BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpiuk Wojciech (Politechnika Poznańska), Smolec Rafał (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zastosowanie biopaliw w układach wtryskowych typu common rail
The use of biofuels in the common rail fuel injection systems
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 2090-2101, rys., tab. bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Dystrybucja energii elektrycznej, Olej rzepakowy, Paliwa płynne, Olej napędowy
Biofuels, Electric power distribution, Canola oil, Liquid fuels, Diesel oil
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
Wraz z rozwojem motoryzacji pojawił się problem z kurczącymi się zasobami ropy naftowej. Spowodowało to dynamiczny rozwój badań nad paliwami alternatywnymi. W silnikach ZS największą popularność zdobyły estry metylowe kwasów tłuszczowych. Większość obecnie eksploatowanych silników o zapłonie samoczynnym wyposażona jest w generujące wysokie ciśnienia układy wtryskowe typu common rail. W celu zapewnienia odpowiednich parametrów aparatura ta optymalizowana jest do pracy z paliwem o ściśle określonych właściwościach. Stosowanie paliw nawet o lepszej smarności, ale nieznacznie różniącymi się innymi właściwościami wywoływać może niepożądane efekty w postaci wzrostu i zmiany rozkładu sił. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na specjalnym mobilnym stanowisku badawczym wyposażonym w pompę wysokiego ciśnienia typu common rail napędzaną silnikiem elektrycznym. Wyniki badań pokazują, że istotny wpływ na zużycie elementów pompy ma wartość i rozkład sił powstających w układzie, a nie jak dotąd sądzono, wartość parametrów fizykochemicznych takich jak smarność.(abstrakt oryginalny)

With the development of the automotive industry the problem with dwindling oil resources become more important. This increases the dynamics of the development of research into alternative fuels . The greatest popularity for supplying CI engines have gained by fatty acid methyl esters. Most of the currently used diesel engines equipped with generating high pressure injection systems common rail. In order to assure performance of this equipment is optimized to work with the fuel with specific properties. The use of fuel even better lubricity, but slightly different other properties may cause adverse effects in the form of growth and changes in the direction of forces. The article presents the results of research carried out on a special mobile bench equipped with a high pressure pump common rail driven by an electric motor. The results show that a significant impact on the amount of wear of the pump is set and the direction of forces arising in the system, and not, as previously thought, the physico-chemical parameters such as lubricity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Guseo Renato, "Worldwide Cheap and Heavy Oil Productions: A Long Term Energy Model"
  2. Quirin M., Gärtner S., Pehnt M., Reinhard G.: CO2-neutrale Wegezukünftiger Mobilität durch Biokraftstoffe : EineBestandsaufnahme. Endbericht einer Studie im Auftrag der FVV, UFOP und FAT. Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH, Heidelberg 2004.
  3. Remele E., Widmann B.: Positionspapier Rapsölkraftstoff. Straubing : Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe, 2004.
  4. Energy balance and CO2 Balance. Danish Center For Plant Oil Technology, Hurup, Danmark, 2000.
  5. Juva A., Zelenka P., Tritthart P.: Influences of Diesel Fuel Properties and Ambient Temperature on Engine Operation and Exhaust Emissions. SAE Transactions, 1989 nr 89 0012.
  6. Y.Ali i M.A. Hanna, Durability testing of a diesel fuel, methyl tallowate, and ethanol blend in a Cummins N14-410 diesel engine, Journal Series number 11086 of the University of Nebraska Agricultural Research Division, 1995
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu