BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichońska Dominika (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Szcześniak Małgorzata (Społeczna Akademia Nauk), Mamos Aneta Renata (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Tytuł
Zarządzanie zakażeniami szpitalnymi na przykładzie placówki leczniczej w Łodzi
Management of Nosocomial Infections on the Example of the Medical Center in Lodz
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 10, cz. 3, s. 85-105, tab., bibliogr. 6 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w ochronie zdrowia - wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Medycyna, Szpitalnictwo, Zdrowie, Placówki służby zdrowia
Medicine, Hospital service, Health, Medical facilities
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Dane przedstawione w pracy dotyczą zakażeń oraz ich czynników etiologicznych występujących w jednym ze szpitali klinicznych w Łodzi w latach 2006 - 2010. Informacje pochodzą z raportów opracowanych przez pielęgniarkę epidemiologiczną, przygotowywanych na podstawie indywidualnych kart rejestracji zakażenia zakładowego i drobnoustroju alarmowego. Celem analizy było, określenie rzeczywistej liczby zakażeń szpitalnych powstałych w bezpośrednim związku przyczynowym z hospitalizacją w szpitalu na oddziałach wszystkich specjalności.(fragment tekstu)

Data presented in this paper relate to infections and their etiological factors occurring in one of the clinical hospitals in Lodz in 2006 - 2010. The information comes from reports prepared by the nurse epidemiological prepared on the basis of individual registration cards microorganism contamination capital and alarm. The aim of the analysis was to determine the actual number of nosocomial infections caused direct causal link with hospitalization in hospital wards all specialties.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boucher H.W., Talbod G.T., Bradley J.S., Edwards J.E., Gilbert D. (2009), Bad bugs,no drugs, no ESKAPE, Clinical Infection Disease.
  2. Dzierżanowska D. (2008), Zakażenia szpitalne, Wydawnictwo α-medica press, Bielsko -Biała.
  3. ESKAPE-Clinical Infectious Disease 2009, 48 (1), 1-12.
  4. Jędrychowski W. (2002), Podstawy epidemiologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  5. Macura A.B. (2011), Standardy edukacyjne w profilaktyce zakażeń szpitalnych, Problemy Pielęgniarstwa, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk, tom 19, zeszyt nr 4.
  6. Wysocki M. (2009), Narodowy Program Zdrowi, Puls Medycyny, Wydawca Bonnier Business, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu