BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ніна Анатоліївна Крахмальова
Tytuł
Тенденції комунікаційної діяльності Університетів України
Trends Communication Activities Ukraine Universities
Źródło
Prosopon. Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 1, s. 125-135, bibliogr. 11 poz.
Prosopon. European Humanities and Social Studies
Słowa kluczowe
Edukacja, Rynek, Komunikowanie
Education, Market, Communication
Uwagi
summ.
Abstrakt
In the article investigational nature of communication, which is the phenomenon the system and has an element base, set tasks of of communication activity of universities, the optimum complex of elements of communications of universities is considered what will allow maximally effectively to prove necessary information a having a special purpose audience, their influence is analysed on the successful functioning of universities, investigational tendency of of communication activity of universities of Ukraine.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Беккер Е. Г. Бренд и экономическая устойчивость вуза: монография / Е. Г. Беккер, Т. Н. Бурделова, А. Ю. Юданов. - М.: КНОРУС, 2012. - 208 с.
 2. Бортник Є. М. Управління зв'язками з громадськістю. / Є .М. Бортник. - М.: ФБК-Пресс, 2007. 127 с.
 3. Грищенко І. М., Крахмальова Н. А. Інструменти та форми маркетингової комунікації на ринку освітніх послуг // Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. К.: Вісник КНУТД. Тем. вип. №4, 2012. - С. 298-307.
 4. Ф. Котлер. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів / Ф. Котлер, Карен Ф. А. Фокс, [пер. з англ.].- К.: УАМ, Вид. Хімджест; 2011.-580 с.
 5. Красюк И. Н. Маркетинговые коммуникации: Учебник / Под ред. И. Н. Красюк. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 272 с.
 6. Руделіус В. Маркетинг. Підручник / В Руделіус, О. М. Озарян, О. А. Виноградов та ін.: Ред.-упор. О. І. Сидоренко, П. С. Редько. - К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. - 422 с.
 7. Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти / колектив авторів: за ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра екон. наук, проф. І. М. Грищенка. - К.: Педагогічна думка, 2012. - 364 с.
 8. Чічановський А. А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем. / А. А. Чічановський, О. Г. Старіш. Підручник . - К.: Грамота, 2010. - 568 с.
 9. Шарков Ф.И. Современные маркетинговые коммуникации. Словарь-справочник. - М.: Изд «Альфа-Пресс», 2006. - 352 с.
 10. Шульц Д. Е. Новая парадигма маркетинга. Интегрируемые маркетинговые коммуникации / Пер. с англ. - М.: Д. Е. Шульц, С. И. Танненбаум, Р. Ф. Лаутерборн. Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2004. - XXII, 233с.
 11. Ян В. Виктор. Продвижение. Система коммуникации между предпринимателями и рынком / Ян В. Виктор / Пер. с польского - Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2003, - 480 с.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-0266
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu