BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ludwikowska Kamila (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Proces szkolenia jako cykl działania zorganizowanego
Training Employees as Cycle of Organized Action
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2009, nr 12, s. 49-60, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Szkolenia, Szkolenie pracowników, Ocena programów szkoleniowych
Training, Manpower training, Training programme evaluation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiona została tematyka szkoleń pracowników, szkoleń rozumianych jako planowana i przemyślana działalność organizacji. Oznacza to, że dział firmy odpowiedzialny za organizację szkoleń powinien obejmować całość procesu - od planowania do ich ewaluacji. W tekście opisano każdy z tych etapów i przybliżono działania, które przyczyniają się do zwiększenia poziomu skuteczności i wydajności zarówno osób zatrudnionych, jak i całej organizacji. Obecnie pracodawcy traktują pracowników jak cenny zasób, a nie konieczny do poniesienia koszt, dlatego zatrudnione osoby powinny być szkolone według przygotowanych programów szkoleniowych.(abstrakt oryginalny)

In this paper training employees as cycle of organized action is considered. It means that staff responsible for planning training should concentrate on whole process, from planning, to its control. The paper aims at each phase and describe actions, that contribute high effectiveness and efficiency of employees and the whole organization. Nowadays organizations treat employees as assets, not costs, that's why they should be developed through the organized development programmes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wyd, Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
  2. Kirkpatrick D.L., Kirkpatrick J.D., Evaluating training programs. The four levels, Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco 2006.
  3. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  4. Listwan Т., Kreatorzy szkolenia i rozwoju pracowników, w: Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firny: wnioski z konferencji, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
  5. Pszczołowski Т., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
  6. Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, baków 2006.
  7. Zarządzanie kadrami, red, T. Listwan, Wyd. C.H, Beck, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu