BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Akceptacja kultury organizacyjnej przez pracowników organizacji świadczącej usługi logistyczne
Acceptance of Organizational Culture by Employees of Logistics Services Organization
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 4, s. 101-114, rys., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Problemy współczesnej praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Kultura organizacyjna, Usługi logistyczne
Entrepreneurship, Organisational culture, Logistic services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od pewnego czasu wiele mówi się i pisze o kulturze organizacyjnej. W latach osiemdziesiątych można było mówić o swojego rodzaju modzie na kulturę w organizacjach. Dalej wielu teoretyków zmaga się z badaniem i analizowaniem czym tak naprawdę kultura organizacyjna jest. Dla jej objaśnienie tworzone są liczne definicje, a niektóre z nich zostały zaprezentowane poniżej. Pojęcie kultury organizacyjnej ma charakter wieloznaczny, choć ogólnie może wydawać się proste, często prowadzi do sporów i wywołuje kontrowersje. Jest to zrozumiałe biorąc pod uwagę różnorodność zjawisk zachodzących w organizacjach, a w szczególności coraz częściej poruszaną wielokulturowość organizacji, przejawiającą się odmiennym kolorem skóry, wyznaniem czy pochodzeniem. (fragment tekstu)

The aim of the study is the literature and empirical analysis of the impact on the functioning of the organizational culture of employees in the organization of the logistics industry. Underwent assessment of the degree of acceptance by employees the most important elements of organizational culture, appearing in the audited organization, the world's leading logistics services. The study was conducted in Lodz office in May 2012, and to gather the research material was used questionnaire, conducted among employees at various levels. The study confirmed the relatively high appreciation for the culture of the company, through its employees. Workers find themselves in perfect conditions in the company, despite its international character and the resulting matter of cultural differences Considerations empirical research were preceded by literature research by a given problem. Were presented the most interesting definitions of organizational culture and its importance for the functioning of the organization. Therefore, attention was returned to the function of organizational culture that it meets and its determinants in shaping and influencing the behavior of workers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bylok F., Robak E. (red.) (2009), Zachowania ludzi w organizacji, Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
  2. Kaczyński M., Kultura organizacyjna i jej wpływ na funkcjonowanie organizacji, Praca dyplomowa licencjacka. Promotor: dr Katarzyna Łukasik, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2012.
  3. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) (1997), Zarządzanie, Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Nogalski B., Ronkowski R. (2007), Współczesne przedsiębiorstwo - problemy funkcjonowania i zatrudniania, Dom Organizatora, Toruń.
  5. Robbins S.P. (2001), Zasady zachowania w organizacji, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
  6. Sikorski Cz. (2006), Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
  7. Sułkowski Ł. (2002), Procesy kulturowe w organizacjach, Dom Organizatora, Toruń.
  8. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr D.R. (2001) , Kierowanie, PWE, Warszawa.
  9. Znaniecki F. (1971), Nauka o kulturze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  10. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/30/id/648.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu