BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodko Grzegorz W. (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER)
Tytuł
Racjonalne potrzeby jako podstawa rozwoju społeczno-gospodarczego
Rational needs as a basis of socio-economic development
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2015, nr 2, s. 7-18, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Popyt, Konsumpcja, Potrzeby człowieka
Demand, Consumption, Human needs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dążenie do zaspokojenia potrzeb to główny motyw aktywności gospodarczej. Wiele problemów rodzi się stąd, że liczne potrzeby kształtowane są w oderwaniu od realnych możliwości ich zaspokajania i zamiast stawać się podstawą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, przyczyniają się do antyefektywnościowej nierównowagi. Pomimo wzrostu konsumpcji spada, a nie zwiększa się stan satysfakcji, i narastają frustracje oraz konflikty społeczne i polityczne. Stąd też potrzebna jest gospodarka umiaru i opisująca ją ekonomia umiaru oraz Nowy Pragmatyzm, czyli opierające się na niej polityka wzrostu i strategia rozwoju. (fragment tekstu)

The economic activity main motive is striving for m eet the needs. Numerous problems born because many of the needs are shaped without considering re al possibilities of satisfying them, and instead of become the basis for the sustainable socio-econo mic development, contribute to the anti-effective imbalances. Despite the consumption growt h, the level of satisfaction drops instead of increase, and frustrations as well as social and po litical conflicts are intensifying. Hence, is need the economy of moderation, and also describing its economics of moderation and New Pragmatism, that is based on the policy for growth and development s trategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M. [2015], Dokąd zmierza ekonomia, "Ekonomista", (w przygotowaniu).
 2. Berg A.G., Ostry J.D. [2011], Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?, "IMF Staff Discussion Note", SDN/11/08, International Monetary Fund, Washington, April 8th.
 3. Bok D. [2010], The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New Research on Well Being, Princeton N.J., Princeton University Press.
 4. Jackson T. [2009], Prosperity without Growth: Economics for a Finite Planet, London, Earthscan.
 5. Kołodko G.W. [1982], Makroproporcje wzrostu gospodarczego. Akumulacja i konsumpcja, w: Tendencje rozwoju konsumpcji. Postulaty i uwarunkowania, Pohorille M., (red.), Warszawa, PWE.
 6. Kołodko G.W. [1986], Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa 1984 (wyd. I), Warszawa, PWN, (wyd. II).
 7. Kołodko G.W. [2004], O Naprawie Naszych Finansów, Toruń, TNOIK.
 8. Kołodko G.W. [2008], Wędrujący świat, Warszawa, Prószyński i S-ka.
 9. Kołodko G.W. [2013a], Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa, Prószyński i S-ka.
 10. Kołodko G.W. [2013b], Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, "Ekonomista", nr 2, s. 161-180 (w jęz. angielskim: The New Pragmatism, or Economics and Policy for the Future, "Acta Oeconomica", 2013, Vol. 64 (2).
 11. Krawczyk M. (red.) [2012], Ekonomia eksperymentalna, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s. 39-160.
 12. Malinowski G. [2014], Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście Jednolitej Teorii Wzrostu Gospodarczego, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3 (32), s. 18-28.
 13. Pohorille M. [1969], Cel produkcji w kapitalizmie i socjalizmie, "Ekonomista", nr 4.
 14. Pohorille M. [1978], Preferencje konsumentów a postulowany wzorzec spożycia, Warszawa, PWN. Zob. w szczególności rozdz. II, Preferencje społeczne, s. 48-76.
 15. Pohorille M. [1980], Kategoria potrzeb ekonomicznych, "Ekonomista", nr 5-6.
 16. Pohorille M. [1985], Podział, potrzeby, konsumpcja, Warszawa, PWE. Książka wydana z okazji 70-lecia Profesora. Zawiera wybór artykułów i esejów, opublikowanych podczas poprzednich sześciu lat.
 17. Postuła M. [2007], W tyglu naszych finansów, Warszawa, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.
 18. Sztompka P. [2007], Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków, Wydawnictwo Znak.
 19. WHR [2015], World Happiness Report 2015, John Helliwell, Richard Layard, Jeffrey Sachs (eds.), (http://worldhappiness.report/wp-content, dostęp 2/05/2015.
 20. Woźniak M.G.[2009], Globalny kryzys a długookresowy rozwój zintegrowany w Polsce, Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, "Przyszłość. Świat - Europa - Polska", nr 1 (19).
 21. Zagajewski M. [2015], Dobra ekonomia i ekonomia dobra, "Zdanie", nr 1-2, s. 26-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu