BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorenc Augustyn Krzysztof (Politechnika Krakowska), Szkoda Maciej (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Zastosowanie systemu SAP ERP do obsługi dostaw Just-in-Time oraz Just-in-Sequence w branży motoryzacyjnej
Application of the SAP ERP system to support the supply of Just-in-Time and Just-in-Sequence in the automotive industry
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 2877-2886, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rynek części zamiennych, e-logistyka, Metoda Just in Time, Systemy SAP, Logistyka zaopatrzenia
Spare parts market, e-logistics, Just in Time method, SAP systems, Supply logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule na przykładzie jednego z największych dostawców podzespołów w branży motoryzacyjnej zaprezentowano dosta wy typu JIT (Just in Time) oraz JIS (Just in Sequence) realizowane przy wykorzystaniu systemu SAP ERP. System JIS opiera się na układaniu podzespołów na środkach transportu, tak aby odpowiadały kolejnością dostaw na linie produkcyjne. JIS eliminuje czas po trzebny na przeładunek produktów dostarczanych z magazynu na linię produkcyjną klienta docelowego. Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych metod produkcji i dostaw wymagająca równie zaawansowanej logistycznej obsługi klienta. Obie koncepcje, tj. JIS i J IT skracają czas do s tawy i zwiększają zaufanie do dobrze zaplanowanych i niezawodnych procesów logistycznych. Co więcej aby osiągnąć najwyższy poziom satysfakcji klienta, głównym celem systemów JIT i JIS jest ciągła poprawa łańcucha dostaw w odniesieniu do kosztów, jakości oraz czasu dostawy. W odniesieniu do dostępnych danych można stwierdzić, że ponad 3 000 przedsiębiorstw w branży motoryzacyjnej na całym świecie działa w oparciu o system SAP, produkując tym samym 77 000 pojazdów każdego dnia. Systemy ERP w znacznym stopniu wpływają na jakość i efektywność procesów logistycznych. Umożliwiają planowanie, koordynację, nadzór nad przepływem ładunków, finansów oraz informacji w całym łańcuchu dostaw.(abstrakt oryginalny)

Using the example of one of the biggest suppliers of automotive parts an d sub - assemblies, the article presents the JIT (Just in Time) and JIS (Just in Sequence) deliveries based on the SAP system. JIS means that parts are pre - sorted into bins by the supplier, so that assembly workers can withdraw these parts in the right order just as defined by the production sequence. JIS eliminates the time needed for reloading the parts delivered from the warehouse to the customer's production line. This is one of the most advanced methods of production and deliveries which requires the mos t advanced customer logistic service. Both concepts, JIS and JIT, shorten delivery cycles and increase the reliance on well - planned and reliable logistics operations. In addition to reaching the customer's utmost satisfaction, the primary objective of the JIT and JIS methodology is to continually improve the supply chain in terms of costs, quality and timeliness of supplies. According to the data available, over 3,000 automotive companies worldwide rely on SAP software and each day 77,000 vehicles are manuf actured by automotive companies that are SAP customers. ERP systems largely influence the quality and efficiency of logistic processes. They enable planning, coordination, control of logistic flows involved in the flow of materials, finance and information in the entire supply chain.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmadi S., Yeh C.H., Martin R., Papageorgiou E., Optimizing ERP readiness improvements under budgetary constraints. Int. J. Production Economics 161, 2015.
 2. Aoudia H., Testa Q., Perfect QRQC (Quick Response Quality Control). Maxima 2012.
 3. Battini D., Boysen N., Emde S., Just-in-time supermarkets for part supply in the automobile industry. Journal of Management Control, 24, 2013.
 4. Boysena N., Emde S., Hoeck M., Kauderer M., European Journal of Operational Research 242, 2015.
 5. Branża motoryzacyjna, Automotive industry, Raport 2014, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, 2014.
 6. Buxmann P., Ahsen A. V., Díaz L. M., Wolf K., Usage and evaluation of Supply Chain Management Software-results of an empirical study in the European automotive industry. Information Systems Journal, 14(3), 2004.
 7. Ernst & Young, European Automotive Survey 2013. Survey results. 2013.
 8. Fantin I., Applied Problem Solving. Method, Applications, Root Causes, Countermeasures, Poka- Yoke and A3. How to make things happen to solve problems. Milan 2014.
 9. Kilic H.S., Zaim S., Delen D., Selecting "The Best" ERP system for SMEs using a combination of ANP and PROMETHEE methods, Expert Systems with Applications 42, 2015.
 10. Lamek Anna W., Zintegrowane systemy zarządzania a konkurencyjność w branży motoryzacyjnej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. 14, z. 12, cz. 2. 2013.
 11. Piklik J. Najczęściej wybierane oprogramowanie ERP przez branżę automotive. http://www.bgc.com.pl/ (Dec. 29, 2014)
 12. Powell D., Alfnes E., Strandhagen J.O., Dreyer H., The concurrent application of lean production and ERP: Towards an ERP-based lean implementation process, Computers in Industry 64, 2013.
 13. Report SDCM, Jaka naprawdę jest branża motoryzacyjna w Polsce. Know-how, produkcja, dystrybucja, usługi - raport 2010. http://www.motoryzacjawpolsce.pl (Jan. 2, 2015)
 14. Sadrzadehrafiei S., Chofreh A.G., Hosseini N.K., Sulaiman R., The Benefits of Enterprise Resource Planning (ERP) System Implementation in Dry Food Packaging Industry, Procedia Technology 11, 2013.
 15. Santos J., Wysk R., Torres M. J. Equipment Efficiency: Performance and Motion Study. Improving Production with Lean Thinking, 2006.
 16. SAP AG, Solution in Detail Automotive Optimizing Outbound Logistics Optimizing Outbound Logistics. http://www.sap.com (Jan. 2, 2015)
 17. Szkoda M. Realizacja procesów logistyki dystrybucji z zastosowaniem systemu SAP ERP, Logistyka 5, 2013, 186-189.
 18. Szkoda M. Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP, Logistyka 6, 2014, 10343-10351.
 19. Szkoda M. Zintegrowane systemy informatyczne w logistyce - SAP R/3. Politechnika Krakowska, Kraków 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu