BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziobrowski Zygmunt (Instytut Rozwoju Miast w Krakowie)
Tytuł
Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy
Spatial Policy and Planning Permissions
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2009, nr 4, s. 21-25, bibliogr.4 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka przestrzenna, Mieszkalnictwo, Polityka mieszkaniowa
Spatial economy, Housing, Housing policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Liczne wady prawne oraz brak instrumentów ekonomicznych utrudnia realizację polityki przestrzennej na wszystkich poziomach zarządzania. Najostrzej występującymi mankamentami są decyzje WZ, które w praktyce dezintegrują przestrzeń, częsty brak zgodności planów miejscowych z polityką przestrzenną gminy formułowaną w studium, brak bilansowania potrzeb terenowych z nakładami na infrastrukturę transportową i techniczną (abstrakt oryginalny)

Numerous legal defects and lack of economic instruments impede the implementation of spatial policy on all levels of management. The most serious shortcomings include planning permissions, frequent lack of conformity of local area development plans with the spatial policy of the commune as formulated in the land use plan, as well as the lack of balance between local needs and expenditures on transport and technical infrastructures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bujakowski K. , 2008, Przekształcenia przestrzeni geograficznych a rozwój miasta na przykładzie Krakowa, Roczniki Geomatyki, t. VI, z. 3, Warszawa
  2. Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna: Podstawy teoretyczne, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa
  3. Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I., 2007, Zagospodarowanie przestrzenne, polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawa, Sprawne państwo program Ernst & Young, Warszawa
  4. Mancewicz A., Ziobrowski Z., 2008, Decyzje WZ: bubel czy przekręt? CASUS, Krajowa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu