BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowska Jadwiga (Politechnika Śląska)
Tytuł
Przepływ informacji logistycznej w systemie dystrybucji węgla kamiennego
Logistics Information Flow in the Coal Distribution
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2011, z. 56, 71-87, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Dystrybucja, Górnictwo węgla kamiennego, Przepływ informacji w łańcuchu dostaw
Logistics, Distribution, Hard bituminous coal mining, Flow of information in the supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł objaśnia pojęcie informacji logistycznej oraz przedstawia jej przepływ w systemie dystrybucji węgla kamiennego. Zostały opisane także istota, zadania i cele systemu dystrybucji węgla. Scharakteryzowano uczestników kanału dystrybucji węgla. Zostało także przedstawione znaczenie procesu dystrybucji w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym.(abstrakt oryginalny)

Article explains the concept of logistics information and provides the flow in the distribution system of coal In this article distribution organization in mining industry and distribution channel of coal has been presented too. Scope of this analyze was recognizing of the intermediary and final client appear in channel. Quiddity, tasks and goals of distribution logistics was described.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J., Kramarz M.: Logistyka stosowana. Metody - techniki - analizy. Tom 1, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 2. Bretzke W.R.: Logistische Netzwerke. Springer 2008.
 3. Czubała A.: Determinanty kanałów dystrybucji usług. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 720, Kraków 2006.
 4. Czubała A.: Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa 2001.
 5. Frąckiewicz F., Karwowski J.: Zarządzanie marketingowe. PWE, Warszawa 2004.
 6. Gołembska E.: Kompendium wiedzy o logistyce. PWE, Poznań 2001.
 7. Grabowska J.: Organizacja dystrybucji w przemyśle wydobywczym. 6th International Conference Financial and Logistics Management, Czech Republik 14-15 Mai 2009.
 8. Kisperska-Moroń D., Sołtysik M.: System logistyczny przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1993.
 9. Martin H.: Transport- und Lagerlogistik: Planung, Struktur, Steuerung und Kosten von Systemen der Intralogistik. Vieweg + Teubner Verlag, 2006.
 10. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Placet, Warszawa 2004.
 11. Lewandowski J.: Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo PŁ, Łódź 2000.
 12. [http://www.coig.pl].
 13. [http://www.kwsa.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu