BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skiba Maja (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Praca i jej wartość w wybranych koncepcjach teologów wczesnochrześcijańskich
Work and Its Value on the Concepts of Early Christian Theologians
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 12, s. 75-84, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Praca, Wartość pracy, Teologia
Labour, Value of work, Theology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Chrześcijaństwo potraktowane jako nurt zmierzający, zwłaszcza w jego wydaniu początkowym, do kreacji nowego porządku społecznego wniosło w moim przeświadczeniu wiele nowych, inspirujących poglądów na istotę pracy i jej wartościowanie. Podstawowe założenie Chrystusa, że wszyscy ludzie, niezależnie od swojej pozycji społecznej i stanu majątkowego są braćmi musiało, siłą takiego twierdzenia, doprowadzić do fundamentalnej w istocie rewizji na temat pracy jako wartości określającej pozycję człowieka w strukturze społecznej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie pokrótce myśli wczesnochrześcijańskiej na temat pracy ludzkiej jako jednej z podstawowych form aktywności człowieka. (abstrakt oryginalny)

Christianity treated as stream order, especially in its initial release, to the creation of a new social order made in my mind of a lot of new, inspiring views on the essence of the work and its evaluation. The basic assumption of Christ that all people, regardless of their social position and financial status are brothers, had to force such a claim lead to a fundamental revision in fact about working as a value that specifies the position of man in the social structure. The purpose of this article is to present in short early Christian thought on work, as one of the basic forms of human activity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BeckerH., Barnes H.E., Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, Książka i Wiedza, Warszawa 1964
  2. Milian L., W poszukiwaniu doskonałego porządku społecznego. Zbiór rozpraw socjologiczno-filozoficznych, Wydawnictwo Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2012
  3. OlszewskiH., ZmierczakM., Historia doktryn politycznych i prawnych, wyd. II, publikacja nakładem autorów, Poznań 1994
  4. Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, PWN, Warszawa 1995
  5. Św. Augustyn, Dialogi filozoficzne, Znak, Kraków 1999
  6. Św. Augustyn, Wyznania, Znak, Kraków 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1560
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu