BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarczyk Beata (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Dobór systemów informatycznych dla wsparcia działalności logistycznej przedsiębiorstw
Selection of Information Systems to Support Logistics Activities of Enterprises
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 6, CD 1, s. 1554-1561, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Logistyczne systemy informacyjne, Systemy informatyczne, Systemy ERP
Logistics information systems, Computer system, ERP system
Uwagi
streszcz. summ
Abstrakt
Rozbudowane systemy informatyczne już od dłuższego czasu odgrywają coraz większą rolę w życiu gospodarczym. Objawia się to we wszystkich formach działalności przedsiębiorstw, w tym również w logistyce. Systemy IT są istotne nie tylko w aktywności logistycznej pojedynczych podmiotów gospodarczych, lecz usprawniają także funkcjonowanie w ramach zintegrowanych łańcuchów dostaw. W artykule podjęto rozważania dotyczące właściwego doboru systemu informatycznego dla operacji logistycznych. Zostaną w nim porównane wybrane systemy IT dedykowane logistyce: ich zakres funkcjonalności i cechy użytkowe, a także możliwość wykorzystania w konkretnych typach przedsiębiorstw. Podstawowym celem artykułu jest analiza przydatności poszczególnych systemów ERP w głównych obszarach działalności logistycznej: gospodarce magazynowej, transporcie, jak również w wybranych obszarach powiązanych z logistyką przedsiębiorstwa. Uszczegółowieniem rozważań jest próba wyboru rozwiązania najlepszego.(abstrakt oryginalny)

Extensive IT systems have had an increasingly important role in economic life since long time. It is visible in all forms of business operations, including logistics. IT systems are important not only in the logistics activities of individual operators but also improve the functioning in the framework of integrated supply chains. In the article, the Author considers the proper selection of IT systems for logistics operations. The selected IT systems dedicated to the logistics have been compared: their of functions range and functional characteristics, as well as the ability to introduction in the specific types of businesses. The main aim of this article is to analyze the suitability of each of ERP systems in key areas of logistics activities: warehousing, transport, as well as in selected areas related to logistics companies. The considerations of the best solution choice is the consideration clarification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Sołtysik-Piorunkiewicz A., Projektowanie logistycznych systemów informatycznych [w:] M. Pańkowska, S. Stanek (red.), Wyzwania w rozwoju podstaw metodycznych projektowania systemów informatycznych zarządzania. SE 128, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013.
 2. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005.
 3. Ciesielski M., Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa 2006.
 4. Ciszewski T., Wojciechowski J., Logistyczne zastosowania systemów informacyjnych, Logistyka 2012, nr 3.
 5. Majewski J., Informatyka dla logistyki, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.
 6. Ketikidis K. H., Koh S. C. L., Dimitriadis N., Gunasekaran A., Kehajova M., The use of information systems for logistics and supply chain management in South East Europe: Current status and future direction, Omega-International Journal of Management Science 2008, Vol. 36.
 7. Wieczerzycki W., Zintegrowane systemy informacyjne [w:] Ciesielski M. (red.), Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009.
 8. Dzopalic M., Zubovic J., Bradic-Martinovic A., Effective implementation of e-CRM strategy, Polish Journal of Management Studies 2010, Vol. 2.
 9. Catalano Ruriani D., Ten Tips Choosing a Warehouse Management System, http://www.inboundlogistics.com/cms/article/choosing-a-warehouse-management-system/
 10. Sheldon M., What Everyone Should Know About Choosing A Warehouse Management System, http://www.thelogisticsoflogistics.com/2014/01/warehouse-management-systems-selection-how- to-choose-the-right-one-for-your-business/?hvid=4zZCFx
 11. Kot S., Marczyk B., IT Support in Management of Road Transport Business, Lap Lambert Academic Publishing, 2015.
 12. Żabicki D., Rynek systemów klasy ERP - raport, Biznes Benchmark Magazyn 2014, nr. 1.
 13. https://www.assecobs.pl
 14. http://www.comarch.pl
 15. http://www.bpsc.com.pl
 16. http://www.streamsoft.pl
 17. http://www.unit4teta.pl
 18. http://erp-view.pl/systemy_erp
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu