BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichońska Dominika (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Jakubowska Beata (Społeczna Akademia Nauk), Krakowiak Jan (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Ocena przestrzegania wybranych procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym w placówkach działalności leczniczej w województwie świętokrzyskim
Assessment of Compliance Selected Procedures to Prevent Infections and Infectious Diseases in Hospitals in Świętokrzyskie Voivodeship
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 10, cz. 3, s. 107-121, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w ochronie zdrowia - wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Medycyna, Szpitalnictwo, Choroby, Placówki służby zdrowia
Medicine, Hospital service, Illness, Medical facilities
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Cel, zakres badania: Celem poznawczym niniejszego opracowania jest zbadanie procesu zarządzania procedurami zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym w placówkach działalności leczniczej w województwie świętokrzyskim, na podstawie oceny przestrzegania danych procedur wystawionej przez personel i pacjentów hospitalizowanych. Metoda badawcza: Dla celów operacjonalizacji sporządzono dwie ankiety - dla pracowników placówek leczniczych i hospitalizowanych pacjentów. Wskaźnikiem zmiennej zależnej będzie odsetek deklarowanych odpowiedzi respondentów na poszczególne pytania. Badania ankietowe przeprowadzono wśród dwóch grup respondentów. Byli to pracownicy z dwóch losowo wybranych szpitali województwa świętokrzyskiego oraz pacjenci hospitalizowani w tych placówkach (na terenie województwa świętokrzyskiego działa 28 szpitali, w tym 3 szpitale uzdrowiskowe).(fragment tekstu)

Purpose: The aim of this study is to investigate the process of management procedures to prevent infections and infectious diseases in hospitals in świętokrzyskie voivodeship, on the basis of compliance procedures to prevent infections and infectious diseases in the opinion of the staff and hospitalized patients. Method: Developed two questionnaires - medical facilities for employees and hospitalized patients. An indicator of the dependent variable was the percentage of respondents declared to particular questions. A survey was conducted among two groups of respondents. They were employees of two randomly selected hospitals świętokrzyskie voivodeship and hospitalized patients in these institutions. Results: The results indicate a relationship between the accreditation procedure and knowledge of selected procedures to prevent infections.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boyce J. M., Pittet D. (2002), Guideline for hand hygiene in health-care settings: recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Task Force, "Infect Control Hosp Epidemiol" 23 (Suppl), 1-40.
 2. Damani N.N. (1999), Praktyczne metody kontroli zakażeń, Kraków.
 3. Dzierżanowska D., Jeljaszewicz J (2008), Zakażenia szpitalne, α-medica Press, Bielsko -Biała.
 4. Klimberg A., Marcinkowski J.T. (2013), Higiena, ochrona i pielęgnacja skóry ze szczególnym uwzględnieniem skóry rąk. Higiena i Mycie rąk, http://www.wydawnictwopzwl. pl.
 5. Lowbury E.J.L., Ayliffe G.A.J., Geddes A.M., Williams J.D. (1981), Zakażenia szpitalne, PZWL, Warszawa.
 6. Łuszczyńska M. (2012), Pielęgniarka epidemiologiczna informator, Katowice.
 7. Pittet D., Allegranzi B., Boyce J., The World Health Organization Guidelines on Hand Hygiene in Health Care and their consensus recommendations, "Infect Control Hosp Epidemiol.", Jul;30(7): 611-22.
 8. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570).
 9. Vincent J.L.(1995), Incidence of infections in the ICU - the EPIC study.,7th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Vienna, 26 - 30 March.
 10. Wenzel R., Edmond M., Pittet D., Devaster J-M., Brewer T., Geddes A., Butzler J-P. (1999), Kontrola zakażeń szpitalnych, Vademecum, Bielsko-Biała.
 11. WHO (1989), Working Group, Quality Ace In Health Care.
 12. Wynd C.A., Samstag D.E., Lapp A.M. (1994), Bacterial carriage on the fingernails of OR nurses, AORN J, 60, 796-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu