BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łosiewicz Zbigniew (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Analiza przydatności innowacyjnych źródeł energii do napędów urządzeń w zastosowaniu morskim, jako rozwiązań alternatywnych do napędów zasilanych paliwami węglowodorowymi
Analysis of the suitability of innovative energy sources to marine devices, as alternatives to fuel-powered appliances
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 2937-2946, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Paliwa alternatywne, Biopaliwa, Produkcja paliw, Silniki, Transport, Transport morski, Układ napędowy, Budownictwo okrętowe
Alternative fuels, Biofuels, Fuel production, Engines, Transport, Sea transport, Drive system, Shipbuilding
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polityka transportowa Unii Europejskiej dąży do zwiększenie stopnia wykorzystania w transporcie morskim koncepcji zrównoważonego rozwoju. W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję oceny, wg zaproponowanych kryteriów, rozwiązań technicznych napędów zasilanych paliwem węglowodorowym stosowanych dotychczas na jednostkach morskich oraz innowacyjnych i alternatywnych rozwiązań. Dokonano analizy przydatności alternatywnych napędów w trudnych warunkach morskich.(abstrakt oryginalny)

The European Union's transport policy aims to increase the use of maritime transport the concept of sustainable development. In this paper shows the concept of assessment, according to the propo sed criteria, technical solutions - powered drives fuel stations previously used on seagoing vessels and innovative and alternative solutions. An analysis of the suitability of alternative drives in difficult sea conditions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowski T.: Application of artificial neural networks to assessment of ship manoeuvrability qualities. Polish Maritime Research, No 2 (56) 2008 Vol. 15, 2008, pp.15-21
 2. Abramowski T. Elementy multidyscyplinarnej optymalizacji wskaźników techniczno-ekonomicznych we wstępnym projektowaniu współbieżnym statków transportowych Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin 2011.
 3. Banaszek A. Wybrane elementy projektowania i eksploatacji hydraulicznych układów centralnego zasilania na współczesnych produktowcach i chemikaliowcach. Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szczecin 2013.
 4. Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego systemu transportu- dążenia do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela 2011
 5. Cepowski T.: Approximation of the index for assessing ships sea-keeping performance on the basis of ship design parameters. Polish Maritime Research, No 3 (53),Vol. 14, 2007, pp. 21-26
 6. Łosiewicz Z., Kamiński W., Practical Application of Ship Energy Efficiency Management Plan, Logistyka Nr 3/2014, CD-ROM, s.3969-3974
 7. Łosiewicz Z., Mironiuk W.,Flota wsparcia offshore jako elementy łańcucha logistycznego - w aspekcie inżynierii bezpieczeństwa, Logistyka Nr 3/2014, CD-ROM, s.3982-3986
 8. Łosiewicz Z., Kaup M.,Analiza innowacyjnych rozwiązań napędów stosowanych na jednostkach śródlądowych w apsekcie zrównoważonego rozwoju transportu, Logistyka Nr 6/2014, CD-ROM, s.6849-6856
 9. http://www.altair.com.pl/news
 10. http://www.marinelink.com/maritime/TOTE_LNG_PropulsionSystem
 11. http://www.yachtconcept.com/index.php
 12. http://u-boot.wikia.com/wiki/Batillus
 13. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/CSCL_Globe
 14. http://www.gcaptain.com/exciting-times-engineering-evolution/
 15. http://www.jamstec.go.jp/chikyu/magazine/
 16. http://www.ship-technology.com/projects/viking-lady/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu