BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowski Jarosław (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Mobilność zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie
Mobility of Human Resources in the Enterprise
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 9, s. 25-37, bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Słowa kluczowe
Mobilność siły roboczej, Zasoby ludzkie, Przedsiębiorstwo, Kapitał intelektualny, Konkurencyjność
Labour force mobility, Human resources, Enterprises, Intellectual capital, Competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jedną z ważnych cech zasobów każdej organizacji gospodarczej jest cecha określana jako mobilność, to znaczy możliwość przemieszczania zasobów w strukturach i w przestrzeni. Warto zauważyć, że zasoby używane na ogół przez organizacje gospodarcze charakteryzują się różnym stopniem mobilności. I tak do zasobów w pełni mobilnych zaliczyć możemy zasoby finansowe przedsiębiorstw oraz zasoby niematerialne w postaci wiedzy, informacji, praw, technologii itp. Zasoby te są w pełni transferowalne zarówno w ramach struktur, jak również pomiędzy nimi, a także w przestrzeni. Pomijamy tu oczywiście pewne bariery o charakterze formalno-prawnym, których znaczenie we współczesnym, zglobalizowanym świecie systematycznie maleje(fragment tekstu)

Mobility of human resources in the enterprise is a very important mark of its resources and result of human resources management in organization. Mobility of human resources is limited by specific character of this resources. For example - people are free, they are not the own of enterprise. In this article we analyse the types of employees mobility and instruments of creating this mobility. We presents the thesis that the models of personal policy in the enterprise have very real influence on employees mobility, main on the professional mobility and creating the professional career. Mobility of human resources is a very important factor of creating the intellectual capital of organization and using it in an effective way. It have very important for competitiveness of enterprise and its products(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S. (1985), System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 2. Borkowska S. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa.
 3. Bratnicki M. (2000), Pomiar kapitału intelektualnego, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa", nr 11.
 4. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 5. Gableta M. (red.) (2006), Potencjał pracy przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Grandys E. (2013), Podstawy zarządzania produkcją, Difin, Warszawa.
 7. Kopertyńska M.W. (2009), Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
 8. Król H., Ludwiczyński A. (red.) (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 9. Kryńska E. (red.) (2001), Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, IPiSS, Warszawa
 10. Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 11. Sokołowski J. (2003), Tendencje zmian w wynagradzaniu, "Polityka społeczna", nr 4.
 12. Taylor S. (2006), Płynność zatrudnienia. Jak zatrzymać pracowników w firmie, Wolters Kluwer, Kraków.
 13. Winnicka-Wejs A. (2007), Czas na mobilność, "Personel i zarządzanie", nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu