BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Labuda Wojciech (Akademia Morska w Gdyni), Charchalis Adam (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Wpływ obróbek wykończeniowych na odporność na zmęczenie stykowe powierzchni czopów wałów pomp okrętowych pracujących w wodzie morskiej
Influence of finishing treatments on resistance on fatigue contact of surface of mari ne pump shaft pins in sea water
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 2772-2780, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Budownictwo okrętowe, Sektor okrętowy, Przemysł stalowy, Produkcja stali, Mechanika, Materiałoznawstwo
Shipbuilding, Shipping sector, Steel industry, Steel production, Mechanics, Materials science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W siłowniach okrętowych odśrodkowe pompy krętne stosowane są w obiegach chłodzenia silników średniej i dużej mocy, do zasilania kotłów oraz w instalacjach zęzowych, balastowych i przeciwpożarowych. Bardzo szerokie zastosowanie pomp krętnych na pokładzie związane jest z ich licznymi zaletami. Podczas eksploatacji wirowych pomp okrętowych dochodzi do zużycia kadłuba, wirnika, uszczelnień i wału. W artykule przedstawiono wyniki ba dań dotyczące obróbek wykończeniowych czopów wałów pomp okrętowych. Badania przeprowadzono na wałku ze stali nierdzewnej X5CrNi18 - 10 o średnicy 4 0 mm. Obróbkę wykończeniową czopów wałów przeprowadzono na tokarce uniwersalnej CDS 6250 BX - 1000. Proces toczen ia wykonano przy użyciu wymiennych płytek wieloostrzowych firmy Sandvik Coromant. Do badań wykorzystano płytki dogładzające z technologią Wiper (WF). Do procesu szlifowania wykorzystano szlifierkę suportową do tokarek CHRIS MARINE. Do obróbki wykorzystano ściernicę 1 - 80x10x32 - 99C 80 - N V. Obróbkę nagniataniem przeprowadzono nagniatakiem SRMD firmy Yamato. Dodatkowo określono wpływ liczby przejść narzędzia nagniatającego na odporność na zmęczenie stykowe. (abstrakt oryginalny)

Angular momentum pumps are used in cooling circuits of medium and high power engines, power plant boiler s and in bilge, ballast and firefighting installations. Very ex t ensive use of angular momentum pumps on board is connected with their advantages. During operation the wear of marine hull, the rotor and shaft seals takes place. The article presents the rese arch results of pump shaft pins finish ing treatments . The research was performed on a roller 4 0 mm in diameter made of X5CrNi18 - 10 steel. The finishing treatments of shaft pins was carried out on a universal CDS 6250 BX - 1000 centre lathe. The finish lathin g process was carried out by means of Sandvik Coromant cutting tool with replaceable inserts. During research of lathing process used inserts with Wiper technology (WF). The grinding process was performed by grinding attachment for lathes by CHRIS MARINE. The 1 - 80x10x32 - 99C 80 - N V grinding wheel was used for the process. Th e process of burnishing was performed by SRMD burnisher by Yamato. In addition, the influence of the burnisher passes number on resistance on fatigue contact was determined.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyl T.,Finishing intermetallic coatings in order to reduce the surface roughness.Journal of KONES Powertrains and Transport2013, Vol. 20, No. 1.
 2. Dyl T., The finishing of composite coatings in aspect of surface roughness reduction, Journal of KONES Powertrains and Transport 2013, Vol. 20, No. 2.
 3. Dyl T., Starosta R., Określenie wpływu geometrii i rodzaju materiału płytek skrawających na topografię toczonych powłok kompozytowych. Inżynieria Materiałowa 2012, Nr 6.
 4. Dyl T., Starosta R., Wpływ geometrii i gatunku płytek skrawających na strukturę geometryczną toczonych powłok stopowych, Inżynieria Materiałowa 2011, Nr 4.
 5. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 2003.
 6. Katalog główny.Toczenie - frezowanie - wiercenie - wytaczanie - systemy narzędziowe, Wydawnictwo Elanders, Szwecja 2011.
 7. Krakowiak S.,Korozja wżerowa stali stopowych. Procesy Korozyjne, 2007, z: www.e-korozja.pl/Procesy_Korozyjne_-_Monografia.pdf.
 8. Labuda W., Charchalis A. Ocena wpływu geometrii noża tokarskiego na strukturę geometryczną powierzchni czopów wałów wykonanych ze stali austenitycznej, Logistyka 2014, nr 6.
 9. Labuda. W., The analysis of cutting tool geometric on cutting forces and surface roughness of steel applied to marine pumps shaft pins, Journal of KONES Powertrains and Transport 2014, Vol. 21, No. 1.
 10. Przybylski W., Deja M., Ściborski B.: Technologia maszyn i automatyzacja produkcji, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.
 11. Starosta R., Dyl T., Obróbka wykańczająca natryskiwanych płomieniowo powłok Ni-Al, ocena zużycia borazonowych płytek skrawających,. Tribologia. Teoria i Praktyka 2011, Nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu