BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników z wykorzystywaniem funduszy strukturalnych
Supporting the Development of Professional Qualifications of the Personnel with the Use Structural Funds
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2009, nr 12, s. 61-70, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kwalifikacje zawodowe, Kwalifikacje pracowników, Fundusze strukturalne
Professional skills, Qualifying employees, Structural funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procesy zachodzące w przedsiębiorstwach wymuszają ciągłą aktualizację, podnoszenie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności pracowników. Rosnące zainteresowanie podnoszeniem kompetencji i umiejętności przez pracowników, a także ich pracodawców, zwiększa zapotrzebowanie na szkolenia. Dlatego celem referatu jest przedstawienie możliwości oraz korzyści wynikających z pozyskania na ten cel funduszy strukturalnych. Podkreślić należy, że zwiększenie kompetencji kadr przedsiębiorstw w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi oraz przechodzenia przez procesy zmian poprzez rozwój zasobów ludzkich jest kluczowym wyzwaniem dla zapewnienia trwałego i stabilnego rozwoju przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The processes occurring in the force constant updating, upgrading and amendment qualifications and skills of workers. The growing interest in raising powers and skills of workers and their employers, increases the demand for training. Therefore, the purpose of the paper is to provide opportunities and benefits of the acquisition for the purpose of the Structural Funds. Should be emphasized that increasing the competence of personnel management of enterprises in organizational change and transition by the processes of change through the development of human resources is a key challenge to ensure sustainable and stable development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brajer-Marczak R., Proces budowania społeczeństwa opartego o wiedzę, a aktywność oświatowa pracowników, w: Materiały Konferencji Naukowej Strategia Lizbońska a zarządzanie wiedzą, 3 edycja, Gdańsk 2006.
  2. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
  3. Gładys-Jakóbik J., W poszukiwaniu przedsiębiorstwa inteligentnego: organizacje i ich otoczenie w opiniach polskich kierowników, w: Raport o zarządzaniu, Warszawa 2000.
  4. Janiak-Rejno I., Znaczenie kształcenia ustawicznego w zmieniającym się przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, w: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  5. Kolasińska E., Rozwój pracowników w organizacji uczącej się, w: Management Forum, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 923, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  6. Król H., Efektywny system szkoleń pracowników, w: Szkolenie pracowników a sukces firmy, red. A. Ludwiczyński, Warszawa 1999.
  7. Listwan Т., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo "Kadry", Wrocław 1995, s. 83.
  8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, dokument publikowany.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu