BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajenta-Kopeć Alicja (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Kompetencje menedżera współczesnej organizacji
Competences of Manager in Contemporary Organization
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 9, s. 75-90, tab.,wykr., bibliogr. 30 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Słowa kluczowe
Kompetencje, Menedżer, Konkurencyjność, Kapitał, Organizacje oparte na wiedzy
Competences, Manager, Competitiveness, Capital, Knowledge-based organisations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki i próba wskazania najistotniejszych dla opartych na wiedzy organizacji, kluczowych kompetencji menedżerskich, które w dobie społeczeństwa informacyjnego stają się nieuniknionym i bezcennym narzędziem zarządzania organizacjami. Opracowanie ma charakter przeglądu literatury i wyników badań publikowanych w różnych źródłach(fragment tekstu)

Changes: globalization, technological progress and universal access to information sources mean that the most important factor of the organization is becoming an information system, and the most important resource - human capital, which takes the place of the workforce. The ongoing socio-economic changes, uncertain, turbulent environment and the transformation of the production society into the information society makes managers are expected to completely different competencies than it was 50 years ago. Currently performing manager's role requires a lot of skill and ability, experience, innovative and strategic thinking, as the scope of their functions and their competence is constantly increasing. There is a consensus of views that today's managers is very difficult to meet every increasing demands placed on them. This makes it important, therefore, attaches itself to the continuous improvement of the competence of managers who through innovative, but effective action to ensure the effectiveness of the organization and maintain a competitive edge and motivate employees to effectively adopt the changes by understanding the process of change through which they will pass. The aim of this paper is to present the issues and attempt to identify the most important for a knowledge-based organization, key management competencies, which in the era of the information society are inevitable and invaluable tool for managing organizations. Study is a review of literature and research findings published in various sources.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2006), A Handbook of Personnel Management Practice, Kogan Page, London and Philadelphia.
 2. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna, Kraków.
 3. Bartkowiak G., Januszek H. (1999), Umiejętności kierownicze, AE, Poznań.
 4. Bigelow J. (1991), Managerial Skills, Exploration in Practical Knowlege, Sage Publication.
 5. Boyatzis R.E. (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, Johr& Sons, New York.
 6. Brophy M., Kiely T. (2002), Competencies: A New Sector, "Journal of European Industrial Training", vol. 26, nr 2/3/4.
 7. BTEC (1990), National Vocational Qualification, BIEC Publication, London.
 8. Chapman J.A. (2001), The Work of Managers in New Organizational Context, "The Journal of Management Development", vol. 20, nr 1.
 9. Drucker P.F. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa.
 10. Drucker P.F. (2003), Praktyka zarządzania, (ang. The Practise of Management), Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 11. Drucker P.F. (2004a), Menedżer Skuteczny, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 12. Drucker P.F. (2004b), Zawód menedżer, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 13. Grandys E. (2013), Podstawy zarządzania produkcją, Difin, Warszawa.
 14. Hay Group (2012), Nawigator HR.
 15. Hoffman J. (1999), [w:] Brophy M., Kiely T., Competencies: A New Sector, "Journal of European Industrial Training", vol. 26, nr 2/3/4.
 16. Karwala S.K. (2010), Kształtowanie liderów jako strategia rozwoju organizacji inteligentnej, Kraków.
 17. Katz R.L. (2004), An updated typology of management skills, [w:] Management Decision, No. 42.
 18. Kubik K. (2005), Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 19. Kuc B.R. (2004), Od zarządzania do przywództwa, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa.
 20. Penc J. (2000), Kreatywne kierowanie, Warszawa.
 21. Penc J. (2001), Wizerunek menedżera przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa".
 22. Pocztowski A. (2001), Wokół pojęcia kompetencji i ich znaczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w:] B. Urbaniak (red.), Gospodarowanie pracą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Polska 2030, trzecia fala nowoczesności [online], www.mac.gov.pl/wp-content/ uploads/2011/12/Polska2030_final_november2012.pdf, dostęp 20 kwietnia 2013.
 24. Rankin N. (2002), Raising performance through people: the ninth competency survey, "Competency and Emotional Intelligence".
 25. Santorski J. (2011), Szympansy i Pszczoły, "Coaching", nr 03/04/2011.
 26. Stoner J., Freeman R., Gilbert D. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 27. Szczupaczyński J. (1998), Anatomia zarządzania organizacją, Międzynarodowa Szkoła Menedżerow, Warszawa.
 28. Wołowiec T. (2009), CSR - a Marketing Strategy or Responsible Business? (Selected Issuses), Hochschule, Hof.
 29. Woodruffe C. (1991), Competent by any other name, Personnel Management, nr 9 [online], www.michaelpage.pl, dostęp: 20 kwietnia 2013.
 30. Żukowski P. (2005), Wymiar profesjonalny i osobowościowy współczesnego menedżera [online],www.p-e.up.krakow.pl/article/view/437, dostęp: 20 kwietnia 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu