BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabryś Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą i komunikacją - priorytetem współczesnej organizacji
Knowledge Management and Communication - Priority of the Modern Organization
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 12, s. 85-97, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie komunikacją, Informacja w organizacji, Organizacja
Knowledge management, Communication management, Information in organization, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Elementem składowym zarządzania współczesną organizacją staje się dyscyplina określana mianem zarządzanie wiedzą. Czynnikiem pobudzającym jej rozwój jest rosnące znaczenie wiedzy wśród zasobów niematerialnych organizacji. Chociaż zarządzanie wiedzą nie ma jednoznacznej wykładni w teoriach, nie można mieć wątpliwości, że bez dostępu do wiedzy i zarządzania nią trudno współczesnej organizacji osiągnąć takie cele, jak: rozwój, przewaga nad konkurentami oraz podniesienie poziomu innowacyjności. Proces zarządzania wiedzą obejmuje wiele działań, między innymi zdobywanie jej, transferowanie i rozwijanie. Realizacja tych celów wymaga sprawnego komunikowania się zarówno wewnątrz organizacji, jak i z podmiotami otoczenia zewnętrznego. (abstrakt oryginalny)

The element of management of today's organisation becomes the descipline called Knowledge Management. The factor that stimulates its development is an increasing importance of knowledge among immaterial resources of organisation. Although Knowledge Management has no one specific interpretation in theory, one cannot doubt that without access to knowledge and the way how to manage it, it is difficult for organisation to achieve its goals, such as: development, competí ve advantage and the increase in innovation. Knowledge management process encompasses many activities, including its acquisition, transfer and development. The realization of these objectives requires efficient communication both within the organization and with external environment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002
 2. Doskonalenie struktur przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, red. Stabryła A., C. H. Beck, Warszawa 2009
 3. Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczną PWN, Warszawa 1999
 4. Du Plessis M., The role of knowledge management In innovation, Journal of Knowledge Management 11.4,2007.
 5. Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "DOM ORGANIZATORA", Toruń 2007
 6. Golińska-Pieszyńska M., Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne SCHOLAR, Warszawa 2009
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004
 8. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości; zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, POLTEXT, Warszawa 2011
 9. Hazlett S.A., McAdam R., Gallagher S., Theory Building In Knowledge Management; In Serach of Paradigma [w:] "Journal of Management INQuiry" 2005, Vol.l4, No. 1.0
 10. Kania J., Komunikacja społeczna w zarządzaniu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Warszawa 2006
 11. Kisielnicki J., Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa 2003
 12. Kobyłko G., Morawski M., Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę Difin, Warszawa 2006
 13. Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. Stabryła A., Mfiles.pl, Kraków 2010
 14. Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M.E., Region w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2011
 15. Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, red. Hopej M., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006
 16. Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. Pocztowski A., Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 17. Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie - modele, koncepcje, strategią red. Błaszczyk W., Kaczmarek B., Wydawnictwo Katedry Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001
 18. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 19. Stańczyk- Hugiet E., Strategiczny kontekst zarządzani a wiedzą Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007
 20. Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, red. Ludwiczyński A., Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999
 21. Tsoukas H., Vlaô^mirou F., What is organisational knowledge, [w:] .Journal of Management Studies" 2001, nr 38 (7)
 22. Zarządzanie: teoria i praktyka, red. Koźmiński A.K., Piotrowski W., PWN, Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1560
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu