BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markov Krasimir (University of Ruse, Bulgaria), Górski Krzysztof (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu), Lotko Wincenty (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu), Łodygowski Kamil (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu), Longwic Rafał (Politechnika Lubelska), Kowalczyk Jacek (Politechnika Lubelska)
Tytuł
The prospects for the use of synthetic diesel oil as a fuel component and its potential in the reduction of exhaust emissions
Perspektywy wykorzystania syntetycznego oleju napędowego jako składnika paliwa i jego potencjał w redukcji emisji szkodliwych składników spalin
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 3092-3100, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Silniki, Olej napędowy, Układ napędowy, Mechanika, Emisja gazów, Energia, Zużycie energii
Engines, Diesel oil, Drive system, Mechanics, Gas emissions, Energy, Energy consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ocena konwersji energii i stężenia wybranych, szkodliwych składników spalin w silniku wysokoprężnym zasilany m mieszaninami oleju napędowego z syntetycznym olejem napędowym. W badaniach wykorzystano olej napędowy i jego mieszaniny z paliwem syntetycznym dodawanym w objętości 5, 10, 15 i 20% . Badania zostały przeprowadzone na 3-cylindrowym silniku o zapłonie samo czynnym AD 3.152 dla jego wybranych prędkości i obciążeń w warunkach ustalonych. Uzyskane wyniki wskazują, że stosowanie mieszanin oleju napędowego z dodatkiem 5% v/v paliwa syntetycznego jest korzystne w aspekcie efektywności energetycznej silnika . Zauważ ono również, że stężenie HC i NOx w spalinach zmniejsza się wraz ze wzrostem procentowej zawartości paliwa syntetycznego w mieszaninie z olejem napędowym.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the paper is to analyze the energy conversion and concentration of selected harmful gases of a diesel en gine fueled with blends of diesel oil and synthetic diesel fuel. In this research the diesel oil and its blends with the synthetic fuel were tested. The synthetic fuel was added to diesel oil in ratio of 5, 10, 15 and 20 % by volume. The test was carried out for the 3 - cylinder diesel engine Perkins AD 3.152 at different engine speeds and load in steady state condition. Obtained r esults show that blend o f diesel oil with 5% addition of synthetic fuel is favorable in the aspect of the engine energy efficiency. It was also observed that, HC and NOx concentration in exhaust gases decrease with increasing the percentage of the synthetic fuel in the blend. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Nabi, M.N., Hustad, J.E., Investigation on engine performance and emissions of a diesel engine with a blend of marine gas oil and synthetic diesel fuel. Environmental technology 2012, 33, 9 - 15.
  2. Munack, A., Krahl, J., Wilharm, T., Ruschel, Y., Schaak, J, Schroder, O., Schmidt, L., Emissions from synthetic diesel fuels. Landbauforschung volkenrode 2009, 59, 345 - 356.
  3. Theinnoi, K., Tsolakis, A., Chuepeng, S., York, A.P.E., Cracknell, R.F., Clark R.H., Engine performance and emissions from the combustion of low-temperature Fischer-Tropsch synthetic diesel fuel and biodiesel rapeseed methyl ester blends. International journal of vehicle design, 2009, 50, 196 - 212.
  4. Steiger, W., Synthetic fuels - key for future powertrains. International Conference of Which fuels for low CO2 engines, 2004, 99 - 106.
  5. Huang, C. H., Vander Wal, R.L., Effect on soot structure evolution from commercial jet engine burning petroleum based JP-8 and synthetic HRJ and FT Fuels. Energy & Fuels, 2013, 27, 4946 - 4958.
  6. Wadumesthrige, K., Johnson, N., Winston-Galant, M., Zeng, C.D., Sattler, E., Salley, S.O., Ng, K.Y.S., Performance and durability of a generation set CI engine using synthetic and petroleum based fuels for military applications. Applied energy, 2010, 87, 1581 - 1590.
  7. Yehliu, K., Boehman, A.L., Armas, O., Emissions from different alternative diesel fuels operating with single and split fuel injection. Fuel, 2010, 89, 423 - 437.
  8. Labeckas, G., Slavinskas, S., Performance and emission characteristics of a direct injection diesel engine operating on KDV synthetic diesel fuel. Energy conversion and management, 2013, 66, 173 - 188.
  9. Gielniewski R., Longwic R., Łodygowski K., Sander P., Maciąg P., Emisja hałasu silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego syntetycznym olejem napędowym. Logistyka 02/2014.
  10. Różycki A.: Microcomputer system for measurement of high speed parameters for IC engines. Bratislava 2001. 8th EAEC, paper No SAITS 01196
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu