BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oziębło Małgorzata (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Menedżer integracji w procesach fuzji i przejęć w Polsce
Manager of Integration in the Processes of Mergers and Acquisitions in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 4, s. 67-86, tab., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Problemy współczesnej praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Menedżer, Integracja przedsiębiorstw, Lider w przedsiębiorstwie, Menedżer przyszłości
Entrepreneurship, Manager, Integration of enterprises, Leader in enterprise, Modern manager
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest podkreślenie wagi funkcji jaką pełni menedżer integracji w procesach fuzji i przejęć. (...) Artykuł ma charakter teoretyczno-praktyczny. W części teoretycznej omówiono różnicę pomiędzy fuzją i przejęcia przedsiębiorstw oraz scharakteryzowano w skrócie czym jest proces integracji. W części praktycznej zawarto konkretne wskazówki dotyczące badanego zagadnienia. Źródłem informacji były wyniki badań własnych, literatura krajowa i zagraniczna, artykuły naukowe oraz informacje dostępne w Internecie. (fragment tekstu)

Contemporary economy raises many new challenges to enterprises and their managers participating in processes of mergers and acquisitions. Effective managers of integration are highly wanted on the market. It's them who help a forming organisation achieve success. They have to provide a team of people who will trust one another. And mutual trust is very important in the processes of mergers and acquisitions. The main purpose of the article is to emphasise the importance of a function a manager of integration holds in the processes of mergers and acquisitions. Manager of integration has a significant influence on economic effectiveness of enterprises participating in the processes of mergers and acquisitions in Poland. The following methods of questionnaire surveys were introduced in this article: studying the literature of the subject as a basic source of secondary materials and methods of questionnaire surveys. The article is of theoreticalpractical nature. It is designed for both theorists and practitioners who are interested in the processes of mergers and acquisitions and most of all in management of integration after merger. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashkenas R., Francis S., Heinick R. (2012), Korzyść, jaką daje fuzja, Harvard Business Review Polska Wartość Szczęścia, Czerwiec.
 2. Ranking D., Howson P. (2008), Przejęcia strategie i procedury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. BenDaniel D.J. (1998), International mergers and acqiusitions, CUBS, London.
 4. Duma D. (2012), Zasoby na trudne czasy, Funduj abc inwestowania - Magazyn o oszczędzaniu i inwestowaniu nr 8/2012.
 5. Frąckowiak W. (2009), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa.
 6. Kalinowski J., Bez zaangażowania menedżerów żadna fuzja nie spełni oczekiwań, [w:] Ashkenas R., Francis S., Heinick R. (2012), Korzyść, jaką daje fuzja, Harvard Business Review Polska Wartość Szczęścia, Czerwiec.
 7. Kidyba A. (2007), Kodeks Spółek Handlowych, TOM II. Komentarz do art.301-633 KSH, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 8. Kleinrt J. (1995), Cuases and consequenses if merger waves, OUP.
 9. Maciejewski A., Informatyka musi zszyć firmę po fuzji, [w:] http://www.computerword.pl/ artykuły/381737/Informatyka.musi.zszyc.firme.pofuzjihtml.
 10. Marchiavelli N. [w:] Dessoulavy-Gładysz I., Rola komunikacji wewnętrznej w arunkach zmiany, http://proto.pl/PR/prezentacja?DHL.ppt.
 11. Myszkowski R. (2010), Managerowie jutra-kierunki rozwoju przywództwa [w:] http://www.myszkowski.org/materialy/nwe leadership.pdf.
 12. Ronowicz Z. (10.07.2006), Inteligencja kulturowa czyli co powinien umieć menedżer XXI wieku [w:] http:/kadry.nf.pl/Artykul/6649/Inteligencja-kulturowa/Earley-inteligencja-kompetencje/
 13. Rozwadowska B. (2010), Fuzje i przejęcia. Dlaczego kończą się (nie) powodzeniem, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 14. Słysz A. (2012), Inteligencja kulturowa - czym jest i jak się ją mierzy? [w:] Inteligentni, inteligentni, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zeszyt abstraktów, Poznań 13.04.2012.
 15. Sudarsanam S., (1998), Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa.
 16. Szczepankowski P.J. (2000), Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Zadora H. (2011), Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym. Motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 18. Zając C., (2006) Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu