BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wronka Anna (Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Integracja aspektów wyszczuplonego i zielonego zarządzania - Lean Green
The Integration of Lean and Green Management - Lean Green
Źródło
Logistyka Odzysku, 2014, nr 1(10), s. 48-51, rys., tab.,bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie
Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono założenia zintegrowanej koncepcji Lean Green. Wskazano obszary spójne dla obu paradygmatów, ale także zidentyfikowano potencjalne bariery jednoczesnej implementacji obu założeń do strategii firmy.(abstrakt autora)

The article discusses the establishment of the integrated Lean Green concept. It highlights the areas consistent for both paradigms, but also identifies potential barriers to simultaneous implementation of both assumptions in the company's strategy(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. F.Mojorana, A. Morelli - Lean Banking. Zastosowanie Six Sigma w świecie finansowym z przykładami. Wydawnictwo M, Kraków 2012, s.105
 2. P.M. Charantimath - Total Quality Management, Pearson Education 2009, s.5
 3. T.Stapenhurst - Mastering Statistical Process Control. Elsevier 2005, s. 13
 4. A. Stabryła (red.) - Koncepcje zarzą- dzania współczesnym przedsiębiorstwem. Mfiles, Kraków 2010, s. 189
 5. http://leanmanagement.pl (11.2013 r.)
 6. J.D. Polk, Lean Six Sigma, innovation, and the change acceleration process can work together, "Physician Executive", Jan/Feb2011, Vol. 37 Issue 1, s.38-42
 7. [www.kotterinterantional.com (11.2013 r.)
 8. M.Wirkus, A.Chmielarz - Środowiskowe aspekty wdrażania lean manufacturing, w: Materiały konferencyjne: Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2012, s. 169-176
 9. www. nfosigw.gov.pl (11.2013 r.)
 10. http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/facts-and-figures.html (11.2013 r.)
 11. A.Sadowski - Zrównoważony rozwój z perspektywy logistyki zwrotnej. "Problemy ekorozwoju" 2008, vol.3,No 2, s. 129
 12. www.mg.gov.pl (11.2013 r.)
 13. A. Chodyński - Odpowiedzialność ekologiczna w pro aktywnym działaniu przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011, s. 13
 14. J.Morana - Sustainable Supply Chain Management. Wiley&Sons 2013, s. 5
 15. CSR w łańcuchu dostaw i w partnerstwie biznesowym. Doświadczenia firm skandynawskich. Skandynawsko - Polska Izba Gospodarcza i CSRinfo, Warszawa 2012
 16. G.Lichocik, A. Sadowski - Koszty logistyki zwrotnej w zarządzaniu łańcuchami dostaw w świetle badań. "Logistyka" Nr. 2/2013, s. 28
 17. P. Sosnowski - Green Lean - rosnące powiązania pomiędzy ekonomią a ekologią w gospodarce. "Zarządzanie jakością" 3/4/2012 s. 29
 18. M. Krzyczkowski - Ekologistyka a transport, "Logistyka Odzysku" Nr 1/2012 (2), s. 14
 19. M.Bryke - Lean Green, cz.1 . KAIZEN Nr 3/4 2012 s.17
 20. I.Galicia - Total Lean and Green Eco-Advantage "Integrated" Strategy. www. sme.org/ manufacturingengineering (11.2013 r.)
 21. www.epa.gov (11.2013 r.)
 22. Informacje uzyskane na podstawie wywiadu bezpośredniego z pracownikami firmy Connekt, Lean and Green. (10.2013 r.)
 23. A.Stuart - Green is the new Lean. "CFO" June 2012, s. 47
 24. S. Figueira, V.Cruz Machado, I.L.Nunes - Integration of human factors principles in LARG organizations - a conceptual model. "IOS Press" 2012, s. 1712
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu