod własną marką sieci handlowych. Kontrole przeprowadzone przez Inspekcję handlową w roku 2011, Urząd Kontroli Konsumenckiej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3725
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu