BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Maria (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Postawy wobec pracy w przedsiębiorstwach rodzinnych
Attitudes Towards Work in Family Businesses
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 2, s. 33-49, wykr., tab., bibliogr. 5 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Kontrola, Nadzór właścicielski, Wyniki badań
Family-owned business, Control, Shareholders supervision, Research results
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest próba identyfikacji postaw wobec pracy, wyrażanych przez właścicieli i pracujących w przedsiębiorstwie członków rodziny oraz pracowników spoza rodziny, ocena tych postaw i ewentualnych różnic między tymi dwiema grupami w wybranych przedsiębiorstwach rodzinnych. Dla realizacji tak postawionego celu posłużono się badaniami ankietowymi przy pomocy kwestionariusza, przeznaczonego dla grupy przedsiębiorców i członków rodziny pracujących w firmie oraz dla pracowników spoza rodziny. Dobór przedsiębiorstw był przypadkowy, a ich liczba niewielka, tak więc badanie ma charakter przyczynkarski i jest pomyślane jako wstępny etap szerszych badań. (fragment tekstu)

The paper presents the results of a survey into attitudes towards work of two groups of respondents: owners and employed family members of family companies, as well as employees who are not family members. The survey contained 28 statements and invited to express opinions on different components of the work ethos, such as understanding the sense and value of work, attitude to undertaken tasks or the sense of pride and dignity of work. Research has shown that all owners and employed family members are ready to take responsibility for their work, understand its sense, are proud to work in a family company, work gives them a lot of satisfaction. Also employees who are not family members have positive attitude to work and can see its sense. The research shows that work is of great value both for the owner family and for employees who are not family members. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jabłonowska L. (2009), Etos pracy Polaków [w:] Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, pod red. M. Juchnowicz, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
  2. Jeżak J., Popczyk W., Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
  3. Kozłowski W. (2010), Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa.
  4. Król H. (2006), Transformacja pracy i funkcji personalnej [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Sułkowski Ł., Marjański A. (2011), Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu