BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryszawska Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zielona gospodarka jako priorytet strategiczny Unii Europejskiej
The Green Economy as a Strategic Priority for the European Union
Źródło
Logistyka Odzysku, 2013, nr 4(9), s. 18-21, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Ekologiczne aspekty działalności przedsiębiorstwa, Gospodarka
Ecological aspects of the company's activities, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalny kryzys finansowy przyczynił się do podjęcia międzynarodowej debaty na temat dotychczasowego modelu gospodarczego. Powszechne stało się przekonanie, że powrót do stanu sprzed kryzysu jest niemożliwy, że konieczna jest nowa koncepcja rozwoju dopasowana do zmieniającej się globalnej gospodarki. Debata zbiegła się w czasie z tworzeniem nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej "Europa 2020" i miała znaczący wpływ na jej kształt. Centralnym elementem strategii, przenikającym wszystkie inne jej aspekty, stała się koncepcja zielonej gospodarki. Staje się ona motorem ożywiającym rozwój, głównym celem inwestycji i transferu publicznych pieniędzy np. z funduszy strukturalnych oraz sposobem na tworzenie nowych miejsc pracy. (abstrakt autora)

The global financial crisis has contributed to an international debate on the current economic model. It has become common belief that a return to the pre-crisis situation is impossible and that a new concept of development adapted to the changing global economy is necessary. The debate coincided with the creation of a new EU strategy "Europe 2020" and had a significant influence on its shape. The central element of the strategy, permeating all other aspects, was the concept of the green economy. It is becoming the engine quickening development, the main objective of the investment and transfer of public funds, e.g. from structural funds, and the way of creating new jobs. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czaja S., Problemy badawcze oraz wyzwania rozwojowe ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, "Ekonomia i Środowisko" 2012, nr 3, s. 28-50.
 2. Europa 2020. (2010). www.mg.gov.pl, pobrano 20.08.2013
 3. Frérot A., Unia Europejska a wyzwanie stworzenia zielonej gospodarki, Fundacja Roberta Schumana / Kwestie europejskie nr 206 / 2011
 4. Green economy. UN EP 2011 , www.unep.org.
 5. Jänicke M., Green Growth: From a Growing Eco-industry to a Sustainable Economy, Freie Universität Berlin, Berlin 2011.
 6. Jackson T., Prosperity without Growth. Economics for Finite Planet, Earthscan, London 2009.
 7. Zielony wzrost, zielony zysk. Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 8. Fiedor, B. Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki. Ekonomista(4)2010.
 9. Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 10. Henzelmann, T., Schaible, S., Stoever, M. i Meditz, H.. Geneza zielonej rewolucji ekonomicznej i spodziewane korzyści. W Zielony wzrost, zielony zysk. Wolters Kluwer,Warszawa (2011)
 11. ILO . Working towards sustainable development:Opportunities for decent work and social inclusion in a green economy. www.ilo.org (2012)
 12. Komisja Europejska, Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii "Europa2020" ,KO M(2011) 21 wersja ostateczna
 13. Ocampo, J.. The macroeconomics of the green economy. W The Transition to a Green Economy. UN EP (2011) www.unep.org
 14. OECD. Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011
 15. Roubini, N. i Mihm, S.. Ekonomia kryzysu. Wolters Kluwer.Warszawa (2011)
 16. Scott Cato M., Green Economics. An introduction to Theory, Policy and Practice, Earthscan, London 2009.
 17. Stiglitz, J. Freefall. Jazda bez trzymanki. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,Warszawa 2010
 18. UND ESA, A Guidebook to the Green Economy. Issue 3: exploring green economy policies and international experience with national strategies, Division for Sustainable Development, 2012
 19. UN EP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers 2011 www.unep.org/greeneconomy, Pobrano 2012 z lokalizacji United Nations Environmental Programm: www.unep.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu