BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek Przemysław (Zachodniopomo rski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Cyfrowy filtr prędkości śledzenia przed detekcją dla czujników nacisku
Track-before-detect velocity digital filter for wim sensors
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 3148-3154, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Metoda Monte Carlo, Symulacja Monte Carlo, Symulacje komputerowe, Analiza ruchu drogowego, Zarządzanie ruchem drogowym, Estymacja
Monte Carlo method, Monte Carlo simulation, Computing simulation, Road traffic analysis, Road traffic management, Estimation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Czujniki nacisku są bardzo interesujące dla inteligentnych systemów transportowych, ponieważ pozwalają one na estymację ciężaru pojazdu w ruchu. Wykorzystanie algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów pozwala na precyzyjną estymację prędkości pojazdu także w warunkach silnych zakłóceń. Rozpatrywany algorytm wykorzystuje bank filtrów, dla którego wprowadzono modyfikację polegającą na dopasowywaniu do zmian lokalnych. Rozwiązanie to pozwoliło na zmniejszenie błędu estymacji prędkości o kilkanaście procent. Wykorzystanie dodatkowej filtracji sygnału zmniejszającej szumu także wpływa na zmniejszenie błędu, ponieważ dopasowywanie sygnałów odbywa się dla składowych wolnozmiennych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem metody Monte Carlo.(abstrakt oryginalny)

WIM sensors are very important for Intelligent Transportation Systems, because they allow the estimation of vehicle weigh in motion. The application of digital signal processing algorithms allows the estimation of vehicle velocity under heavy noises. The considered algorithms is filter bank based and the provided modification allows the reduction of velocity error about ten percent. The application of additional signal filtering reduces noises and reduced velocity errors too. This is effect of the better signals fitting using low - frequency components. Monte Carlo methods were applied during numerical evaluation of algorithms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Safaai-Jazi A., Ardekani S.A., Mehdikhani M.: A Low-Cost Fiber Optic Weigh-In-Motion Sensor, Strategic Highway Research Program, 1990.
  2. Williams B.: Intelligent Transport Systems Standards, Artech House Publishers, 2008.
  3. Batenko A., Grakovski A., Kabashkin I., Petersons E., Sikerzhicki Y.: Problems of Fibre Optics Sensor Applications in Weigh-in-Motion (WIM) Systems, Proceedings of the 11th International Conference "Reliability and Statistics in Transportation and Communication", 311-316, 2011.
  4. Mazurek, P.: Przetwarzanie sygnałów z czujników nacisku z wykorzystaniem banku filtrów, TTS - Technika Transportu Szynowego, 9/2012 Transcomp'2012, (2012) 2689-2697.
  5. Klein L.A.: Sensor Technologies and Data Requirements for ITS. Artech House 2001.
  6. Zhaojing T., Xiuhua S., Zhaojing T., Qunpo L., Dahu W.: Weigh-in-Motion Based on Multi-sensor and RBF Neural Network, 2011 International Conference on Electric Information and Control Engineering (ICEICE), 944-947, 2011.
  7. Krupiński R., Mazurek. P.: Wybrane aspekty przetwarzania sygnałów dla czujników nacisku, Logistyka 3/2014 (2014) 3363-3369.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu