BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maniak Grażyna
Tytuł
Młode firmy i ich potencjał społeczny w czasie dekoniunktury w latach 2007-2010 - analiza porównawcza
Young Firms and Their Human Capital During Recession 2007-2010 - Comparative Analysis
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2012, nr 8, s. 403-414, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Bariery przedsiębiorczości, Pobudzanie przedsiębiorczości, Koniunktura gospodarcza, Potencjał przedsiębiorstwa
Barriers to entrepreneurship, Stimulation of entrepreneurship, Business trends, Potential of enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powstawanie nowych firm odgrywa fundamentalną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym kraju. Nowo powstające przedsiębiorstwa to źródło wzrostu, innowacji, zatrudnienia i integracji społecznej. Zwiększająca się liczba przedsiębiorstw w Polsce skłania do analizy ich potencjału konkurencyjnego i wskazania stymulant i barier ich wzrostu. Współcześnie, jako najbardziej liczące się źródło konkurencyjności firm i determinantę ich elastyczności uznaje się kapitał ludzki, stanowiący istotny komponent kapitału intelektualnego. Bez wątpienia koniunktura gospodarcza i jej zmiany należą do ważniejszych zewnętrznych warunków definiujących możliwości funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, szczególnie młodych. W niniejszym opracowaniu, jako podstawę uznania firmy za młodą przyjęto okres funkcjonowania na rynku (do 5 lat). Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie - w jaki sposób młode firmy wykorzystywały swój potencjał społeczny w czasie dekoniunktury w okresie 2007-2010? W oparciu o wyniki badań zostanie zweryfikowana hipoteza mówiąca o tym, że o zdolności do przeżycia młodych firm w warunkach dekoniunktury decyduje umiejętność wykorzystania potencjału społecznego. (abstrakt oryginalny)

Macroeconomic situation and its changes are among the most important external conditions that define the capabilities of functioning and development of enterprises, especially the young (in this paper, young company operates on the market up to 5 years). The aim of this paper is to answer the question: how young companies have used their social potential during the recession in the period 2007- 2010? On the base of analysis the empirical data it was concluded that the remedial actions taken by the surveyed companies is dominated by initiatives that are a manifestation of wage flexibility (wage withholding regulations, reduce the additional financial benefits to employees) and functional (organizational changes, changes in management, etc.). Such actions have been effective. But their defensive nature of the limited opportunities for companies of young firms in the period of recovery following the crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Burlita A., Maniak G., Zelek A. (red.).: Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, Wydawnictwo Naukowe ZPSB, Szczecin 2011
  2. Krupski R. (red.).: Elastyczność organizacji, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008
  3. Lachiewicz S., Matejun M. (red.).: Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011
  4. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011
  5. Volkman C.K., Tokarski K.O., Gruenhagen M.: Entrepreneurship in a European Perspective: Concepts for the Creation and Growth of New Ventures, GablerPLUS, 2010
  6. Wasilczuk J.E.: Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu