BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryszawska Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej
Green Economy - Theoretical Grounds of the Concept and the Measure of its Implementation in the European Union
Źródło
Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 247, 250 s., rys., tab., bibliogr. 287 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Rozwój zrównoważony, Ekologia, Ekologia przemysłowa, Zielona gospodarka
Economy, Sustainable development, Ecology, Industrial ecology, Green economy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowania w niniejszej pracy jest dokonująca się transformacja modelu gospodarczego i społecznego w stronę bardziej zrównoważonego środowiskowo i sprawiedliwego społecznie (sustainability transition), wyrażająca się przechodzeniem do zielonej gospodarki (green economy).(fragment tekstu)

The concept of the green economy is formulated as an alternative approach to the existing model of economy. The author of this book examines the new thinking started after a global financial crisis (2008) and continued on the conference Rio+20. The crisis made us aware that "business as usual" is not possible anymore. The concept of the green economy is a new, more radical direction in creating the harmonious, balanced social and environmental development of countries. Recovery strategies of regions and countries after the crisis focus on the sustainable development as a motor which will help to decouple the economic growth from the use of resources, support the shift towards a low carbon economy, increase the use of renewable energy sources, modernize our transport sector and promote energy efficiency. There is a "growing recognition that achieving sustainability rests almost entirely on getting the economy right". It also emphasizes the crucial point that economic growth and environmental stewardship can be complementary strategies. As has already been noted, what is essential to the concepts of the green economy and green growth is the understanding that the benefits of environmental sustainability outweigh the costs of investing in and protecting the ecosystems, so that it is possible to have a win-win or "double dividend" strategy of growth with environmental sustainability, and even win-win-win or "triple dividend" strategy that also includes poverty eradication and broader improvements in social equity. The book introduces the green economy on the two levels as: - a political concept which became a central issue of recovery strategies after the crisis, - a real sector of economy, which is growing rapidly, attracting investors, creating added value and new jobs. The author has created a Green Economy Index which is composed of 21 indicators covering seven areas: I - ecosystems/biodiversity/natural capital, II - emission/pollution/ waste, III - resources consumption, IV - poverty, social inequalities, V - economy, VI - environmental strategies and policies, VII - green economy sectors. The subject of the research were 27 countries of the European Union in which the implementation of the green economy was measured by 21 indicators and which finally were ranked using the Green Economy Index. The countries were combined in three groups according to their position in the ranking. The position in the ranking shows what level of the green economy aims is achieved by a country.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. AASA, Towards a Sustainable Asia: Green Transition and Innovation, Berlin-Heidelberg 2011.
 2. Adamkiewicz-Drwiłło H., Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2008.
 3. Arthur B., Complexity economics:A different framework for economic thought, 2013, www.santafe.edu (5.05.2013).
 4. Atkisson A., Knowledge, Capacity Building, and Networks for Sustainable Development, United Nations Office for Sustainable Development, UNOSD, Incheon, Korea 2012a.
 5. Atkisson A., Life Beyond Growth, ISHES, Tokyo 2012b.
 6. Atkisson K., Atkisson A., Green Economy 2013. A Strategic Briefing on the State of Play in the Global Transition, Atkisson Group's Sustainability Intelligence Unit, 2013.
 7. Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Warszawa 1995.
 8. Barbier E.B., A Global Green New Deal - Rethinking the Economic Recovery, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2010.
 9. Bartosiewicz S., Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 84, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1976, s. 5-7.
 10. Bastin G., Cassiers I., Modelling the balanced transition to a sustainable economy, Université Catholique de Louvain, Louvain 2013, http://perso.uclouvain.be/georges.bastin/paper99.pdf.
 11. Becker G.S., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, University of Chicago Press, Chicago 1993.
 12. Beker V.A., On the economic crisis and the crisis of economics, "Real-World Economics Review" 2011, vol. 56, s. 72-94.
 13. Bell D., The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, New York 1973.
 14. Benson E., Oliver G., Surveying the 'Green Economy' and 'Green Growth' Landscape, 2012, www.gec.org (20.06.2013).
 15. Berent-Kowalska G. i in., Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 roku, GUS, Warszawa 2012.
 16. Berger R. (red.), Zielony wzrost, zielony zysk, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 17. Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.
 18. Bigg T., Development governance and the green economy: A matter of life and death?, "Review of Policy Research" 2011, vol. 28, no. 5, s. 459-465.
 19. Blaug M., Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 1995.
 20. Borys T., Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, ,,Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2, s. 371-382.
 21. Borys T., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 22. Borys T., Ład zintegrowany jako punkt docelowy rozwoju zrównoważonego, [w:] F. Piontek (red.), Zagrożenia cywilizacyjne a kategoria rozwój, PAN, Warszawa-Gliwice 2007, s. 15-30.
 23. Boulding K., The Economics of a Comming Spaceship Earth, [w:] H. Jarrett (red.), Environmental Quality in a Growing Economy, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1966, s. 3-14.
 24. Boulding K.E., General system theory. The skeleton of science, "Management Science" 1956, no. 2.
 25. Boyd E., Folke C., Adapting Institutions: Governance, Complexity and Social-Ecological Resilience, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
 26. Boyle D., Simms A., The New Economics. A Bigger Picture, Earthscan, London 2009.
 27. Brown L.R., Gospodarka ekologiczna. Na miarę Ziemi, KiW, Warszawa 2003.
 28. Brundtland Commission, Our Common Future, Oxford University Press, Oxford 1987.
 29. Chapple K., Defining the Green Economy: A Primer on Green Economic Development, University of California, Berkeley 2008.
 30. Cieślak M., Dobór syndromu zmiennych do porządkowania liniowego obiektów wielowymiarowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 328, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1986, s.19-27.
 31. Colander D. i in., The Financial Crisis and the Systemic Failure of Academic Economics, Kiel Working Paper no. 1489, Kiel 2009.
 32. Cosbey A., Trade, Sustainable Development and a Green Economy, [w:] The Transition to a Green Economy, UNEP, 2011.
 33. Crutzen P., The effects of industrial and agricultural practices on atmospheric chemistry and climate during Anthropocene, "Journal of Environmental Science and Health" 2002, vol. 37, s. 423-424.
 34. Czaja S., Paradygmat ekonomii głównego nurtu i ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011, s. 28-50.
 35. Czaja S., Problemy badawcze oraz wyzwania rozwojowe ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, ,,Ekonomia i Środowisko" 2012, nr 3, s. 28-50.
 36. Czaja S., Becla A., Włodarczyk J., Poskrobko T., Wyzwania współczesnej ekonomii. Wybrane problemy, Difin,Warszawa 2012.
 37. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 38. Daly H.E., Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development, Beacon Press, Boston 1996.
 39. Danish Energy Agency, Green production in Denmark, 2012.
 40. Davis A., Mullin S., Greening the economy: Interrogating sustainability innovations beyond the mainstream, "Journal of Economic Geography" 2011, vol. 11, s. 793-816.
 41. Dobrzański G., Podstawy rozwoju trwałego i zrównoważonego, Politechnika Białostocka, Białystok 2005.
 42. Dopfer K. (red.), Ekonomia w przyszłości, PWN, Warszawa 1982.
 43. Doppelt B., The Power of Sustainable Thinking, Earthscan, London 2008.
 44. Dowbor L., Szalony świat wymyka się z rąk, "Gazeta Wyborcza", 11-12 sierpnia 2012.
 45. Dziawgo L., Bankowość komercyjna wobec problemu zrównoważonego rozwoju, [w:] D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2009.
 46. Dziechciarz J., Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
 47. Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, "European Economy" 2009, vol. 7.
 48. Edwards A.R., The Sustainability Revolution. Portrait of a Paradigm Shift, New Society Publishers, Gabriola Island 2009.
 49. EEA, Środowisko Europy 2010 - stan i prognozy. Synteza, EEA, Kopenhaga 2010.
 50. EEA, Europe's Environment - An Assessment of Assessments, Copenhagen 2011.
 51. EEA, Environmental Indicator Report 2012. Ecosystem Resilience and Resource Efficiency in a Green Economy in Europe, Copenhagen 2012.
 52. EEA, Adaptation in Europe. Addressing Risks and Opportunities from Climate Change, Copenhagen 2013a.
 53. EEA, Towards a Green Economy in Europe, European Environmental Agency, Copenhagen 2013b.
 54. Ekologiczna reforma fiskalna jako instrument integracji polityk sektorowych z polityką ekologiczną, Biuletyn BSiE 2/58/05 kancelarii Sejmu, Warszawa 2005.
 55. Enabling the Transition to Green Economy:Goverment and Bussines Working Together, HM Government, London 2011.
 56. Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, 2010, www.europa.eu.
 57. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - addressing the challenges of deforestation and forest degradation to tackle climate change and biodiversity loss, COM (2008) 645 final, Brussels 2008.
 58. European Commission, GDP and beyond. Measuring progress in a changing world, COM (2009) 433, Brussels 2009.
 59. European Commission, A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, COM (2011) 112 final, Brussels 2011a.
 60. European Commission, Our life insurance, our natural capital: An EU biodiversity strategy to 2020, COM (2011) 0244 final, Brussels 2011b.
 61. European Commission, Roadmap to a Resource Efficient Europe, COM (2011) 571 final, Brussels 2011c.
 62. European Union, UN Conference RIO+20, Contribution by the European Union and Its Member States, 2012, www.unep.org/rio20 (20.12.2012).
 63. Eurostat, Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej, 2011, epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/224.../224-PL-PL.PDF (6.15.2013).
 64. Eurostat, Energy, Transport and Environment Indicators, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012.
 65. Fiedor B., Nowa ekonomia instytucjonalna a zrównoważony rozwój, [w:] B. Poskrobko (red.), Obszary badań nad zrównoważonym rozwojem, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007, s. 151-169.
 66. Fiedor B., Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, ,,Ekonomista" 2010, nr 4.
 67. Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 68. Fiedor B., Kociszewski K., Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 69. Folke C., Colding J., Berkes F., Building resilience for adaptive capacity in social-ecological systems, [w:] F. Berkes, J. Colding, C. Folke (red.), Navigating Social-Ecological Systems, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 70. Folke C. i in., Adaptive governance of social-ecological systems, "Annual Review of Environment and Resources" 2005, vol. 30, s. 441-473.
 71. Frąckiewicz L., Wykluczenie społeczne w skali makro- i mikroregionalnejw Katowicach, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 72. Frérot A., Unia Europejska a wyzwanie stworzenia zielonej gospodarki, ,,Kwestie Europejskie" 2011, 23 maja, nr 206.
 73. Fulai S. i in., Is the concept of a green economy a useful way of framing policy discussions and policy making to promote sustainable development?, "Natural Resources Forum" 2011, vol. 35, s. 63-72.
 74. Geels F., The impact of the financial-economic crisis on sustainability transitions: Financial investment, governance and public discourse, "Environmental Innovation and Societal Transition" 2013, no. 6, s. 67-95.
 75. Gell-Mann M., Complex adaptive systems, Sante Fe Institute of Studies in the Science of Complexity, Proceedings, 1994, vol. XIX, s. 19-45.
 76. Georgescu-Roegen N., The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1971.
 77. GGKP, Moving towards a Common Approach on Green Growth Indicators, Green Growth Knowledge Platform, 2013, http://www.greengrowthknowledge.org (18.06.2013).
 78. Gorynia M., Kowalski T., Nauki ekonomiczne a kryzys gospodarczy, ,,Studia Ekonomiczne" 2009, nr 3-4, s. 213-237.
 79. Gowdy J., Mesner S., The evolution of Georgescu-Roegen's bioeconomics, "Review of Social Economy" 1998, vol. LVI (2), s. 136-156.
 80. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 81. Green Economy: A UK Success Story, Green Alliance, London 2012.
 82. Green Growth Knowledge Platform, Moving towards a Common Approach on Green Growth Indicators, 2013.
 83. Greenevo - rynki zagraniczne i perspektywy zielonej ewolucji polskich technologii, Ministerstwo Ochrony Środowiska Warszawa 2012.
 84. Gunderson L., Holling C., Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems, Island Press, Washington 2002.
 85. Gurtowski S., Green economy idea - limits, perspectives, implications, "Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development" 2011, vol. 6, no. 1, s. 75-82.
 86. Hall R., Zacune J., Bio-economies: The EU's real "Green Economy" agenda?, 2012, http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/wdm-tni__bio-economy_.pdf (30.08.2013).
 87. Hallding K.E. i in., Sweden in a World of Growing Uncertainties, Commission on the Future of Sweden, 2013, HYPERLINK "http://www.regeringen.se/" http://www.regeringen.se (30.07.2013).
 88. Hardt Ł., Czy ekonomia radzi sobie z wyjaśnianiem i opisywaniem rzeczywistości?, ,,Studia Ekonomiczne" 2009, nr 3-4, s. 163-175.
 89. Hawken P., Lovins A., Lovins L., Natural Capitalism.The Next Industrial Revolution, Earthscan, London 2000.
 90. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, ,,Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4, s. 307-327.
 91. Hellwig Z.S., Taksonometryczne modele zmian struktury, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995.
 92. Hellwig Z., Siedlecka U., Siedlecki J., Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995.
 93. Henzelmann T., Schaible S., Stoever M., Heinz M., Geneza zielonej rewolucji ekonomicznej i spodziewane korzyści, [w:] R. Berger (red.), Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 94. Hollender J., Costanza B.R., Creating a game plan for the transition to a sustainable U.S. economy, "Solutions" 2010, vol. 1, no. 3, s. 36-41.
 95. Holling C., The backloop to sustainability, [w:] F. Berkes, J. Colding, C. Folke (red.), Navigating Social-ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change, Cambridge University Press, Cambridge 2003, s. XVI.
 96. Huberty M., Gao H., Mandell J., Zysman J., Shaping the Green Growth Economy. A review of the public debate and prospects for green growth, The Berkeley Roundtable on the International Economy, Berkeley 2011.
 97. Husson M., Kapitalizm bez znieczulenia, IW Książka i Prasa, Warszawa 2011.
 98. ICC, Green Economy Roadmap, International Chamber of Commerce, 2012, http://www.iccwbo.org(28.03.2013).
 99. ILO, Working towards Sustainable Development:Opportunities for Decent Work and Social Inclusion in a Green Economy, Geneva 2012.
 100. Jackson T., Prosperity without Growth. Economics for Finite Planet, Earthscan, London 2009.
 101. Jajuga K., Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 371, Monografie i Opracowania 39, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1987.
 102. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
 103. Jäger C.C. i in., A New Growth Path for Europe. Generating Prosperity and Jobs in the Low-carbon Economy, German Federal Ministry for the Environment, Potsdam 2011.
 104. Jänicke M., Green Growth: From a Growing Eco-industry to a Sustainable Economy, Freie Universität Berlin, Berlin 2011.
 105. Jenkins T., Simms A., The Global Transition 2012, London 2012.
 106. Jessop B., Promowanie "dobrego rządzenia" i ukrywanie jego słabości:refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami, ,,Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 2, s. 5-26.
 107. Jessop B., The Global Economic Crisis, the Green New Deal, and the No-Growth Economy, Conference of UNRISD, 2011.
 108. Kamiński B., Okólski M., System gospodarki światowej. Problemy rozwoju, PWN, Warszawa 1978:
 109. Kapoor S. i in., Funding the Green New Deal: Building a Green Financial System, Green European Foundation, Luxembourg 2011.
 110. Kapp K., Konsekwencje uznania gospodarki za system otwarty, [w:] K. Dopfer (red.), Ekonomia w przyszłości, PWN, Warszawa 1982, s. 154-181.
 111. Keller A., Nauka jako wytwór człowieka, [w:] K. Kuciński (red.), Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych, SGH,Warszawa 2007.
 112. Kemp R., Loorbach D., Transition management: A reflexive governance approach, [w:] J.P. Voss, D. Bauknecht, R. Kemp (red.), Reflexive Governance for Sustainable Development, Edward Elgar, ,Cheltenham 2006, s.103-130.
 113. Khor M., Challenges of the green economy concept and policies in the context of sustainable development poverty and equity, [w:] The Transition to a Green Economy: Benefits, Challenges and Risks from a Sustainable Development Perspective, UNDESA, UNEP, UNCTAD, 2010.
 114. Kinsley M.J., Sustainable Development: Prosperity without Growth, "Living Economies Forum" 1992, March 15, http://livingeconomiesforum.org/1992/kinsl392.
 115. Klaus T. i in., Energy Target 2050: 100% Renewable Electricity Supply, 2010, http://www.umweltdaten.de/publikationen/weitere_infos/3997-0.pdf.
 116. Kociszewski K., Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 117. Kołodko G., Neoliberalizm i światowy kryzys gospodarczy, ,,Ekonomista" 2010, nr 1.
 118. Kołodko G., Świat między kryzysami - refleksje na marginesie książki N. Roubiniego i S. Mihma, ,,Ekonomista" 2011a, nr 2, s. 297-305.
 119. Kołodko G., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2011b.
 120. Komisja Europejska, Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, Bruksela 2011.
 121. Komisja Europejska, Dobrze żyć w granicach naszej planety. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r., COM (2012) 710, Bruksela 2012.
 122. Komisja Europejska, Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, Bruksela 2013.
 123. Kosoy N. i in., Pillars for a flourishing Earth: Planetary boundaries, economic growth delusion and green economy, "Current Opinion in Environmental Sustainability" 2012, no. 4, s. 74-79.
 124. Kośmicki E., Światowe kierowanie zrównoważonym rozwojem, [w:] B. Poskrobko, Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, s. 166-188.
 125. Kośmicki E. i in., Etyczne podstawy zrównowazonego rozwoju i możliwości przezwyciężenia globalnego kryzysu gospodarczego i ekologicznego, ,,Ekonomia i Środowisko" 2012, nr 3, s. 51-72.
 126. Krajowy plan działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010-2012, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010.
 127. Kronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 128. Krugman P., How did economists get it so wrong?, "New York Times Magazine", 2.09.2009.
 129. Kryk B., Etyka ekologiczna a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] B. Pogonowska (red.), Teorie i aplikacje etyki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Eknomicznej, Poznań 2000.
 130. Kryk B., Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej na przykładzie energetyki zawodowej regionu szczecińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 131. Kryk B., Raportowanie społecznej odpowiedzialności za środowisko, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 132. Kryk B., Relacje ekonomii społecznej z koncepcją zrównoważonego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 2012, nr 3.
 133. Kryk B. (red.), Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 134. Kwaśnicki W., Czy kryzys finansowy przyczynia się do kryzysu w naukach ekonomicznych, ,,Studia Ekonomiczne" 2009, nr 3-4.
 135. Lander E., The Green Economy: The Wolf in Sheep's Clothing, 2011, www.tni.org (15.05.2013).
 136. Laszlo C., Sustainable Value, Greenleaf Publishing, London 2008.
 137. Loorbach D., Transition Management: New Mode of Governance for Sustainable Development, International Books, Utrecht 2007.
 138. Loorbach D.A., Lijnis Huffenreuter R., Exploring the economic crisis from a transition management perspective, "Environmental Innovation and Societal Transitions" 2013, vol. 6, s. 35-46.
 139. Lovio R. i in., Towards green growth? The position of Finland in environmental technologies, Tekes Review 282, Helsinki 2011.
 140. Magnuszewski P., Podejście systemowe, [w:] J. Kronenberg, T. Bergier (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 141. Magnuszewski i in., Report on Conceptual Framework for Science-policy Barriers and Bridges, 2010, http://www.psiconnect.eu/ (15.05.2013).
 142. Małecki W., Globalny kryzys finansowy a gospodarka polska, Vizja Press&it, Warszawa 2009.
 143. Mazza L., Ten Brink P., Green Economy. Green Economy in European Union, UNEP, Nairobi 2012.
 144. Mączyńska E., Cywilizacyjne uwarunkowania rozwojowe Polski, INE PAN, Warszawa 2009a.
 145. Mączyńska E., Ekonomia a przełom cywilizacyjny, ,,Studia Ekonomiczne" 2009b, nr 3-4.
 146. McIntosh M., The Necessary Transition. The Journey towards the Sustainable Enterprise Economy, Greenleaf Publishing, London 2013.
 147. Meadows D.H., Randers J., Meadows D.L., Behrens W.W., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
 148. Meadows D.H., Randers J., Meadows D.L., Behrens W.W., Limits to Growth: The 30-year Update, Universe Books, New York 2004.
 149. Ministerstwo Gospodarki, Program działań na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, Warszawa 2010, www.mg.gov.pl.
 150. Ministerstwo Środowiska, Strategia wdrażania w Polsce zintegrowanej polityki produktowej, Warszawa 2005.
 151. Mishan E., The Cost of Economic Growth, Staples, 1967.
 152. Mishan E., The Cost of Economic Growth, Greenwood Press, 1993.
 153. Najam A., Selin H., Institutions for a Green Economy, "Review of Policy Research" 2011, vol. 28, no. 5, s. 451-457.
 154. Nelson R. (red.), Using Adaptive Governance to Rethink the Way Science Supports Australian Drought, 2008, Environmental Science Policy, doi:10.1016/j.envsci.2008.06.005.
 155. Netzer N., Althaus J., Green Economy. Turning over a New Leaf towards Sustainable Development?, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2012.
 156. Nowak E., Badanie zgodności metod konstruowania taksonomicznych mierników rozwoju, ,,Przegląd Statystyczny" 1982, nr 3/4, s. 455-463.
 157. Nowak Z., Zarządzanie środowiskiem, część II, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
 158. O'Neill D., Enough Is Enough. Ideas for a Sustainable Economy in a World of Finite Resources, The Report of the Steady State Economy Conference, Steady State Economy, Leeds 2010.
 159. Ocampo J.A., The macroeconomics of the green economy. The Transition to a Green Economy: Benefits,
 160. Challenges and Risks from a Sustainable Development Perspective, UNEP, 2011, http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/research_products/UN-DESA,%20UNCTAD%20Transition%20GE.pdf (10.12.2012).
 161. OECD, Applications of Complexity Science for Public Policy, Paris 2009.
 162. OECD, Sprawozdanie dotyczące przygotowania Strategii Zielonego Wzrostu, 2010, http://www.oecd-ilibrary.org (12.02.2013).
 163. OECD, Towards Green Growth, 2011a. http://www.oecd.org/greengrowth/48224539.pdf (17.03.2012).
 164. OECD, Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych, Warszawa 2011b.
 165. OECD, Regions at a Glance, 2011c, http://dx.doi.org/10.1787/reg_glance-2011-en (30.04.2012).
 166. OECD, The Jobs Potential of a Shift towards a Low-carbon Economy, 2012, +www.oecd.org/greengrowth (15.05.2013).
 167. Olsson P., Folke C., Berkes F., Adaptive Comanagement for Building Resilience in Social-Ecological Systems, "Environmental Management" 2004, vol. 34, s. 75-90.
 168. Oniszczuk J., Źródła, zjawiska i sens kryzysów. Odniesienia do kryzysu 2007, [w:] J. Oniszczuk (red.), Normalność i kryzys. Jedność czy różnorodność, SGH, Warszawa 2010, s. 511-595.
 169. Ostrom E., Coping with tragedies of the commons, "Annual Reviews", Political Science, 1999, vol. 2, s. 493-535.
 170. Our Common Future: The World Commission on Environment and Development, United Nations, Oxford University Press, 1987.
 171. Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 172. PARP, Zrównoważona produkcja w działalności przedsiębiorstw, Warszawa 2011, www.parp.gov.pl.
 173. Pearce D., Markandya A., Barbier E., Blueprint for Green Economy, Routledge, London 1989.
 174. Pestel E., Beyond the Limits to Growth: A Report to the Club of Rome, Universe Books, New York 1989.
 175. Piontek F., Sozoekonomiczny rachunek efektywności działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej: studium i zastosowania praktyczne, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 176. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. Metody taksonomiczne i analizy czynnikowe, PWE, Warszawa 1977.
 177. Płowiec U., Kilka refleksji o przyczynach i możliwych skutkach światowego kryzysu finansowo-gospodarczego, ,,Studia Ekonomiczne" 2009, nr 3-4, s. 186.
 178. Polanyi K., Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 179. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, długookresowa strategia rozwoju kraju, Warszawa 2011, http://zds.kprm.gov.pl.
 180. Polska 2050, http://rp2050.czasopisma.pan.pl.
 181. Porritt J., Capitalism as if the World Matters, Earthscan, London 2005.
 182. Porter M., What Is Competitiveness?, 2005, http://www.iese.edu/en/ad/anselmorubiralta/apuntes/competitividad_en.html(18.06.2013).
 183. Poskrobko B., Metodyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, ,,Ekonomia i Środowisko" 2012, nr 3, s. 10-27.
 184. Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 185. Prigogine I., Kres pewności, Wydawnictwo W.A.B, Wydawnictwo CiS ,Warszawa 2000.
 186. Pysz P., Ekonomia przed kryzysem gospodarki światowej i po nim, ,,Studia ekonomiczne" 2009, nr 3-4.
 187. Randers J., Green C., 2052. A Global Forecast for the Next Forty Years, Chelsea Green Publishing, 2012.
 188. Rao P., The Architecture of Green Economic Policies, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2010.
 189. Reinhart C.M., Rogoff K.S., Growth in a time of debt, "American Economic Review: Papers & Proceedings", 2010, vol. 100, s. 573-578.
 190. Renda A., Pelkmans J., Egenhofer Ch., Schrefler L., Luchetta G., Selçuki C., The Uptake of Green Public Procurement in the EU27, Centre for European Policy Studies, CEPS, Brussels 2012.
 191. Rifkin J., The Third Industrial Revolution - A New Economic Vision for a Sustainable World, 2011, http://www.unep.org/rio20/RIO20Perspectives (15.05.2013).
 192. ROBECO, Booz&Co., Responsible Investing: A Paradigm Shift from Niche to Mainstream, 2009, http://www.booz.com/media/file/Responsible-Investing-Paradigm-Shift.pdf.
 193. Rockström J. i in., A safe operating space for humanity, "Nature" 2009, vol. 461, no. 24, s. 472-475.
 194. Rogall H., Podstawowe założenia ekonomii zrównoważonej, [w:] D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2009.
 195. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 196. Rogoff K., Reinhart C.M., The aftermath of financial crises, "American Economic Review" 2009, vol. 99, s. 466-472.
 197. Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 198. Rundgren G., Garden Earth - from Hunter and Gatherer to Global Capitalism and Thereafter, Garden Earth, Upsala 2012.
 199. Ryszawska B., Proekologiczna orientacja banków w UE i wyzwania dla polskiego sektora bankowego, ,,Biblioteka Ekonomia i Środowisko" 2004, nr 31, s. 378-390.
 200. Ryszawska B., Ekologiczny wymiar konsumpcji żywności, ,,Ekonomia i Środowisko" 2007, nr 1.
 201. Ryszawska B., Ekologiczna konsumpcja w odnowionej strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, [w:] E. Lorek (red.), Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009, s. 87-98.
 202. Ryszawska B., Globalny kryzys finansowy a wyzwania dla zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 158, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011, s. 822-833.
 203. Ryszawska B., The transition to a green economy - the challenge for Baltic Sea Region, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 748, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 151-166.
 204. Saltelli A., Composite indicators between analysis and advocacy, "Social Indicators Research" 2007, vol. 81, s. 65-77.
 205. Samans R., Green Growth and the Post-2015 Development Agenda, Global Green Growth Institute, Seoul 2013.
 206. Schumacher E., Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy, PIW, Warszawa 1981.
 207. Schwab K., The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, Geneva 2012.
 208. Scott Cato M., Green Economics. An introduction to Theory, Policy and Practice, Earthscan, London 2009.
 209. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 210. Shiller R., Finance and the Good Society, Princeton University Press, Princeton 2012.
 211. Simms A., Johnson V., Chowl P., Growth Isn`t Possible. Why We Need a New Economic Direction, New Economic Foundation, London 2010.
 212. Skjelvik J.M., Bruvoll A., Ibenholt K., Greening the Economy: Nordic Experiences and Challenges, Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2011.
 213. Sørensen E., Torfing J., Theories of Democratic Network Governance, Palgrave Macmillan, New York 2007.
 214. Stacewicz J., Ekonomia na rozdrożu, Ossolineum, Wrocław 1991.
 215. Sterman J.D., Business Dynamics, McGraw-Hill, Boston 2000.
 216. Sterman J.D., All models are wrong: Reflections on becoming a systems scientist, "System. Dynamics Review" 2002, vol. 18, s. 501-531.
 217. Sterman J.D., Sustaining Sustainability: Creating a Systems Science in a Fragmented Academy and Polarized World, Springer Science+Business Media, Berlin-Heidelberg 2012, s. 21-58.
 218. Stern N., The Economics of Climate Change. The Stern Review, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 219. Stiglitz J., Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa 2010.
 220. Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J., Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 2009, www.stiglitz-sen-fitoussi.fr.
 221. Streeck W., The Crises of Democratic Capitalism, "New Left Review" 2011, vol. 71, s. 5-29.
 222. Śleszyński J., Syntetyczne wskaźniki trwałego rozwoju Polski, [w:] G. Dobrzański (red.), Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju, Politechnika Białostocka, Białystok 2002, s. 15-32.
 223. Śleszyński J., Obrona syntetycznych wskaźników rozwoju trwałego, [w:] B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011, s. 81-96.
 224. Taleb N.N., Why did the Crisis of 2008 Happen?, August 26, 2010, http://ssrn.com/abstract=1666042 (23.03.2013).
 225. TEEB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity Ecological and Economic Foundation, Earthscan, London 2010.
 226. Ten Brink P., Mazza L., Badura T., Nature and Its Role in the Transition to Green Economy, The Institute for European Environmental Policy, London 2012.
 227. The 2011 Global Green Economy Index, 2011, www.dualcitizeninc.com (12.03.2013).
 228. The 2012 Global Green Economy Index, 2012, www.dualcitizeninc.com (20.06.2013).
 229. The Complexity Science: Primer, 2009 (NAPCRG), T.N., http://www.napcrg.org/Beginner%20Complexity%20Science%20Module.pdf (15.05.2013).
 230. The Danish 92 Group, Building an Equitable Green Economy, 2012, http://www.92grp.dk/.
 231. The Environment Report 2012: Responsibility in a Finite World, German Advisory Council on the Environment, 2012, HYPERLINK "http://www.umweltrat.de/" http://www.umweltrat.de.
 232. The Future We Want, 2012, www.rio20.un.org (15.05.2013).
 233. The World Bank, Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development, Washington, DC, 2012.
 234. The World Economic Forum, The Green Investment Report, Geneva 2013.
 235. Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 236. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985.
 237. UNDESA, A Guidebook to the Green Economy. Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development - history, definitions and a guide to recent publications, Division for Sustainable Development, 2012a, http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/GE%20Guidebook.pdf (15.05.2013).
 238. UNDESA, A Guidebook to the Green Economy. Issue 3: exploring green economy policies and international experience with national strategies, Division for Sustainable Development, 2012b, http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/738GE%20Publication.pdf (15.05.2013).
 239. UNDESA, Synthesis of National Reports for Rio+20, 2012c, http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/742RIO+20_Synthesis_Report_Final.pdf (15.05.2013).
 240. UNDESA, A Guidebook to the Green Economy. Issue 4: a guide to international green economy initiatives, Division for Sustainable Development, 2013, http://sustainabledevelopment.un.org/ (15.05.2013).
 241. UNEP, A Global Green New Deal, Geneva 2009.
 242. UNEP, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, 2011, www.unep.org/greeneconomy (3.08.2012).
 243. UNEP, 21 Issues for the 21st Century: Result of the UNEP Foresight Process on Emerging Environmental Issues, Nairobi 2012a.
 244. UNEP, Measuring Progress Towards a Green Economy, Geneva 2012b.
 245. UNEP, The Business Case for the Green Economy. Sustainable Return on Investment, 2012c, http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/partnerships/UNEP%20BCGE%20A4.pdf.
 246. UNEP YEAR BOOK 2012, 2012, www.unep.org (17.02.2013).
 247. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, DzU z 2001 r. nr 62, poz. 628.
 248. Victor P.A., Ecological economics and economic growth, "Annals of the New York Academy of Sciences" 2010, vol. 1185, s. 237-245.
 249. Vision 2050. New agenda for bussines, 2010, www.wbcsd.org.
 250. Vorosmarty C. i in., Global threats to human water security and river biodiversity, "Nature" 2010, vol. 467, s. 555-561.
 251. Voss J., Kemp R., Sustainability and reflexive gocernance: Introduction, [w:] J.-P. Voss, D. Bauknecht, R. Kemp (red.), Reflexive Governance for Sustainable Development, Edward Elgar, Cheltenham 2006, s. 3-28.
 252. Walesiak M., Problemy selekcji i ważenia zmiennych w zagadnieniach klasyfikacji, Prace Nukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1076, Taksonomia 12, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005, s. 106-118.
 253. Walesiak M., Uogólniona miara odległości GDM w statystycznej analizie wielowymiarowej w wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 254. Wallerstein I., Koniec świata, jaki znamy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 255. Wapner P., Civil society and the emergent green economy, "Review of Policy Research" 2011, vol. 28, no. 5, s. 525-530.
 256. WBGU, World in Transition. A Social Contract for Sustainability, 2011, www.wbgu.de (19.03.2013).
 257. Whitelegg K., The (re)search for solution: Research programmes for sustainable development, [w:] J.P. Voss, D. Bauknecht, R. Kemp (red.), Reflexive Governance for Sustainable Development, Edward Edgar, Cheltenham 2006, s. 273-293.
 258. Working Group on Green Economy, Is the Green Economy a new Washington Consensus?, "Environmental Justice", 15 lutego 2013, http://www.tni.org/article/green-economy-new-washington-consensus.
 259. Woroniecki J., Myślenie strategiczne w OECD wobec wyzwań współczesności, Biuletyn PTE, 2011a, nr 2 (52), s. 22-27.
 260. Woroniecki J., U źródeł kryzysu: szansa czy zagrożenie dla kapitalizmu?, PTE, Kraków 2011b.
 261. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS, Katowice 2011.
 262. Zacher L., Gry o przyszłe światy, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa 2006.
 263. Zacher L., Modele, strategie, uwarunkowania i konteksty trwałego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2009, s. 127-139.
 264. Zacher L., Wymiary dyskursu ekologicznego - przegląd problemów i wybranej literatury, ,,Problemy Ekorozwoju" 2011, vol. 6. nr 2, s. 83-92.
 265. Zacher L., wypowiedź, 2012, www.sprawy nauki.edu.pl.
 266. Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska, Komunikat Komisji Europejskiej, KOM (2008) 400, Bruksela 2008.
 267. Zatrudnienie i rozwój lokalny w kontekście zmian klimatycznych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 268. Zehner O. Green Illusions: The Dirty Secrets of Clean Energy, University of Nebraska Press, Lincoln 2012.
 269. Zovanyi G., The No-growth Imperative. Creating Sustainable Communities under Ecological Limits to Growth, Routledge, Taylor and Francis, London-New York 2013.
 270. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
 271. home.agh.edu.pl/~rn-bn/dokum/NomenklaturaNABS.doc.
 272. http://stats.oecd.org/.
 273. http://unstats.un.org.
 274. http://unstats.un.org/unsd/ENVIRONMENT/.
 275. www.dualcitizen.com.
 276. www.ec.europe.eu.
 277. www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
 278. www.eea.org.
 279. www.fao.org.
 280. www.globalgreengrowthforum.com.
 281. www.ilo.org.
 282. www.mg.gov.pl.
 283. www.parp.gov.pl.
 284. www.rio20.un.org.
 285. www.sprawynauki.edu.pl.
 286. www.unep.org.
 287. www.wbcsd.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6193
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu