BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pogonowski Marek (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wpływ wdrożenia zarządzania procesowego i systemu SAP na realizację zadań w obszarze administracyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
The Influence of Introducing the Process Management and the SAP System on Realisation of Tasks in the Administrative Area of the Institution of Social Insurance
Źródło
Logistyka, 2015, nr 6, s. 35-38, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesowe, Systemy SAP, Administracja publiczna
Processing management, SAP systems, Public administration
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Social Insurance Institution
Abstrakt
Artykuł porusza temat usprawnienia działania współczesnej instytucji publicznej poprzez wdrożenie zarządzania procesowego, przy wsparciu narzędzi technicznych. Zaprezentowane zostały procesy, które wdrożono w obszarze administracyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sposób ich realizacji przy wsparciu zintegrowanego systemu informatycznego SAP. Z analizy zmian dokonanych w zarządzaniu Zakładem wynika, że przyjęty model zarządzania przyniósł wymierne korzyści w postaci zmniejszenia nakładu czasu i ilości pracowników w realizacji zadań, usprawnieniu i ułatwieniu dostępu do informacji, ujednoliceniu wytwarzanej dokumentacji oraz zwiększeniu efektywności i oszczędności w trakcie realizacji zadań.(abstrakt oryginalny)

The article raises the subject of improving the work of contemporary public institution by introducing the process management with cooperation of IT tools. There are presented the processes, which were implemented in the administrative area of the Institution of Social Insurance, as well as methods of their implementation with the support of integrated IT system of the SAP. The analysis of changes implemented in management of the Institution shows that the established model of management has measurably benefited in decreasing the expenditure of time and employees in realisation of tasks, improving and facilitating an information access, standardising the documentation produced as well as increasing the effectiveness and economy while implementation of tasks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Auksztol J., Balwierz P., Chomuszko M., SAP - Zrozumieć system ERP, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2012.
  2. Bitkowska A., Zarządzanie procesowe we współczesnej organizacji, Difin Warszawa 2013.
  3. Jaxa Dębicka A., Sprawne państwo, Oficyna Wolters Kluwer Business Warszawa 2008.
  4. Drucker P. F., Zarządzanie w XXI wieku, MUZA SA, Warszawa 2000.
  5. Kieżun W., O sprawną administrację publiczną, Ius et Lex, Zeszyty Nr (III) 1/2005, Warszawa http://www.witoldkiezun.com/docs/iusetlex_012005.htm
  6. Krukowski K., Zarządzanie procesowe w administracji publicznej, "Współczesne Zarządzanie", nr 1/2011.
  7. Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi, "Przegląd" 2013, Warsztat II "Egzamin dojrzałości procesowej" azip.ksap.gov.pl/wp.../2013/.../Załącznik-nr-l.-Raport-ZUS-i-ThinkTank...
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591.
  9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177.
  10. Wewnętrzne dokumenty ZUS: Koncepcje biznesowe poszczególnych modułów SAP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu