BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olczak Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Outsourcing metodą obniżania kosztów w firmie kurierskiej
Outsourcing as a Way to Reduce Costs in the Courier Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2013, nr 10, s. 129-137, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Redukcja kosztów, Przedsiębiorstwo kurierskie, Usługi kurierskie, Outsourcing
Costs reduction, Courier services company, Courier services, Outsourcing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje wpływ zastosowania outsourcingu w firmie kurierskiej na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa. Praca została podzielona na część teoretyczną oraz empiryczną. W części teoretycznej zostały opisane podstawowe pojęcia związane z outsourcingiem oraz teorie kosztów przedsiębiorstwa. W części empirycznej opisane zostały konkretne przykłady zastosowania form współpracy z firmami zewnętrznymi. Do badań zostały wykorzystane metody analizy dokumentów oraz wywiad ankietowy. (abstrakt oryginalny)

The article describes the influence of the outsourcing use in the courier company at reduction of the company's costs. The article is divided into theoretical part and the empirical one. In the theoretical part one describes the basic notions connected to the outsourcing and the theory of costs of the company. In the empirical part one describes the actual examples of cooperation types with the external companies. During the collection of the information for the article one used methods of documents analysis from the websites and questionnaire interview. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Przychody i koszty. Wynik finansowy przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
  2. Gottfredson M., Puryear R., Philips S., Strategiczne pozyskiwanie źródeł dostaw, [w:] "Harvard Business Review Polska", nr 31/2005.
  3. http://www.siodemka.com/
  4. Jaskółka K., Makaruk P., Kontrolowanie kosztów i cost cutting jako źródła sukcesu przedsiębiorstwa, [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 8 (739) 2011, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Przemyśl 2011.
  5. Kieszkowska-Grudny A., Outsourcing w nowoczesnym zarządzaniu firmą medyczną - czy warto?, [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Ujęcie sektorowe, [w:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 171, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
  6. Kopczyński T., Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami, PWE, Warszawa 2010.
  7. Nowodziński P., Rozwój outsourcingu w przedsiębiorstwie, [w:] Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem (Materiały konferencyjne), Część 1, Zielona Góra 2002.
  8. Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1560
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu