BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podawca Konrad (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Hałas drogowy jako ograniczenie możliwości zagospodarowania przestrzennego na wybranych przykładach
Road Noise as a Limiting Factor in Spatial Management Projects Based on Selected Examples
Źródło
Problemy Rozwoju Miast, 2014, nr 1, s. 5-19, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Hałas, Transport drogowy, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Zagospodarowanie przestrzenne
Noise, Road transport, Town spatial development, Spatial development
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule poruszono problem ciągle wzrastającego zagrożenia hałasem w miastach. Skupiono się na hałasie drogowym, którego największe oddziaływanie występuje na terenach aglomeracji. Zagadnienie zobrazowano na wybranych terenach w Warszawie w granicach, w których były realizowane lub są projektowane ulice o dużym natężeniu ruchu. Problem ukazano w odniesieniu do zmian dopuszczalnych poziomów hałasu, które nastąpiły w październiku 2012 r.(abstrakt oryginalny)

The paper addresses the issue of the increasing threat of noise in cities. The focus here is on road noise, which exerts a strong impact on metropolitan areas. The study area consists of selected areas of Warsaw with new streets characterised by large traffic volumes as well as planned streets with expected large traffic volumes. Changes in noise levels in relation to permitted noise levels were investigated for October of 2012.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Deluga W., 1999, Współczesne trendy w motoryzacji ograniczające zagrożenie środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, Tom 1, s. 205-213.
 2. Ekrany akustyczne, 2007, [w:] Projekt Al. Wilanowskiej na odcinku Dolina Służewiecka - ul. Sobieskiego, AZET Sp. z o.o., Warszawa.
 3. Graffstein I., Jurkowski J., Serafin M., 1989, Zasady ochrony środowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg; Dział 01: Ochrona przed hałasem drogowym, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa.
 4. Podawca K., 2009, Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb opracowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa.
 5. Podawca K., 2011, Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb opracowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Piekiełko, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa.
 6. Prognozy ruchu dla Trasy Świętokrzyskiej w Warszawie - rok 2010, 2007, BPRW S.A., Warszawa.
 7. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do węzła przesiadkowego Młociny, tom 1, 2008, PROEKO CDM, Warszawa.
 8. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa ul. Tysiąclecia na odcinku od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej", 2009, PROEKO CDM Sp. z o.o., Warszawa.
 9. Raport oddziaływania na środowisko budowy Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, tom 1, 2008, Eko-Bilans, Warszawa.
 10. Raport oddziaływania na środowisko inwestycji planowanej przez Urząd miasta st. Warszawy reprezentowany przez Zarząd dróg miejskich o nazwie: Budowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta - b: odcinek od mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej, 2009, Eko-Bilans, Warszawa.
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 z dnia 5 lipca 2007 r., poz. 826).
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109).
 14. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z poźn. zm.).
 15. Załącznik nr 5 do raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji planowanej przez Urząd miasta st. Warszawy reprezentowany przez Zarząd dróg miejskich o nazwie: Budowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta - b: odcinek od mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej: Mapa akustyczna terenu i otoczenia ul. Modlińskiej ze schematami źródeł liniowych /Rys. H1, H2 i H3/, 2009, Eko-Bilans, Warszawa.
 16. Mapa akustyczna M. St. Warszawy: www.mapaakustyczna.um.warszawa.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2435
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu