BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczakowska-Proczka Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Uwarunkowania i szanse dla zmian w polskim systemie podatkowym - wybrane zagadnienia
The Conditions and the Opportunities for Changes in Polish Tax System - Selected Issues
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 1, s. 29-40, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
System podatkowy, Deficyt budżetowy, Dochody budżetowe, Stawki podatkowe
Tax system, Budget deficit, Budget revenue, Tax rates
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania była analiza skutków zmian w polskim systemie podatkowym w latach 2004-2014. Konsekwencje wprowadzonych zmian były analizowane z punktu widzenia ich wpływu na dochody budżetowe państwa oraz na decyzje gospodarcze przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Biorąc pod uwagę obecny stan finansów publicznych, konieczność zmian na rynku pracy i zapewnienie w miarę stabilnego wzrostu gospodarczego stawia przed reformatorami systemu podatkowego w Polsce konieczność znalezienia kompromisu miedzy efektywnością a sprawiedliwością podatkową. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to analyze the effects of changes in Polish tax system in the years 2004-2014. The consequences of the implemented changes were analyzed from the point of view of their impact on the state budget and its impact on economic decisions of businesses and households. Taking the current state of public finances into consideration and the need for changes in the labor market, ensuring a relatively stable economic growth presents the reformers of the tax system in Poland need to find a compromise between efficiency and fairness of tax. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. European Tax Survey, The Benefits of Stability, 2013, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-europe-survey-report-2013.pdf [data dostępu: 06.08.2015].
 2. Fedorowicz Z., Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 3. Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2012.
 4. Marczakowska-Proczka J., System podatkowy w polityce fiskalnej, [w:] M. Krawczyk, D. Malinowski (red.), Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego, Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych SGH Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 5. MF, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2007-2013, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa 2014.
 6. Musiał M., Podniesienie kwoty wolnej w PIT do 8 tys. zł - analiza skutków budżetowych, ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/723683,Podniesienie-kwoty-wolnej-w-PIT-do-8-tys-zl-analiza-skutkow-budzetowych.htm [data dostępu: 09.08.2015].
 7. Ott I., Soretz S., Growth and Welfare Effects of Tax Cuts: the Case of a Productive Public Input with Technological Risk, Kluwer Academic Publishers, Holandia 2004.
 8. Przygodzka R., Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
 9. Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa w latach 2007-2013.
 10. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1269).
 11. www.pit.pl [data dostępu: 20.11.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu