BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Zbyszko (Poznan School of Logistics; Poznan University of Economics, Poland)
Tytuł
An Alternative Application of Logit Modelling in Management of Metropolitan Areas : the Case Study of Poznań Urban Area
Alternatywne zastosowanie modelowania logitowego w zarządzaniu obszarami metropolitarnymi : studium przypadku dla poznańskiego obszaru zurbanizowanego
Eine Alternative Anwendung der Logarithmischen Modellierung für das Management von Großstadt-Gebieten : eine Fallstudie für das Großstadt-Gebiet Poznań
Źródło
LogForum, 2008, vol. 4, nr 4, s. 1-11, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Rozwój zrównoważony, Model logitowy
Metropolitan area, Sustainable development, Logit model
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Kraj/Region
Poznański Obszar Metropolitalny
Abstrakt
W artykule została przedstawiona nowa metoda modelowania przepływów ludnościowych pomiędzy obszarem zurbanizowanym (aglomeracji) a jej ośrodkiem centralnym. Przedstawiona technika modelowania oparta jest na przekształceniu logitowym, stosowanym w badaniach nad problematyką doboru optymalnego środka transportu. Oprócz wyjaśnienia założeń modelu, przestawione jest również jego zastosowanie w opisaniu i zbadaniu obszaru aglomeracji poznańskiej. W toku badań wykazano, iż głównymi czynnikami determinującymi ilość podróży pomiędzy poszczególnymi obszarami aglomeracji a Poznaniem wyrażonymi jako proporcja wszystkich podróży do i z danego obszaru są odległość od centrum aglomeracji oraz populacja badanego obszaru. Ponadto wyniki badań wskazują na obecność innych czynników. Model dowiódł zatem swojej przydatności w kontekście praktycznym, jakkolwiek jego potencjalne użycie we wnioskowaniu dla obszarów, dla których dokładne dane statystyczne są niedostępne, jest w obecnej chwili ograniczone i pozostaje tematem do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The article proposes a new modelling framework for simulating flows of people between suburban areas and the metropolis. The model is based on a logit relationship used in researches of transport mode choice problems. After explaining the properties of the model, it is than applied to analyze Metropolitan Area - Poznań Urban Area, Poland. As results it has been found that the main factors influencing the number of trips between each suburban area and Poznań as a proportion of all trips to and from that area are distance from Poznań and population of the area. It was also found that some unknown factors also affect the phenomena. It was found that model can be used in such a context, although it is of a limited use in making inferences about areas for which data are not available and this area remains a subject for further research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BIT, 2000, Kompleksowe Badanie Ruchu 2000 (Extensive Traffic Investigation 2000), Poznań, Biuro Inżynierii Transportu.
 2. Camagni R., Capello R., Nijkamp P., 1998, Towards sustainable city policy: an economy-environment technology nexus, Ecological Economics, vol. 24, 103-118.
 3. Christaller W., 1966, Central Places in Southern Germany, translated by C.W. Baskin, New Jersey, Prentice Hall.
 4. GUS, 2007, Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2007 (Statistical Yearbook of the Greater Poland Voivodship), Warszawa, Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office).
 5. Hadaś Ł., 2004, Logistyka Miejska w Strategii Rozwoju Miasta (City Logistics in Urban Development Strategy) in: Logistyka a Infrastruktura Miejska, I Konferencja Naukowo Techniczna (Logistics and Urban Infrastructure, I Scientific and Technical Conference), Wrocław: Oficyna Wydawnicza "NDiO", 25-34.
 6. Jenks M., Burton K., Williams K., 1996, The Compact City: A Sustainable Urban Form?, London: E & FN Spon.
 7. Latham A., McKormack D., Macnamara K., McNeil D., 2008, Key Concepts in Urban Geography, London: Sage.
 8. Longley P., Goodchild M.F., Maguire D., Rhind D. (eds), 2005, Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Management and Applications, 2nd Edition, New Jersey: John Wiley&Sons.
 9. Mayor of London, 2004, The London Plan: Spatial Development Strategy for Greater London, London: Greater London Authority.
 10. Munton R., 1986, The Metropolitan Green Belt' in: Clout H., Wood P. (eds.), London: Problems of Change, Harlow: Longman, 129-136.
 11. Nijkamp P., Perrels A., 1994, Sustainable Cities in Europe, London: Earthscan.
 12. Ortuzar J., Willumsen L.G., 1994, Modelling Transport, (2nd edition), Chichester: Wiley.
 13. Pain K., Hall P. (eds), 2006, The Polycentric Metropolis: Learning from Mega-city Regions in Europe, London: Earthscan.
 14. Parysek J.J., Mierzejewska L., 2006, City Profile: Poznań, Cities, vol.23/4, 291-305.
 15. Pawlak Z., 2007, Factors Determining the Management of the Traffic Congestion in the Urban Area, LogForum, vol.3/4/3.
 16. Quinet E., Vickerman R., 2004, Principles of Transport Economics, Cheltenham: Edward Elgar Ltd.
 17. Robitaille M., Nguyen T., 2003, Road Congestion Assessment "From Theory to Practice": Case of the Greater Montreal Road Network, Traffic Engineering and Management Session of 2003 Annual Convention of Transportation Association of Canada, St. John's.
 18. Rodrigue J.P., Comtois C., Slack B., 2006, The Geography of Transport Systems, London: Routledge.
 19. Rzeczyński B., 2007, Logistyka Miejska (City Logistics), Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
 20. Semenov I., 2004, Scenariusze Innowacyjnego Rozwoju Transportu Pasażerskiego (The Scenarios of Innovative Development of Passenger Transport) in: Logistyka a Infrastruktura Miejska, I Konferencja Naukowo Techniczna (Logistics and Urban Infrastructure, I Scientific and Technical Conference), Wrocław: Oficyna Wydawnicza "NDiO", 118-132.
 21. Turton B., 1992, Urban Transport Patterns, in: Modern Transport Geography, London: Belhaven Press, 67-80.
 22. UN Habitat, 2006, The State of the World's Cities Report 2006/2007: The Millennium Development Goals and Urban sustainability, London: Earthscan.
 23. Yeates M.H., 1968, An Introduction to Quantitative Analysis in Geography, London: McGraw-Hill Book Company.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu