BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarska-Krawczak Jadwiga (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Trippner-Hrabi Justyna (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Sources of Conflicts in International Knowledge Teams
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 9, s. 91-100, tab., bibliogr. 7 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Słowa kluczowe
Konflikty w przedsiębiorstwie, Zespół wirtualny, Zarządzanie międzynarodowe, Pracownicy wiedzy
Conflicts in organisation, Virtual team, International management, Knowledge workers
Uwagi
summ.
Abstrakt
In international knowledge teams' work, one of the most frequent reasons of conflict occurrence is lack of direct contact. Work virtualization may even incite misunderstandings but not facilitate cooperation between particular people. Misunderstandings, when diagnosed by team leader too late, might disturb or even hinder goal achievement. Conflict may bring positive effects for international team operation, if controllable. Then it leads to enterpreneurship and creativity growth, social activity stimulation, it also inclines the staff to take a stand and present their views to others, and finally it gives a chance to test oneself. Too many frictions or too frequent appearance of them might result in work effectiveness decline, unwillingness to cooperate or even frustration. Hence, there is a need to constantly observe conflict and if necessary, to control its course. Total lack of misunderstandings in teams is not natural and in a sense it prevents from development and creative thinking. Considering the increased participation of international groups in performance of various projects in enterprises, organizations ought to employ leaders proficient in intercultural management techniques, who are cosmopolitans and open to frequent and dynamic changes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielewski M. (2011), Delivering Business Presentation - an intercultural perspective [in:] Al.-Noorachi M. (ed.), Marketingowe źródła uzyskiwania przewagi konkurencyjnej w działalności nowoczesnych podmiotów gospodarujących, SWSPiZ, t. XII/5, Łódź.
  2. Clyaton M. (2009), Management Models Pocketbook, Management Pocketbooks Ltd, Guilford.
  3. Gartton C., Wegryn K. (2006), Managing without Walls, maximize success with virtual, global, and cross-culture teams, MC Press, Lewisville.
  4. Gertsmann S. (1973), Psychologia na co dzień, Książka i Wiedza, Warszawa.
  5. Katz D., Kahn R. (1978), The social psychology of organizations, John Wiley and Sons, New York.
  6. Penc J. (2000), Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. World Health Organization, www.who.int/ Occupational health topics z dn.12.10.2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu