BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malarski Maciej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Recykling ścieków w gospodarstwach domowych i budynkach użytkowania zbiorowego
Recycling of Sewage in Households and Collective Use Buildings
Źródło
Logistyka Odzysku, 2014, nr 1(10), s. 16-19, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Woda, Oczyszczalnie ścieków, Racjonalne zużycie wody
Water, Sewage treatment plants, Rational use of water
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Woda zdatna do picia często wykorzystywana jest lekkomyślnie, a każde ograniczenie jej zużycia może przynieść korzyści zarówno obecnemu, jak i przyszłym pokoleniom. Możliwe jest wtórne wykorzystanie wód zużytych w gospodarstwach domowych i budynkach użytkowania zbiorowego. Woda wykorzystana do mycia ciała, kąpiele (ok. 36% dobowego zużycia wody) może być użyta np. do spłukiwania misek ustępowych (ok. 30% dobowego zużycia wody). Jednak konieczne jest tu odpowiednie jej przygotowanie dla powtórnego użycia. Na świecie wykorzystywane są różne układy podczyszczania ścieków i wód recyrkulowanych oparte na procesach filtracji, sorpcji, dezynfekcji, biofiltracji i reaktorach biologicznego oczyszczania ścieków. Ich wykorzystanie może zmniejszyć zużycie wody pitnej do ok. 60%.(abstrakt autora)

Drinking water is often used carelessly and any limitation of its use can bring benefits both to present and future generations. It is possible to reuse water used in households and collective use buildings. Water used for washing the body and baths (approximately 36% of the daily consumption of water) can be used e.g. for flushing toilets (about 30% of the daily water consumption). However, it is necessary to prepare the water for reuse. In the world different systems of sewage and recirculated water treatment are used, based on filtration processes, adsorption, disinfection, biofiltration and biological wastewater treatment reactors. Their use can reduce the consumption of drinking water to approximately 60%.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Christowa-Boal D., Eden, R.E., McFarlane S.: An investigation into greywater reuse for urban residential properties, Desalination, 106, 391-197, 1996
 2. Chudzicki J.: Oszczędzanie wody bez rezygnacji z komfortu, Ładny Dom 2010
 3. Chudzicki J., Sosnowski S.: Instalacje wodociągowe. Projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, Wydawnictwo Seidel-Przywecki 2005
 4. Czemiel J.: Phosphorus and nitrogen in sanitary systems in Kalmar, Urban Water 2, 63-69, 2000
 5. Ćwikła J., Konieczny K.: Możliwości zastosowania wody z odnowy po mikrofiltracyjnym doczyszczaniu ścieków komunalnych, Instal 5/2010
 6. Friedler E., Hadari M.: Economic feasibility of on-site greywater reuse in multi- -storey buildings, Desalination 190, 221-234, 2006
 7. Friedler E., Kovalio R., Galil N. I.: On-site greywater treatment and reuse in multi-storey buildings, Water Science & Technology 51, 187-194, 2005
 8. Ghisi E., Ferreira D.F.: Potential for potable water savings by using rainwater and greywater in a multi-storey residential building in southern Brazil, Building and Environment 42, 2512-2522, 2007
 9. Ghisi E., Mengotti de Oliveira S.: Potential for potable water savings by combining the use of rainwater and greywater in houses in southern Brazil, Building and Environment 42, 1731-1742, 2007
 10. Godfrey S., Labhasetwar P., Wate S.: Greywater reuse in residential schools in Madhya Pradesh, India - A case study of cost-benefit analysis, Resources, Conservation and Recycling 53, 287-293, 2009
 11. Gual M., Moia A., March J.G.: Monitoring of an indoor pilot plant for osmosis rejection and greywater reuse to flush toilets in a hotel, Desalination, 219, 81-88, 2008
 12. Jefferson B., Laine A., Parsons S., Stephenson T., Judd S.: Technologies for domestic wastewater recycling, Urban Water 1, 285-292, 1999
 13. Jenssen P. D.: Design and performance of ecological sanitation systems in Norway, EcoSanRes 2002
 14. Jeppsen B.: Domestic greywater re-use: Australia's challenge for the future, Desalination, 106, 311-315, 1996
 15. Jóźwiakowski K., Korniłłowicz-Kowalska T., Iglik H.: Estimation of sanitary status of sewage treated in constructed wetland systems. Sewage and waste materials in environment. Monograph, edited by W. Sądej, Contemporary problems of management and environmental protection. University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Chapter 1, 7-21, 2009
 16. Kowalkowski A., Jóźwiak M., Kozłowski R.: Metoda badania wpływu wód opadowych na właściwości gleb leśnych. Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego, nr 3, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, 2002
 17. Królikowska J., Królikowski A. Wody opadowe. Odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie i wykorzystanie, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, s. 352, Warszawa 2012
 18. Kundzewicz Z. W., Zalewski M.,. Kędziora A., Pierzgalski E.: Zagrożenia związane z wodą, Nauka 4/2010
 19. Malarski M.: Podczyszczanie wód szarych popralniczych na filtrach narurowych wkładkowych, Instal nr 9/2012
 20. Malarski M.: "Treatment of bath greywater using cartridge filters as a way to reduce water consumption in households". Land Reclamations nr 45(1)/2013
 21. str. 49-59, March J.G., Gual M., Orozco F.: Experiences on greywater re-use for toilet flushing in a hotel (Mallorca Island, Spain), Desalination, 164, 241-247, 2004
 22. Mucha J., Jodłowski A.: Ocena możliwości wykorzystania wody szarej, Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 7-8/2010
 23. Nolde E.: Greywater reuse systems for toilet flushing in multi-storey buildings - over ten years experience in Berlin, Urban Water 1, 275-284, 1999
 24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2010.72.466)
 25. Surendran S.O., Wheatley A.: Grey-Water Reclamation for Non-Potable Re-Use, J.CIWEM 12, 406-413, l998
 26. www.caroma.com.au, data: 22 listopada 2013
 27. www.dexigner.com, data: 22 listopada 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu