BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnowska Barbara (Komisja ds. Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego przy OIPiP w Olsztynie), Fijołek Ewa (Komisja ds. Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego przy OIPiP w Olsztynie), Kundo Izabela (Komisja ds. Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego przy OIPiP w Olsztynie), Marszelewska Anna (Komisja ds. Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego przy OIPiP w Olsztynie), Osełkowska Bożena (Komisja ds. Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego przy OIPiP w Olsztynie), Rainko Barbara (Komisja ds. Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego przy OIPiP w Olsztynie), Sokół Mirosława (Komisja ds. Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego przy OIPiP w Olsztynie)
Tytuł
Atrakcyjność zawodu położnej/położnego w opinii uczniów szkół średnich województwa warmińsko-mazurskiego
The Attractiveness of Profession of Midwifes in Opinion of High School Students from Warmia and Mazury
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 10, cz. 2, s. 121-137, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie. Pielęgniarstwo bez granic
Słowa kluczowe
Placówki służby zdrowia, Personel medyczny, Badanie opinii
Medical facilities, Medical staff, Opinion research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zawód położnej nie zmienił się od wieków. Oczywiście sposoby i warunki rodzenia, bezpieczeństwo kobiet są nieporównanie lepsze niż kiedyś, jednak funkcja położnej się nie zmienia. W ostatnich latach położne muszą wszakże stale poszerzać wiedzę. Pierwsze statuty, w których określono zakres obowiązków i wymagania stawiane kandydatkom do zawodu położnej, opracowano we Francji. Tam też, przy szpitalu Hotel Dieu w Paryżu w 1640 r., powstała pierwsza szkoła kształcąca położne. Zawód położnej w Polsce ma długie uwarunkowania historyczne i bogatą tradycję. Wraz z tradycją utrwalała się przez całe lata tożsamość zawodowa położnych. Kształcenie zostało zapoczątkowane w 1773 roku we Lwowie.(fragment tekstu)

The speciality of midwifes have not changed for ages. Of course, ways and conditions of childbirths, woman safety are better than in the past. Midwifes have to learn more and more last years. First status which is included responsibilities and requirements for candidates for this profession were developed in France. There, with the Hotel Dieu in Paris in 1640 first school for midwifes started to work. The speciality of midwifes in Poland has really long history and rich tradition. Learning for that had started in 1773 in Lviv. First catedra and clinic for midwifes started working in 1780 in Cracow, which were midwifery training base too. First midwifery teacher was dr Rafal Czerwiakowski. In 1956 two-years State School For Midwifes had been opened in Olsztyn. This school was taking place on Mariańska 1 street. The school teached thousends graduates, especially midwifes and nurses. who are working both in Poland and in the whole world. The aim of the research was assesment of interest in midwife profession among secondary school students from Warmia and Masuria. Research is included 544 students from first and second classes. For the research we used the survey method. Research has shown that midwifery and nursery on the Universities are not popular. Midwifes, nurses and politicians have to provide a friendly working enviroment which would be great for young people who choose this profession. Determine the professional career path and promotion as consequense of lifelong learning and protect good incomes are nescessary to meintenance of professional staff midwifery and nursery.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Akademickie Centrum Kliniczne - Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku, Historia szpitala przy ul. Klinicznej. Biuletyn Informacji Publicznej.
  2. Dyrektywa 2005/36WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.09.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych,
  3. Maksymowicz A. (1977), Zagadnienia zawodowe pielęgniarstwa na tle historycznym, Warszawa.
  4. Ministerstwo Zdrowia (2013), Problem dotyczący możliwości wystąpienia istotnych niedoborów personelu pielęgniarskiego, [online] www.pielegniarki.info.pl, dostęp 25.07.2013.
  5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
  6. Stanowisko w sprawie kształcenia do zawodu położnej Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Położniczego i Ginekologicznego L. Jędrzejewskiej.
  7. Tytuła A, Jasztal-Kniażuk A. (2013), Czy musimy się reklamować?, "Magazyn Pielęgniarki i Położnej", Nr 7-8.
  8. Ustawa z dnia 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Rozdział II.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu