BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cesarski Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Mieszkalnictwo społeczne w państwach i w perspektywie UE. Retrospekcja i wyzwania
Social Housing in eu States and Perspective. Retrospection and Challenges
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2009, nr 1-2, s. 39-49, bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe
Mieszkalnictwo, Budownictwo mieszkaniowe, Finansowanie mieszkalnictwa, Polityka mieszkaniowa
Housing, Housing construction, Housing financing, Housing policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska, Europa Zachodnia
Poland, Western Europe
Abstrakt
W artykule przedstawione są w ujęciu retrospektywnym historia i modele mieszkalnictwa społecznego w Europie Zachodniej. Nakreślone są jego podstawowe problemy w państwach transformacji systemowej. Postrzeganie tego mieszkalnictwa z perspektywy Unii Europejskiej dopełnia niezbyt jasną jego sytuację i przyszłość. Wnioski służą sygnalizowaniu społecznych wyzwań strukturalnych w tym zakresie (abstrakt oryginalny)

The article presents, in a retrospective approach, the history and models of social housing in the Western Europe. Also, it outlines basic problems of social housing in those European states, which have undergone transformations of their political systems. Viewing that type of housing from the EU perspective adds to its none too very clear situation and future. Conclusions aim at drawing attention to social structural challenges in that field (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Statistical Survey of the Housing Situation in the ECE Countries Around 1970, United Nations, EC, New York 1978
 2. Andrzejewski A.: Polityka mieszkaniowa, Warszawa 1987, PWE
 3. Cesarski M., Mieszkalnictwo i osadnictwo w integracji europejskiej - możliwości i bariery, [w:] Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys?, red. nauk. Żukrowska K., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006
 4. Cesarski M., Mieszkania czynszowe w społeczeństwach XIX i XX w. - Polska, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone A.P., [w:] Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, red. nauk. Osiński J., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004
 5. Cesarski M., Podstawy zamieszkiwania i ich rola w integracji społecznej (myśl polskiej szkoły mieszkaniowej), [w:] 80 lat PTPS - spojrzenie w przyszłość, PTPS "Biuletyn Informacyjny" 2005 nr 1
 6. Grosse T.G., Nowe podejście do Strategii Lizbońskiej. Czy uda się przezwyciężyć sprzeczności europejskiego kapitalizmu, ISP, "Analizy i Opinie" 2005 nr 34
 7. Hegedüs J., Social Housing in Transition Countries, [w:] Social Housing in Europe, ed. Ch. Whitehead, K. Scanlon, LSE, London 2007
 8. Housing Economics and Public Policy, ed. Sullivan T.O., K. Gibb, Oxford, Bleckwell 2003
 9. J. Allen, J. Barlow, J. Leal, T. Maloutas, L. Padovani, Housing and Welfare in Southern Europe, Wiley-Blackwell, San Francisco 2004
 10. M. Oxley, J. J. Smith, Housing Policy. Rented Housing in Europe, E & FN Spon, United Kingdom 1996
 11. Samojlik B., Kryzys finansowy: źródła, skutki, kierunki naprawy, [w:] Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, Zrozumieć kryzys, 1968-2008 Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, red nauk. Osiński J., Sztaba S., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 12. Yasui T., Housing Finance in Transition Economies, [w:] Housing Finance in Transition Economies, OECD, Paris 2002
 13. Zygierewicz A., Środki UE na cele związane z mieszkalnictwem, [w:] Polityka mieszkaniowa, Studia BAS, red. E. Karpowicz, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, Warszawa 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu