BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dolinský Slavomír (Katolícka univerzita v Ružomberku)
Tytuł
Vznik, vývoj a sociálny význam mediácie v dejinách ľudstva
The Origin, Development and Social Importance of Mediation in Human History
Źródło
Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 1, s. 55-70, bibliogr. 9 poz.
Prosopon. European Humanities and Social Studies
Słowa kluczowe
Prawo, Spory zbiorowe, Mediacje
Law, Collective disputes, Mediation
Uwagi
summ.
Abstrakt
The emergence and development of mediation occurred in different historical periods, in different geographical areas and various categories of social practice. It also used in vari-ous forms, which are more or less approaching today's understanding of mediation. Medi-ation as an approach, the idea of conflict resolution by a third, independent party there for several centuries, as adversarial way. Go for mediation in the history of ideas, is to go back through many centuries, until the beginning of mankind.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bačová, V.: Kvalita života a sociálny kapitál. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. s. 22).
  2. Holá, L.: Mediace způsob řešení medzilidských konfliktů. Praha: Grada Publishing a. s., 2003. 192 s. ISBN 80-247-0467-6).
  3. Hlaváček, L.: Lexikón gréckej civilizácie. Bratislava: Tatran, 1977.
  4. Hruškovič, I.: Islamský právny systém a proces jeho formovania.Bratislava : Univerzita Komenského, 1997. 122 s. ISBN 80-7160-0881.
  5. Montesquieu, Ch.: Duch zákonov. Bratislava : Tatran, 1989. 299 s. ISBN 80-222-0096-4, preložila Puškárová, M.
  6. Rebro, K. - Blaho, P.: Rímske právo. Bratislava : Obzor, 1991. 321 s. ISBN 80-215-0158-8.
  7. Tomášek, M.: Dejiny čínskeho práva. Praha : Academia, 2004. 369 s. ISBN 80-200-1190-0.
  8. http://www.justice.gov.sk/wfn.aspx (07.03.2008).
  9. Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0266
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu