BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Chwiejczak Małgorzata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w państwach OECD - kierunki ewolucji
Trends in Corporate Income Taxation in OECD Countries
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 1, s. 61-69, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Przedsiębiorstwo, Polityka podatkowa
Income tax, Enterprises, Tax policy
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Kraje OECD
OECD countries
Abstrakt
Podatki obciążające dochody przedsiębiorstw są uznawane za jedne z najbardziej szkodliwych dla wzrostu gospodarczego. Przed 2009 r. reformy podatkowe w tym obszarze były determinowane przede wszystkim międzynarodową konkurencją podatkową, zaś po tej dacie - nierównowagą finansów publicznych, jaka dotknęła większość krajów OECD na skutek dekoniunktury gospodarczej. Artykuł przedstawia ewolucję podsystemu opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, w tym w szczególności analizę wydajności fiskalnej tego typu danin oraz wysokości stawek Corporate Income Tax - zasadniczej konstrukcji funkcjonującej w ramach omawianego podsystemu. (abstrakt oryginalny)

Corporate Income Taxes are considered to be harmful to the economic growth - their burden generates high deadweight loss. The constructions of Corporate Income Taxes in OECD countries are determined by two material factors: before 2009 it was international tax competition, and after 2009 - public finance imbalance. The article is devoted to the evolution of corporate income taxation. It contains the analysis of fiscal efficiency of the category of taxes and the analysis of nominal CIT rates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gajl N., Modele podatkowe. Podatki dochodowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 2. Huizinga H., Nicodème G., Foreign Ownership and Corporate Taxation: an Empirical Investigation, "The European Economic Review" 2006, Vol. 50, No. 5, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.euroecorev.2005.02.004.
 3. Hybka M.M., Harmonizacja podatków a konkurencja podatkowa między państwami Unii Europejskiej, "Zeszyty Studiów Doktoranckich" 2002, z. 4.
 4. IMF, Fiscal Monitor: Taxing Times, World Economic and Financial Surveys, International Monetary Fund Publication Services 2013.
 5. Krajewska A., Podatki. Unia Europejska. Polska. Kraje nadbałtyckie, PWE, Warszawa 2004.
 6. Krajewska A., Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2010.
 7. Litwińczuk H., Ogólna charakterystyka podatków dochodowych, [w:] H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 8. Mooij R.A. de, Nicodème G., Corporate Tax Policy and Incorporation in the EU, Taxation Papers, No. 11, Luxembourg: Publication Office of the European Union 2007.
 9. OECD, Consumption Tax Trends 2014, OECD Publishing 2014a.
 10. OECD, Corporate Tax Incentives for Foreign Direct Investment, "OECD Tax Policy Studies" 2001, No. 4.
 11. OECD, Fundamental Reform of Corporate Income Tax, "OECD Tax Policy Studies" 2007, No. 16.
 12. OECD, Revenue Statistics Classification of Taxes. Interpretative Guide and Methodology, OECD Publishing 2014b.
 13. OECD, Revenue Statistics. Comparative Tables, 2015.
 14. OECD, Tax Policy Reform and Economic Growth, "OECD Tax Policy Studies" 2010, No. 20.
 15. Oręziak L., Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2007.
 16. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.61
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu