BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześ Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Rozwój firmy rodzinnej na przykładzie wybranej firmy z województwa podlaskiego
The Development of a Family Firm on the Example of a Selected Company from Podlaskie Voivodeship
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 6, cz. 2, s. 97-107, rys., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - wyzwania globalne i lokalne
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Gospodarka narodowa, Rozwój przedsiębiorstwa
Family-owned business, National economy, Enterprise development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Województwo podlaskie
Poland, Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza etapów rozwoju firmy rodzinnej, zarówno od strony teoretycznej, jak i empirycznej. W pracy przedstawiono różne podejścia do wyodrębniania etapów rozwoju biznesu rodzinnego, w tym zaproponowano własne ujęcie, oparte na modelu Z. Pierścionka (będący modyfikacją koncepcji etapów rozwoju przedsiębiorstwa A. Chandlera). W części empirycznej dokonano opisu procesu rozwoju wybranej firmy rodzinnej z województwa podlaskiego, istniejącej na rynku od ponad 30 lat. Relatywnie długi okres funkcjonowania wskazuje na to, iż właściciel przedsiębiorstwa musiał wybrać określoną drogę rozwoju, zaś osiągane sukcesy świadczą o wyborze prawidłowym. Autorki zdają sobie sprawę, iż ograniczając się do przedstawienia jednego przykładu, tworzą szkic niż pełny obraz etapów rozwoju firm rodzinnych, jednak wydaje się, iż może to być punkt wyjścia do późniejszych, dalszych pogłębionych rozważań. W opracowaniu wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu oraz informacje uzyskane od właścicieli analizowanej firmy. (fragment tekstu)

In the article the issue of the stages of development of a family firm was analysed. It was pointed out that the problem can be considered e.g. basing on the model founded on Z. Pierścionek's proposal (a modification of A. Chandler's concept), which is quite a novelty in the literature on the development of family firms. Taking this model into the account, the development of a particular family firm from Podlaskie voivodeship was analysed (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budziak T. (2012), Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne, Poltext, Warszawa.
 2. Cruz C., Nordqvist M. (2012), Entrepreneurial Orientation in Family Firms: a Generational Perspective, "Small Business Economic", vol. 38.
 3. Firmy rodzinne, http://www.moznainaczej.com.pl/firmy-rodzinne-2, dostęp: 20 stycznia 2013.
 4. Grześ A. (2011), Zarządzanie zmianą w firmie rodzinnej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XII, z. 7.
 5. Holt D.T. (2012), Strategic Decisions Within Family Firms: Understanding the Controlling Family's Receptivity to Internationalization, "Entrepreneurship Theory and Practice", December.
 6. Koładkiewicz I. (2011), Family governance - struktury i praktyka. Doświadczenia światowe, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XII, z. 7.
 7. Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 8. Pierścionek Z. (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 9. Porter M. (1994), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 10. Skutecznie działanie. Badanie przedsiębiorstw rodzinnych 2007/2008 przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers, http://www.pwc.pl/pl/ publikacje/raport_fbspl.pdf, dostęp: 20 stycznia 2013.
 11. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
 12. Więcek-Janka E. (2008), Internacjonalizacja jako element cyklu życia przedsiębiorstw rodzinnych [w:] Z. Dworzecki, M. Romanowska (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Wyd. SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu